Home

Technologische ontwikkelingen duurzaamheid

ontwikkeling. Technologische ontwikkeling kan een belangrijke rol spelen bij het dichterbij brengen van duurzame ontwikkeling. Daarvoor zullen ook op het gebied van de technologie grote veranderingen moeten plaatsvinden. In dit hoofdstuk gaan we in op duurzame technologische ontwikkeling. Technologische verandering is een belangrij Het laatste nieuws over technologie en duurzaamheid. Oplossingen op het snijvlak van wetenschap en technologie om de aarde beter te maken De technologische ontwikkelingen die in 2020 van belang zijn. Mona Kroon. 20 nov. 2019 om 10:30. 27525. Duurzaamheid wint aan belang. Het afgelopen jaar hebben we genoeg voorbeelden gezien van greenwashing en beloftes op het gebied van duurzaamheid die niet nagekomen zijn

De 4D-technologie als Oppervlakte Combinatietechnologie is een aansprekende ontwikkeling. Neem als voorbeeld het 'Hek van de Toekomst'. Daarmee kun je voortaan niet alleen een terrein of personen beveiligen, maar het kan ook 24 uur per dag duurzaam leveren, zuiveren, compenseren en communiceren Het thema duurzame ontwikkeling richt zich voornamelijk op de milieubelangen zonder dat daarbij de sociale en economische belangen uit het oog verloren worden. Het gaat om doeltreffende technieken die het milieu beschermen, waarbij bepaalde nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen of beperkt Voor robuuste strategische verandering is zicht op trends en ontwikkelingen op de langere termijn een eerste vereiste. Duurzaamheid is dé megatrend voor de komende decennia. Toenemende schaarste van bijvoorbeeld grondstoffen en olie alsook de beschadiging van milieu en de gevolgen van klimaatverandering vertalen zich steeds concreter in zowel kansen als extra lasten voor uw organisatie Technologische ontwikkeling van consumptie- en productiemethoden die duurzaam zijn. De consumptie van materiële goederen aanpassen, genoemd Consuminderen . Anno 2020 ligt in veel landen, ook in Nederland de nadruk op het inzetten van technologie en de vrije markt Een belangrijke ontwikkeling die in een aantal ziekenhuizen plaatsvindt is het filteren van afvalwater, om te voorkomen dat er medicijnresten het riool in lopen. Er zijn ook diverse instellingen die voor meer duurzaamheid in de keuken zorgen, door verse maaltijden te maken met zo veel mogelijk lokale ingrediënten van het seizoen

Grote ontwikkelingen; Wat kan ik doen? Nieuws; Contact; Search. Duurzaam010. Alle informatie over duurzaamheid in Rotterdam op één plek. Wat kan ik doen? Van huurder tot eigenaar & van VvE tot ondernemer, iedereen kan verduurzamen! Ontdek hier uw mogelijkheden. Subsidies en. Duurzame ontwikkeling 17-5-2017 10:15 De Monitor Duurzaam Nederland 2017 geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten: Kwaliteit van leven ('hier en nu'), Hulpbronnen ('later') en Nederland in de wereld ('elders'). De visualisatie hieronder toont de thema's en de indicatoren binnen deze aspecten (klik op de onderwerpen in de middelste kolom)

Duurzame technologische ontwikkelin

 1. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen, zijn duurzaam. Onder het begrip 'duurzaamheid' kan men veel verstaan
 2. Internet of things en big data worden steeds vaker genoemd. En juist deze technologische ontwikkelingen kunnen een flinke bijdrage aan kwaliteit van leven, energiebesparing en veiligheid leveren. Door informatie aan elkaar te koppelen wordt het makkelijker om verspilling te vermijden, kennis te delen en ketens transparant te krijgen
 3. 60 trends en ontwikkelingen en duurzaamheid items gevonden . Veel gebruikte trefwoord(en) hierbij zijn sportverenigingen, duurzame Revalidatie 2.0: de patiënt meer regie over zijn eigen herstel dankzij technologie Lees verder. 23 januari 2019 Wie een zware blessure oploopt, zoals een kruisbandblessure, wacht een lang traject
 4. Naast de acties die bedrijven moeten nemen om risico's te verlagen, zijn er nieuwe kansen voor groene groei, gedreven door technologische ontwikkelingen
 5. & ONTWIKKELINGEN 1 Meet & Greet Jos Reinhoudt, kennismanager MVO Nederland. MVO NEDERLAND •Alle technologie is er •Negatieve emissies, Drawdown, netverzwaring (en géén rookgordijnen) •Petaplan, COP CO2. MVO NEDERLAND AGENDAPUNT 6 •Biodiversiteit is nog blinde vlek voo
 6. Duurzaamheid De toenemende vraag naar zorg, stijgende zorg- en medicijnkosten en technologische ontwikkelingen die elkaar in razend tempo opvolgen, zorgen ervoor dat het Nederlandse gezondheidssysteem onder druk staat

Deze megatrends hebben tegen 2020 de grootste invloed op het werkklimaat. Tegen 2020 wordt het werkklimaat het meest beïnvloed door megatrends als technologische ontwikkeling, globalisering en duurzaamheid. In dit artikel gaan we in op de invloed van deze megatrends op Facility Management De afgelopen jaren is de aandacht voor duurzame aspecten bij de aankoop van producten en diensten gestegen van 30% in 2013 naar 48% in 2017 (bron: Dossier Duurzaam) De technologische ontwikkelingen hierin zullen in een stroomversnelling komen. Vooral in de akkerbouw zal er veel veranderen. Een belangrijke grondstof voor kunstmest raakt op, bemesten met dierlijke mest is op z'n retour, want het belast teveel het milieu. Dus met alle milieu aspecten meegenomen komen er heel wat ontwikkelingen de komende jaren

Nieuws over technologie & duurzaamheid - S C I E N T I A

 1. gen meewerkten, signaleert dat duurzaamheid en MVO niet langer worden gezien als een verplicht nummer
 2. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Vind hier alle belangrijke info over de impact van technologie op de arbeidsmarkt
 3. Ook duurzame ontwikkeling stuit ondanks de waterdichte definitie (van VN-commissie Brundtland) op problemen. Zo is de ontwikkeling van het rijden op bio-brandstoffen een goede ontwikkeling die in de eerste instantie aansluit op duurzaamheid m.b.t. het milieu
 4. Technologie & Ecologie Relevante trends & ontwikkelingen SMART LIVING: toename technologie thuis Door gebruik te maken van technisch ondersteunende voorzieningen in huis, kan voor ouderen en hulpbehoevenden de mogelijkheid worden gecreëerd om langer zelfstandig en veilig te kunnen wonen. Met behulp van sensoren

De technologische ontwikkelingen die in 2020 van belang

 1. De digitale revolutie kent geen grenzen. Ze verandert niet alleen het gedrag en de verwachtingen van mensen, maar ook de manier waarop nieuwe diensten worden geleverd. Het gaat niet meer om het schetsen van toekomstbeelden, maar om concrete investeringsbeslissingen. Organisaties moeten inmiddels een duidelijk beeld hebben van de kansen die nieuwe technologieën met zich meebrengen
 2. Technologische ontwikkelingen vragen dan ook een andere denkwijze van werkgevers, werknemers en de overheid. De benodigde skills veranderen heel snel en een leven lang ontwikkelen wordt daarom steeds belangrijker. Onzeker is wat het effect van deze steeds verdergaande technologische ontwikkelingen zal zijn op de arbeidsmarkt
 3. Trends en Ontwikkelingen van MK Producties: 1. Festival-style set up van een beurs, congres of catering moment. 2. E-learning. 3. Aandacht voor duurzaamheid. Trends en Ontwikkelingen van More Balls Than Most: 1. Verbinding In een digitaliserende samenleving met flexwerk-plekken en conference calls groeit de behoefte aan verbinding tussen.

Jarno Duursma is trendwatcher digitale technologie en auteur van 4 boeken. De impact van technologie heeft zijn focus. Kunstmatige intelligentie, Bitcoin Blockchain, Machine Economy (Bedrijf van de toekomst), Singularity, en andere impac.. 9 doorbraken op het gebied van duurzaamheid waar de wereld zich nu op moet focussen We beschikken al over alle technologische oplossingen die nodig zijn om de wereldwijde opwarming van de aarde anderhalf keer onder het pre-industriële niveau te houden en de meest schadelijke effecten van die opwarming af een zeer positieve ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en het onderwijs. Om duurzaamheid te stimuleren speelt onderwijs een belangrijke rol. De recent ontwikkelde kennisbasis voor natuurwetenschappen en technologie heeft duurzaamheid geformuleerd als een denkwijze: wetenschappers en technici denken in termen van duurzaamheid werkgevers / kenniscentrum / duurzaamheid / technologie zorgt voor nieuwe banen. technologie zorgt voor nieuwe banen. Uiteraard is het lastig om voorspellingen op het gebied van technologie te doen, maar over een aantal ontwikkelingen in de komende jaren zijn analisten het eens Het Inspiratiecentrum Duurzaamheid in Zwolle laat de nieuwste technologische ontwikkelingen, nieuwste snufjes en moderne toepassingen op het gebied van duurzaamheid zien. Energie, warmtevoorziening, domotica en verlichting: het zijn onderwerpen waarvan de ontwikkeling razendsnel gaat

Generatie Z meer bezig met duurzaamheid dan millennials

Veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand - Alles over

 1. Onderzoeksbureau Motivaction ontdekte bijvoorbeeld dat duurzaamheid en een steentje bijdragen aan een betere wereld méér lijkt te leven bij de laatste groep (jongeren tot 22 jaar). De millennials vormen een generatie die nieuwe ontwikkelingen en (technologische) producten makkelijker en sneller omarmen dan de generaties voor hen
 2. Duurzaamheid is een breed begrip voor alles wat langer vol te houden is. Maar we kennen duurzaamheid natuurlijk vooral als manier om klimaatverandering tegen te gaan. Duurzaamheid, dat is hernieuwbare energie, circulair werken, elektrisch rijden en nog duizend andere dingen. Lees op Change Inc. nieuws over duurzaamheid, trends en achtergronden
 3. Ontwikkelingen rondom duurzaamheid. De laatste tijd hebben we al veel ontwikkelingen gezien die in het vaandel staan van duurzaamheid. Veel van deze ontwikkelingen zijn duidelijk aan te wijzen in de maatschappij. Zo hebben we allemaal de verandering ondervonden van plastic naar papieren zakken in winkels
 4. Automatisering en technologische ontwikkelingen tillen koffie alsmaar naar een hoger niveau, zowel thuis, in de horeca als op de werkvloer. En niet alleen op technologisch gebied
Robotisering: de robot als concurrent? - EenVandaagOpinie: Robotisering bedreigt ook de banen van

Duurzame ontwikkeling, energiebesparing - Kenniscentrum

NMC Horizon publiceerde onlangs een preview van het NMC Horizon Rapport 2014. In het rapport schetst de organisatie elk jaar trends en ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs en technologie. Ook vind je in het rapport voorspellingen over deze ontwikkelingen op de korte, middellange en lange termijn. We lichten er de vijf belangrijkste voor je uit. 1) Sociale Media Sociale media waren de. Duurzaamheid wordt meestal gebruikt voor ontwikkelingen die rekening houden met de levensbehoeften van mensen, planten en dieren, nu en in de toekomst. We denken dan vaak aan de natuur: we hebben groen nodig voor het temperen van hitte, voor frisse lucht, voor schaduw Technologie De belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van ICT en automatisering kunt u vinden op de sectorpagina ICT. We belichten in deze sector onder andere ontwikkelingen als energiezuinige datacenters, internet of things, innovatieve drones en andere ontwikkelingen binnen hardware en software met een impact op duurzaamheid

Trends in duurzaamheid — Bridges2Beyon

Geels, FW & Kemp, R 2004, Technologische transities en duurzaamheid. in H Volleberg, W Groenendaal, van, M Hofkes & R Kemp (eds), Milieubeleid en technologische ontwikkeling in de Nederlandse economie. SDU Uitgevers, Den Haag, pp. 17-44 Ook voor duurzaamheid en mvo-managers. De trends zijn voor de communicatiebranche ontwikkeld, maar ook duurzaamheidsmanagers mogen ze ter harte nemen. Creating shared value bijvoorbeeld signaleert een ontwikkeling die al eerder zichtbaar werd in veel nieuwe businessmodellen zoals professor Jan Jonker dez Ontwikkelingen in de markt zijn daarom belangrijk om te volgen. Duurzaamheid. Klimaatverandering is een belangrijk milieu-onderwerp in deze eeuw en zodoende bepaalt duurzaamheid al een lange tijd de blik van de facilitaire managers

Duurzaamheid is voor Blitta van belang bij elk project dat wordt uitgevoerd. Als technisch voortdurend in ontwikkeling zijnde gevelconstructeur dienen wij al geruime tijd als aanspreekpunt voor verschillende partijen. Samen met andere technische bedrijven in de regio stimuleren we kinderen een technische opleiding te volgen Technologische en sociale innovatie zijn eigenlijk twee ontwikkelingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook duurzaamheid is een ontwikkeling die de komende jaren veel invloed gaat hebben op de facilitaire branche. Niet alleen omdat bedrijven vanuit wetgeving verplicht worden om duurzaam te ondernemen Hij volgt de ontwikkelingen op de voet en signaleert kansen voor ondernemers in de bouw. Die liggen volgens hem vooral in technologie, innovatie en duurzaamheid. Petran: 'De overheid schrijft voor dat bouwbedrijven in 2050 met een volledig gesloten kringloop moeten bouwen Innovatieve batterij technologie, speciaal ontwikkeld voor duurzame energie en gericht op een lage kostprijs. Deze zijn veelal nog in ontwikkeling. De flow-cell batterij technologie is noemenswaardig in dit verband: een onbekende maar zeer interessante technologie

Duurzaamheid is niet alleen gebaat bij de ontwikkeling van de voertuigen zelf. Van groot belang is dat alles eromheen efficiënter wordt, zoals het verkeer. Ook hier gooit de regio Eindhoven hoge ogen. Zo wordt in Helmond veel onderzoek gedaan naar smart mobility. Meer duurzaamheid kan niet zonder meer efficiëntie. 3 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018 Voorwoord Afgelopen jaar is de groei van de branche in een stroomversnelling gekomen. Zowel op het gebied van technologische ontwikkelingen als op het gebied van groei van het werk en van het aantal medewerkers. Onze bedrijven leveren een grote bijdrage aan de verduurzamin Wat doet IKEA aan duurzaamheid? Bij IKEA willen we een positieve impact hebben op mens en planeet. Daarom werken we hard aan zaken die er echt toe doen, van het gebruik van duurzame materialen in onze producten tot het streven naar 100% hernieuwbare energie in onze operatie De ontwikkelingen in zonne-energie staan verre van stil. De huidige situatie rond de technologie is niet duidelijk, Het Zorgeloos Wonen platform levert u al het actuele nieuws omtrent energietransitie, duurzaamheid en allerlei thema's die bijdragen aan comfortabel wonen

Esther Voet: 'Israël is echt een wonder' | Trouw

Trends en ontwikkelingen. Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de glastuinbouw: wat speelt er? Daarnaast zijn er inmiddels technologische oplossingen voor sorteren en verpakken (automatische stapelaars) en voor stoksteken en opplanten. Verder zijn er tracking- en tracingsystemen,. Technologische ontwikkelingen zoals milieuvriendelijke MEP-hardware en BIM maken duurzaamheid tot een zinvolle en winstgevende realiteit voor ontwerpers. Zolang u weet hoe u de juiste technologieën kunt inzetten, kunnen ontwerpers hun bijdrage leveren aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van bouwprojecten

Duurzame ontwikkeling - Wikipedi

 1. Al deze vormen van duurzaamheid zijn te scharen onder de term maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid in deze brede betekenis van het woord leiden niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot meer kwaliteit van zorg en dus tevredenheid onder cliënten en medewerkers
 2. or heb gevolgd over duurzame technologie. Ik dacht dat ik na deze
 3. Technologie in de zorg wordt gezien als één van de oplossingen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende zorgbehoefte. Ook in de ouderenzorg is zorgtechnologie aan de orde. Binnen zorgorganisaties doet zorgtechnologie steeds meer zijn intrede, zoals domotica (huisautomatisering), monitoring (sensoren), eHealth, zorgrobots, virtual reality en big data
 4. duurzaamheid gemeentegrens vervaagt veranderende bevolkingsopbouw technologische ontwikkelingen Woonwensen buitengebied veelzijdiger en winkel- en werk locaties belangrijker nieuwe energiebronnen & circulaire economie Nieuwe vervoersmiddelen ontstaan ONTWIKKELINGEN LEIDEN TOT VERANDERINGEN. Het afgelopen jaar vroegen w

Duurzame ontwikkelingen binnen de zorgsector - Duurzaam

Technologische ontwikkelingen binnen de zorg, zoals robotisering, domotica en virtual reality, kunnen de zorg duurder maken door de grote investeringen die soms nodig zijn en tegelijkertijd goedkoper doordat men sneller en efficiënter kan werken De Vlaamse overheid heeft zichzelf als doel gesteld om innovatieve en 100% duurzame overheidsopdrachten uit te schrijven tegen het jaar 2020. Dat werd zo vastgelegd in het Plan Overheidsopdrachten 2016-2020 ((opent in nieuw venster)).De overheid zal milieucriteria, sociale criteria en economische criteria opnemen in alle aanbestedingen die ze doet en de criteria van duurzaamheid zullen worden. 1 Inhoud hoofdstuk 1 Duurzame ontwikkeling: van concept tot strategie 1 Duurzame ontwikkeling op de internationale agenda 2 1.1 Herkomst van het begrip 2 1.2 Internationale aandacht voor milieuproblemen 4 1.3 De eerste VN-conferentie over milieu 5 1.4 Het Brundtlandrapport 'Our Common Future' 7 1.5 De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling De vraag van klanten verandert: ouderen geven hun geld anders uit dan jongeren en vormen een ander soort doelgroep voor Retailers. Door deze demografische ontwikkelingen ligt de nadruk steeds meer op een specifieke doelgroep benadering. Vrouwen en oudere werknemers gaan een steeds groter deel uitmaken van een krapper wordende arbeidsmarkt

Wij delen met u de trends & ontwikkelingen voor logistiek dienstverleners in 2019, zodat u zich nog op de decembermaand kunt richten. Duurzaamheid wordt steeds meer de basis. Vervolgens leggen we een technologische trend onder de loep Hotels en hotelketens besteden steeds meer aandacht aan de duurzaamheid van hun activiteiten. Naast een maximale bezettingsgraad draait het om comfort en veiligheid voor de gasten. Een gebouwbeheersysteem dat naadloos aansluit op de standaard en spe

Ruud Jonker boeken of inhuren als gastspreker bij

Duurzaam Rotterdam - Duurzaam 01

Door de vergrijzing en stijgende levensverwachting krijgen meer mensen ouderdomsziekten. Dit zorgt voor een grote druk op het hele zorgsysteem. Technologische ontwikkelingen kunnen onze gezondheid verbeteren en onze zorg efficiënter maken, maar vergeleken met andere sectoren blijft de toepassing van technologie in de zorg achter. De inrichting van de leefomgeving kan een positieve bijdrage. Het is alweer bijna 2019 en dat betekent dat de hotel trends voor het nieuwe jaar ook langzamerhand bekend worden gemaakt Maar wat zijn de hotel trends voor 2019? De Hotel Partners hebben de belangrijkste trends op een rijtje gezet aan de hand van: materialen, kleuren en technologie

Technologie verandert de manier waarop gasten interacteren met Leisurebedrijven, voor, Duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden bij gasten. ING heeft voor u de trends en ontwikkelingen van de Leisure sector samengesteld De technische ontwikkeling heeft geleid tot steeds grotere windmolens. Daar waar aanvankelijk windmolens op land werden geïnstalleerd heeft installatie op zee een grote vlucht genomen Bekijk uitgebreide informatie over jouw sector, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Lees ook de sectorprognoses voor 2019

Top 10 hotel trends en ontwikkelingen. Vorig artikel Volgend artikel. Elk jaar beginnen we ongeveer hetzelfde: we zetten doelen zowel op persoonlijk (gezonder eten) als professioneel (meer directe boekingen) vlak. Millennials houden van technologie. #6 - Technologie is toekoms In dit essay gaat het voornamelijk over de mogelijke ontwikkelingen in de logistiek zelf, en de consequenties die dit heeft op de duurzaamheid van het goederenvervoer van- , naar- en door Nederland. In de volgende paragraaf wordt de scope van dit verhaal afgebakend en worden een aantal begrippen en definities nader toegelicht De technische ontwikkelingen in de Ocean gaan snel, en soms is het qua duurzaamheid gunstiger om zelfs nog werkende maar wat verouderde installaties tijdig te vervangen. Sinds de Ocean in het jaar 2000 is geopend, hebben we bijvoorbeeld de waterpompen verruild voor nieuwe modellen die maar liefst twaalf keer zo efficiënt werken

Risicoleiderschap: waarom, wat en hoe? - Management ImpactRoland TD-1DMK Digitaal Drumstel

Technologische ontwikkelingen stimuleren Britse vraag naar kennis. De nieuwe innovatiecentra richten zich op uitdagingen rond duurzaamheid en productiviteit die om brede samenwerking vragen. De innovatiecentra moeten ook bijdragen aan productinnovatie en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen Technologie zorgt voor duurzaamheid. Dit proces is in volle ontwikkeling, waarbij allerlei slimme verbindingen worden gerealiseerd tussen BIM en de simulatie, calculatie en monitoringstools. waarbij we daarna de technische kosten en het energiegebruik van ieder scenario hebben geanalyseerd Duurzaamheid en technologie raken ook steeds meer met elkaar verweven; soms is technologie zelfs de drijvende kracht achter duurzame oplossingen. Innovatie geïnspireerd door de natuur. Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik Biomimicry: innovatie geïnspireerd door de natuur Technologische ontwikkeling en innovatie grijpen aan op de coördinatie-mechanismen tussen mensen zoals markten, communicatiesystemen of institutionele reguleringen. In principe breiden ze het aantal opties eerst uit, maar omdat de verouderde systemen daarna worden weggeselecteerd, is de uiteindelijke uitkomst in termen van meer of minder mogelijkheden niet voorspelbaar

Duurzame ontwikkeling - CB

Of het nu gaat om geveltuintjes, afval hergebruiken, gezondere lucht, groene energie, getijdenparken, milieuzones of voorrang voor fietsers: in Rotterdam werken we samen aan een duurzame stad Technologische trends op een rijtje Technologische trends op een rijtje. Artikel Technologische trends op een rijtje Inhoudsopgave. Over Technologische ondernemers en overheden. Het internetverkeer groeit al jaren explosief en die ontwikkeling zet alleen maar verder door. Effecten digitalisering De verwachting is dat dit een van de technologische ontwikkelingen van 2019 is, zodat er in 2020 digital twins zijn voor ontelbaar veel zaken. In eerste instantie gaat het om eenvoudige digital twins, maar ook deze worden doorontwikkeld, zodat ze uiteindelijk heel geavanceerd zullen zijn. 3 Duurzaamheid. Zinvolle innovatie Bij Philips investeren we in de ontwikkeling van groene technologieën en stellen we onze klanten in staat om elke dag bij te dragen aan een gezondere wereld door groene producten te kiezen. die mensen, data en technologie naadloos met elkaar verbinden. Youth & Technology Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse ICT-sector. De ICT-sector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitdagingen van energie & klimaat en grondstoffen. NLdigital speelt hierin een concrete en actieve rol met het MJA3 energieconvenant en stichting ICT Milieu, het collectieve inzamelsysteem voor ICT-afval

De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en sociale aspecten, hier en in andere landen. Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken. Maatschappelijk verantwoord inkopen is continu in ontwikkeling Maatregelen voor ontwikkeling luchtvaart. De belangrijkste maatregelen voor luchtvaart zijn: De Rijksoverheid laat bij belangrijke besluiten over de luchtvaart eerst een integrale veiligheidsanalyse maken. Bijvoorbeeld over hoeveel, waar en hoe er gevlogen kan worden. Er komt meer ruimte op luchthavens voor traumahelikopters en politiehelikopters Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN verricht onderzoek naar nieuwe technieken, ontwerpen en processen die bijdragen aan de technologische ontwikkeling van een duurzame samenleving Technologische ontwikkelingen Nederland. Volgens kunstenaar Frederick de Wilde is de samenleving in volle transformatie. De belangrijkste drijfveer daarvoor is technologie - of dat nu genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie of neuro-, nano- of biotechnologie is

Remeha | Polytechno

Duurzame trends volgens MVO Nederland - Meeting Magazin

Technologie, duurzaamheid en economie: nu is het moment! Philippe Ledent. Senior Economist. Tegenwoordig leven we in een interessant tijdperk als het om innovatie gaat. We zien hier een typisch voorbeeld van hoe een technologische ontwikkeling in de loop van de geschiedenis kan veranderen Onlangs is de acht weekse keuzemodule duurzaamheid afgesloten op het Olympus College en het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Na een test over hun eigen milieu-impact en groepsopdrachten in verschillende thema's gingen de leerlingen zelf aan de slag met duurzame oplossingen en producten Brede Welvaart is een nationale uitwerking van het streven naar duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals zijn dat op mondiale schaal. Of beleid bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wordt idealiter meegenomen in integrale afwegingen van de welvaartseffecten van beleidsopties, zoals bijvoorbeeld in maatschappelijke kosten-batenanalyses Duurzaamheid is hét thema in de Nederlandse vee- en vleessector. Vlees moet duurzaam geproduceerd worden: met oog voor het milieu, voor het grondstof- en energiegebruik en de omgeving. Dat geldt voor veehouderij tot en met de verwerkende bedrijven. Vlees kan alleen duurzaam zijn als het maatschappelijk verantwoord is geproduceerd. Veelomvattend Duurzaamheid gaat onder meer ove Gelukkig groeien de technologische mogelijkheden met de dag, maar dit roept ook vragen over de toekomst op. Daarom selecteerden wij 12 technologische ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn en over 20 jaar waarschijnlijk helemaal ingeburgerd zijn in de zorg

(Pocket-lint) - Wij zijn een toonaangevende nieuws- en recensiesite voor consumententechnologie die niet alleen de nieuwste technologische ontwikkelingen behandelt, maar ook advies geeft over hoe. De ontwikkelingen binnen de technologie gaan razendsnel. De komende jaren staat ons dus nog zeker wat te wachten op het gebied van technologische ontwikkelingen die ons leven ingrijpend kunnen veranderen. In dit artikel benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen in de technologie Aangekondigde ontwikkelingen lopen vaak anders, terwijl ondertussen nieuwe technologieën iedereen weer verrassen. Trendwatcher Richard van Hooijdonk over de belangrijkste groei- en innovatiegebieden. Omdat de meeste techbedrijven van nature nogal mysterieus zijn, is het niet eenvoudig om technologische ontwikkelingen te voorspellen

60 trends en ontwikkelingen en duurzaamheid items gevonden

Stuurt technologie ons op een bepaalde toekomst af, of valt er nog iets te kiezen? De vraag welke invloed technologische ontwikkelingen hebben op de economie van de toekomst stond centraal in de toekomstverkenning Economie die de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) uitvoerde tussen 2017 en 2019 IN2030 Trendstudie: Technologie, globalisering en productiviteit 1 Hans Stegeman H.W.Stegeman@rn.rabobank.nl 030 -2131407 Technologie, globalisering en productiviteit Twee ontwikkelingen hebben de economie in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd: globalisering en technologische vooruitgang. Technologische veranderingen, met in d RetailNews vormt met RetailTrends en diverse retailevents een platform voor het signaleren en duiden van relevante ontwikkelingen in de branche

Duurzaamheid - Megatrends - Pw

Technologische ontwikkelingen, en vooral de daaruit voortkomende toepassingen, bieden enerzijds kansen voor het versterken van capaciteiten om onze samenleving duurzaamheid en zorgen mogelijk voor minder afhanke-lijkheid tussen landen. Door ontwikkelingen op het gebie De digitale revolutie zet zich voort. Een ontwikkeling die binnen de groothandel veel veranderingen teweegbrengt. En ook het coronavirus heeft natuurlijk de nodige gevolgen. Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Pactum ontwikkelt verder met KEI-2018 subsidieBrabus vindt Mercedes C63 S AMG te min, geeft anabolen

Belangrijkste ontwikkelingen ; Data-gedreven technologie in de zorg verbetert de (volks)gezondheid en zorg, mits deze wordt ingezet binnen een lerend systeem, met open data-uitwisseling tussen betrokken partijen. Data-gedreven technologie speelt al een grote rol in veel aspecten van ons dagelijks leven,. Technologische ontwikkelingen kunnen de wereldwijde energie gerelateerde CO2-uitstoot met 64% verminderen in het jaar 2050. Deze afname ligt dicht bij de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050 Deze onstuitbare ontwikkelingen zijn niet alleen goed nieuws voor het milieu. De vraag van consumenten naar gebruiksvriendelijke, slimme technologie groeit. Duurzaamheid is een enorme trend in de bouwsector. Maar er gebeurt nog veel meer Deze tien ontwikkelingen bevestigen dat de modeindustrie grote stappen voorwaarts zet als het gaat om het ondersteunen van duurzaamheid. Omdat er ook nog zoveel goed nieuws is om te vertellen. 1. Kingpins: in gesprek over duurzaamheid, circulariteit en de toekomst van de denimindustri De technologische ontwikkelingen volgen elkaar dan ook in exponentieel tempo op. Een kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Met name laagopgeleiden zijn bezorgd. Jongeren en hoogopgeleiden zijn het meest enthousiast in het omarmen van innovaties

 • PSV Eindhoven nieuws.
 • Vluchtelingen Griekse eilanden vakantie.
 • Hörmann garagedeur handleiding.
 • Cochin kriel kuiken.
 • Rainn wilson films en tv programma's.
 • Cruesli merken.
 • Carry Slee boeken.
 • Waarom tennisarm tapen.
 • Diamantslijpen.
 • Kenmerken panda.
 • Rijk van Margraten.
 • Camping infrastructuur.
 • Welches ist das günstigste Samsung Handy?.
 • Zelf schilderij maken workshop.
 • Touch VPN microsoft.
 • FloatSpa Amsterdam.
 • Sommerings electric telegraph.
 • Zwembadfolie lijmen.
 • Fiat 500 autoscout.
 • Pseudomonas aeruginosa symptomen.
 • De Zandstuve Den Ham adres.
 • CECHC04 PS3.
 • Eiwit masker tegen rimpels.
 • Nomenclatuur opzoeken.
 • Mozaïek school Gent.
 • Facebook Spartacus.
 • Louise Marie van Orléans.
 • Tattoo generator letters.
 • HIDS.
 • Sam sam Wikipedia.
 • WordPress upload big files.
 • Knuffel met kloppend hartje.
 • Onze Taal inloggen.
 • Station Oostende.
 • Balkon balustrade kunststof.
 • Lincoln Town Car 2011.
 • 32 weken zwanger op vakantie.
 • ICloud downloaden Mac.
 • Bo mij schadeverzekering.
 • Krugerpark entree.
 • Hulp bij bruiloft.