Home

Arbeidsongevallenverzekering verplicht

Als werkgever bent u vanaf 1 januari 2020 verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor alle personen met een opleidingsovereenkomst. U dient ook aangifte te doen van de aanvang van de tewerkstelling (Dimona) en de prestaties van de stagiair (DmfA) Verplichte Arbeidsongevallenverzekering De verplichte verzekering voor uw werknemers. Op ieder ogenblik kan een werknemer het slachtoffer worden van een ongeval op het werk of op de arbeidsweg. Als werkgever bent u verplicht een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten Zoals te lezen geldt een arbeidsongevallenverzekering voor werknemers. Dit betekent dat de verzekering afgesloten moet worden door werkgevers. Dit is dan ook wettelijk verplicht en het is daarmee een verplichte verzekering voor werkgevers. In principe is de verzekering niet verplicht voor particulieren, omdat deze geen werknemers hebben Een arbeidsongevallenverzekering is geen verplichte verzekering voor iedereen, maar wel voor werkgevers. Een werkgever wordt hier in België gezien als een breed begrip. Stel dat je als particulier iemand in dienst neemt, of in huurt,bijvoorbeeld voor de huishoudelijke taken, ben je verplicht om hier voor een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om, naast een arbeidsongevallenverzekering, een preventiebeleid te voorzien. Dat moet het welzijn van je personeel garanderen, en ongevallen of psychisch leed voorkomen. De wet schrijft voor dat je een interne preventiedienst moet hebben, met minstens 1 preventieadviseur Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die je als werkgever moet nemen voor elke persoon met wie je een arbeidsovereenkomst hebt. Zelfs al is het maar voor een dag. Zo zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval Arbeidsongevallenverzekering Wanneer je occasioneel beroep doet op huispersoneel (tuinman, poetsvrouw, babysitter etc.), moet je beschikken over een arbeidsongevallenverzekering. De arbeidsongevallenverzekering dient om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijk ongevallen tijdens het werk

Dit op basis van artikel 7:611 BW, 'De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen'. De werknemer begeeft zich namelijk op verzoek van de werkgever in het verkeer. En het verkeer brengt meer dan normale risico's met zich mee Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland loon, uitkering of pensioen ontvangt, is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de belangrijkste zorg die je nodig kunt hebben, zoals de huisarts, het ziekenhuis en medicijnen. Zorgverzekeraars zijn verplicht. Af te sluiten door werkgever. Een arbeidsongevallenverzekering is een verzekering die dient afgesloten te worden door een werkgever met personeel in dienst. De polis vergoedt in dat geval de schade wanneer een personeelslid te maken krijgt met een arbeidsongeval Als Belgische werkgever is een arbeidsongevallenverzekering verplicht, dat staat te lezen in de wetgeving rond arbeidsongevallen. Hierbij dient de arbeidsongevallenverzekering ter dekking van lichamelijke schade ten gevolge van een arbeidsongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Alle loontrekkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk. Werkgevers moeten een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, oefent controle uit op de erkende verzekeringsmaatschappijen. De verzekering tegen ongevallen is een van de zeven takken van de.

Een verplichte verzekering Elke werkgever moet voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doet hij dat niet, dan wordt de werkgever automatisch aangesloten bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Fedris is een openbare instelling met verschillende opdrachten op het vlak van arbeidsongevallen Een arbeidsongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade die het gevolg is van ongevallen op het werk en op de weg van of naar het werk. De verzekering Rechtsbijstand De principes klinken allemaal logisch, maar in de praktijk zal het niet altijd duidelijk zijn waar nu precies de verantwoordelijkheid ligt of hoe groot de omvang van de schade is Verplichte arbeidsongevallenverzekering. Wat er ook met uw werknemers gebeurt, zolang ze bij u aan het werk zijn, bent u verplicht ze tegen arbeidsongevallen te verzekeren. Ook wanneer ze pendelen tussen hun verblijfplaats en hun werkplaats

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht? Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel te nemen. Als je dit niet doet, riskeer je niet alleen een boete door Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's), maar draai je bij een arbeids(weg)ongeval zelf op voor de vergoeding van de gevolgen van het arbeidsongeval van je werknemer verzekering tegen de kosten als gevolg van een arbeidsongeval of van arbeidsongevallen, verplicht af te sluiten door een werkgever voor diens personeel of op vrijwillige basis af te sluiten door een werknemer. Veel vaker aangetroffen in Vlaamse dan in Nederlandse bronnen, maar in Nederland niet onbekend

Arbeidsongevallenverzekering vanaf 2020 ook verplicht voor

 1. De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering en onderdeel van verplichte sociale zekerheid in België. De regelgeving sanctioneert de werkgevers die deze verzekering niet nemen. Uitgebreide ondersteuning. Gratis uitbreiding ProSafe
 2. In principe is iedere (Belgische of buitenlandse) werkgever die personeel tewerkstelt dat geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de werknemer (s)
 3. Daarnaast zijn in België nog een aantal verzekeringen verplicht voor bedrijven en organisaties. Zo moet een werkgever voor zijn werknemers verplicht een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Sommige bedrijven of instellingen met publieke ruimtes moeten bovendien een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing onderschrijven
 4. Verplicht bij wet. Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht. Ziet u dat over het hoofd? Dan wordt u automatisch aangesloten bij een openbare instelling: het Fonds voor Arbeidsongevallen . U bent trouwens, in de meeste gevallen, verplicht om al uw werknemers bij dezelfde verzekeraar te laten verzekeren. Andere verzekeringe
 5. Wanneer je als ondernemer personeel in dienst hebt ben je verplicht om een arbeidsongevallen verzekering af te sluiten. De arbeidsongevallenverzekering verzekert werknemers tijdens hun beroepsactiviteit en het woon-werkverkeer
 6. Dan bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel af te sluiten. Deze verzekering dekt hen tegen de lichamelijke letsels opgelopen door een arbeidsongeval (tijdens het uitoefenen van het beroep) of een ongeval op de arbeidsweg. Wie is er verzekerd
 7. g. De lijst met alle erkende arbeidsongevallenverzekeraars vind je hier

Verplichte Arbeidsongevallenverzekering Secure

 1. [TOC]WetgevingDe belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971.Uitvoeringsbesluiten:Koninklijke besluitenMinisteriële besluitenReglementen Deze paragraaf werd laatst geactualiseerd op 18.07.2018. RechtspraakHier vindt u een overzicht van de belangrijkste arresten die het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie hebben uitgesproke
 2. Daarom dat een arbeidsongevallenverzekering verplicht is in België. Een AOV verzekert de werknemers tegen mogelijke ongevallen op de werkvloer en onderweg tussen de woon- en de werkplaats. Elke zelfstandige werkgever die personeel in dienst heeft, is verplicht deze verzekering te nemen
 3. Jouw personeel aangeven. Sinds 1 oktober 2014 bent je verplicht jouw personeel aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die aangifte is niet nodig voor niet-manuele arbeid (bijv. babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen, ) die occasioneel en gedurende maximaal 8 uren per week wordt verricht
 4. Verplichte arbeidsongevallenverzekering voor de 'kleine statuten' vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari 2020 vallen de zogenaamde 'kleine statuten' onder de arbeidsongevallenwet. Vandaag is dit nog niet het geval en worden deze 'kleine statuten' meestal via een vergelijkbare dekking verzekerd die verschillend kan zijn naargelang de verzekeringsmaatschappijen
 5. Als u een arbeidsongevallenverzekering heeft met een forfaitaire premie, dan moet u wel melding doen. Het aantal tewerkgestelde personen wijzigt immers. Als u nog geen arbeidsongevallenverzekering heeft, dan zult u nu een polis moeten aangaan gezien de verplichte verzekering vanaf 01 januari 2020
 6. De arbeidsongevallenverzekering dient om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijk ongevallen tijdens het werk. Welke verzekeringen zijn contractueel verplicht? Brandverzekering. De brandverzekering is op zich niet wettelijk verplicht, maar ka
 7. g verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de personeelsleden die ze in dienst heeft. Het geldt voor voltijdse en deeltijdse werknemers, voor vast personeel en tijdelijke krachten

Arbeidsongevallen vallen niet onder de Serviço Nacional de Saúde. Elke werkgever (in zeer ruime zin) is wettelijk verplicht tot het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor iedereen die voor hem of haar werkt. Elke zelfstandige ondernemer is verplicht voor zichzelf een dergelijke verzekering af te sluiten Welke bedrijfsverzekeringen zijn verplicht? Binnen de zakelijke bedrijfsverzekeringen kan onderscheid gemaakt worden tussen verplichte verzekeringen en verzekeringen die verzekeringen die verstandig zijn om af te sluiten. De volgende bedrijfsverzekeringen zijn verplicht: Bedrijfsautoverzekering: let hierbij ook op dat u inzittenden mee verzekert Een verplichte verzekering voor particulieren is in België heel beperkt. Maar er zijn wel verschillende verzekeringen die om bepaalde contractuele redenen wel verplicht worden. Ook al zijn niet alle verzekeringen verplicht, toch is het best raadzaam om dan eventuee

Arbeidsongevallenverzekering: Verplicht of niet

 1. De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering dekt uw medewerkers voor al het volgende: Medische kosten, inclusief ziekenhuiskosten en medicijnen (conform de barema's van het RIZIV). Vervoerskosten naar ziekenhuizen en artsen. 90% van het gemiddelde dagloon, vanaf de eerste dag van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 2. Arbeidsongevallenverzekering De enige verzekering die u verplicht moet aangaan voor uw werknemers, is de arbeidsongevallenverzekering.Deze verzekering zorgt ervoor dat uw werknemers gedekt zijn bij ongevallen op het werk, maar ook op weg naar of van het werk
 3. Deze arbeidsongevallenverzekering is verplicht voor werkgevers. Dan heb je als laatste nog de reisverzekering. Deze is niet verplicht. Maar deze verzekering wordt wel aangeraden wanneer men op vakantie gaat. Het is een prettige gedachte dat je bagage verzekerd is tegen zoek raken bijvoorbeeld
 4. Naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering kunt u uw personeel nog beter beschermen met de volgende aanvullende dekkingen: Excedent-Wet. De vergoeding voorzien in de arbeidsongevallenverzekering is beperkt tot het wettelijk plafond
 5. Arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemer én werkgever. De arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht.Gelukkig maar, want elk jaar gebeuren er zo'n 200.000 werkongevallen in ons land, op het werk zelf of tijdens het pendelen
 6. Arbeidsongevallenverzekering Verplicht voor elke werkgever . Elke werkgever moet voor zijn werknemers een personeelsverzekering of arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Het overkoepelend toezichtsorgaan is het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris)
 7. Arbeidsongevallenverzekering. Daarnaast is de arbeidsongevallenverzekering verplicht voor bedrijven, om te voorkomen dat werknemers te maken krijgen met een ongeval de kosten niet kunnen laten vergoeden. De verzekeraar zal uitkeren op het moment dat een werknemer te maken krijgt met een ongeval op de werkvloer

Arbeidsongevallenverzekering: wat is dat? Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk De meeste professionals die actief zijn in gereglementeerde sectoren, zijn, hetzij wettelijk hetzij deontologisch, verplicht om een verzekering professionele BA te sluiten: advocaten, accountants, verzekeringstussenpersonen, artsen, architecten, landmeters-experten, reisorganisatoren en reisbemiddelaars.,..

Welke verzekeringen zijn verplicht? In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, zijn er weinig verplichte verzekeringen in België. Welgeteld drie. En hun belangrijkste doel is om derden te beschermen tegen de schade die een individu zou kunnen veroorzaken. Dit haalt niet weg dat andere verzekeringen ook sterk aanbevolen worden Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht voor werkgevers. Dit betekent echter ook dat particulieren die iemand inhuren voor de huishoudelijke hulp verplicht zijn een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Ondanks deze verplichting heeft slechts 1 op de 10 Belgen met een huishoudelijke hulp zo'n verzekering afgesloten De bijdrage blijft verplicht tot wanneer de werkgever een verzekering afgesloten heeft. Onderaan deze pagina vindt u een cijfervoorbeeld. de in België gevestigde werkgever heeft een rechtsgeldige arbeidsongevallenverzekering afgesloten en de verzekeringsovereenkomst bevat Als een arbeidsongevallenverzekering vinden moeilijk blijkt. Wie mensen tewerkstelt en hen daarvoor betaalt, is wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor hen te sluiten. Maar soms vinden werkgevers geen arbeidsongevallenverzekering, bijvoorbeeld bij een uitzonderlijk hoog risico op arbeidsongevallen Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht als u een poetsvrouw, babysit, tuinman of andere huishoudhulp in dienst hebt. Anders kan u flink in de problemen komen als ze een ongeluk krijgen. Omdat u als werkgever beschouwd wordt, zal u dan zelf opdraaien voor alle kosten

Arbeidsongevallenverzekering. Hebt u een poetshulp, een tuinman, een babysit of iemand die bij u klusjes doet, dan hebt u een arbeidsongevallenverzekering nodig. Meestal kost deze verzekering voor particulieren tussen de 50 en 100 euro per jaar. Wat als u een verplichte verzekering niet afsluit Als u personeel tewerkstelt, dan bent u wettelijk verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar wat houdt dit precies in? Wat is een arbeidsongeval? Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan.. Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen Heb je personeel in dienst, dan ben je bij wet verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, die je medewerkers beschermt tegen de gevolgen van een ongeval.. Verder kan je - afhankelijk van je specifieke activiteit - ook andere verplichte verzekeringen moeten afsluiten De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw medewerkers tegen letselschade die zij op de werkplek of op de arbeidsweg oplopen. Er bestaan vele dekkingsuitbreidingen om onvoorzienbare omstandigheden te beheren. De dekkingen arbeidsongevallen (AO) voldoen aan het wettelijke minimum, maar niets houdt u tegen om deze tot een maximum uit te breiden! Wat kan er beter dan [

Arbeidsongevallenverzekering: Verplicht?- Verplichte

Arbeidsongevallen: wat moet je weten als werkgever? - KBC

Bescherm je personeel met de arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering en preventie. Wanneer u één of meerdere werknemers in dienst heeft, bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de ongevallen op het werk alsook de ongevallen van en naar het werk. Daarnaast geldt ook de welzijnswet De arbeidsongevallenverzekering is verplicht, maar heeft haar beperkingen. Ze beschermt uw medewerkers alleen tijdens het werk en tijdens hun woon-werkverkeer. En het feit dat de uitkeringen wettelijk geplafonneerd zijn, is nadelig voor werknemers met een hoger loon Geschiedenis Vóór 1885. In de periode voor 1886 werd een eerste aanzet gegeven om een aantal sociale voorzieningen te organiseren onder druk van de eerste vakbonden.Deze verzette zich tegen de erbarmelijke omstandigheden waarin en de hongerlonen waarvoor het patronaat de arbeiders liet werken. Zo werd op 4 maart 1857 te Gent de Broederlijke Maatschappij der Wevers opgericht en een maand. De arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel is een ongevallenverzekering die verplicht dient te worden afgesloten door iedereen die af en toe huispersoneel tewerkstelt. Deze verzekering biedt bescherming aan het huispersoneel tegen de risico's verbonden aan de arbeid die ze verrichten in en rond de woning

Starten als zelfstandige: welke verzekeringen heb je nodig?

Welke zijn de verplichte verzekeringen? - Verzekeringen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk. Deze verzekering dekt alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, dus ook tijdelijke werkkrachten,. Arbeidsongevallenverzekering voor je personeel af te sluiten vóór het personeel wordt tewerkgesteld. Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen: (bedrijfs)wagens moeten verzekerd worden Burgerlijke aansprakelijkheid Brand en Ontploffing : een hele reeks instellingen die publiek toegankelijk zijn, zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing aan te gaan De arbeidsongevallenverzekering is de enige verplichte verzekering die u moet afsluiten voor uw werknemers. Hierbij is het belangrijk om weten dat u de verzekering moet afsluiten vóór de aanwerving van uw werknemer en dat u een a rbeidsongeval binnen de 8 kalenderdagen moet aangeven Arbeidsongevallenverzekering (wel verplicht) Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht voor werkgevers. Dit betekent echter ook dat particulieren die iemand inhuren voor de huishoudelijke hulp verplicht zijn een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten

Aon Werkgeversaansprakelijkheid en ongevallenverzekerin

Het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 146/2015 van 22.10.2015 zegt voor recht dat artikel 59quater AOW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het in de aan de Koning verleende machtiging om de wijze van berekening, inning en invordering te bepalen van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting die verschuldigd is door de werkgevers die gee Arbeidsongevallenverzekering. PRAESENT SUSCIPIT ELEIFEND LAOREET VENENATIS. Home. Over. MAURIS PURUSRAE INTERGER COMORUS . Als werkgever bent u verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers. Deze verzekering staat ook bekend als 'Wetsverzekering' (wet van 10 april 1971). HABITASSE. Faucibus Je mag een werknemer niet verplichten om vakantie of onbetaald verlof op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat. Je kunt in eerste instantie calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven van maximaal twee weken. Je betaalt minimaal 70 procent van het loon door

Iedere werkgever (natuurlijk persoon, vennootschap, vzw, ) die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een in België toegelaten verzekeringsonderneming. Deze verplichting geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer. Een retroactieve dekking is niet toegestaan Arbeidsongevallenverzekering Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om je werknemers te vergoeden wanneer zij lichamelijke schade oplopen door een ongeval op het werk of onderweg van of naar het werk Als werkgever bent u verplicht binnen een termijn van 8 dagen een arbeidsongeval aan te geven. Arbeidsongevallenverzekering: Eenvoudige aangifte via portaal van de sociale zekerheid: Uitgebreide aangifte via portaal van de sociale zekerheid: Toezicht op het Welzijn op het Werk (vroeger arbeidsinspectie).

Welke verzekeringen zijn verplicht? - Independe

Je personeel verzekeren - KBC Bank & Verzekering

De redenering hierachter is dat ook de werkgever waar de interimarbeider effectief wordt tewerkgesteld de verplichte de arbeidsongevallenverzekering voor de uitzendkrachten financiert. In het bedrag dat hij immers aan het uitzendbureau moet betalen voor de ter beschikkingstellling van de uitzendkracht, heeft het uitzendbureau immers deze verzekeringspremie verrekend De verplichte verzekering om uw personeel (of uzelf) te beschermen. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw medewerkers tegen letselschade die zij op de werkplek of op de arbeidsweg oplopen. Er bestaan vele dekkingsuitbreidingen om onvoorzienbare omstandigheden te beheren. De dekkingen arbeidsongevallen (AO) voldoen aan het wettelijke minimum, maar niets houdt u tegen om deze tot een maximum uit te breiden Wanneer spreken we over een arbeidsongevallenverzekering? Het is een publiek geheim dat niet alle verzekeringsmaatschappijen in België ongevallen tijdens de werkuren beschouwen als een arbeidsongeval. Tien procent van de gevallen die zijn aangegeven, worden jaarlijks onherroepelijk afgewezen. In di

Arbeidsongevallenverzekering De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw medewerkers tegen letselschade die zij op de werkplek of op de arbeidsweg oplopen. Er bestaan vele dekkingsuitbreidingen om onvoorzienbare omstandigheden te beheren Per type opleidingsovereenkomst bepaalt de overheid wie de wettelijke werkgever is en bijgevolg verplicht een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten. Afhankelijk van het opleidingstype is dat het bedrijf waarin de stage doorgaat, de school die de onbetaalde stage opnam in haar opleiding of de overheidsinstelling die de opleiding coördineert (VDAB of Syntra) Arbeidsongevallenverzekering - Productfiche. Arbeidsongevallenverzekering - Productfiche. Advies nodig? Heb je vragen over een bepaalde verzekering? Neem vrijblijvend contact met ons op. Een van onze adviseurs staat u graag te woord. Contact. Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Plevoets Verzekeringen | Personeel: jouw verantwoordelijkheid

Wat is een Arbeidsongevallenverzekering? - Verzeker

Elke werkgever moet wettelijk verplicht en vóór de eerste tewerkstelling een arbeidsongevallenverzekering voor zijn werknemers afsluiten. Zo niet riskeert hij een sanctie vanwege het Fonds voor Arbeidsongevallen. Een arbeidsongevallenverzekering afsluiten in Knokke-Heist kan je doen in een van onze kantoren ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING: WAT IS DAT? Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering niet? - Blogbo

Arbeidsongevallenverzekering Uw medewerkers zijn toch goed verzekerd? De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw medewerkers tegen letselschade die zij op de werkplek of op de arbeidsweg oplopen. Er bestaan vele dekkingsuitbreidingen om onvoorzienbare omstandigheden te beheren Volgens de Arbeidsongevallenwet moet u als werkgever uw medewerkers de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid door een ongeval volledig uitbetalen. De arbeidsongevallenverzekering moet maar 90% ervan betalen. Met de waarborg Gewaarborgd Loon betaalt DVV dit verschil en hebt u als werkgever dus geen extra kosten Sluit arbeidsongevallenverzekering tijdig af. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om voor je medewerkers (bedienden én arbeiders) een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert hen een vergoeding uit bij een ongeval tijdens of door het werk. Door de juiste verzekeringsmaatschappij te kiezen, kan je veel geld besparen Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk. Deze verzekering dekt alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, dus ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract. Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten en elk arbeidsongeval - hoe licht het ook is - (correct) aan te geven. Wat zijn mogelijke redenen van deze onderaangifte? Arbeidsongevallen zijn niet alleen een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokken werknemer, maar zorgen ook voor extra administratie, vervelende vragen en hoge kosten voor de werkgever

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht als u een poetsvrouw, babysit, tuinman of andere huishoudhulp in dienst hebt. Komt er iemand langs met dienstencheques? Dan is de arbeidsongevallenverzekering is inbegrepen in de prijs van de dienstencheque

Arbeidsongevallen Belgium

Rechtsbijstand Auto | ABCverzekeringBescherm jezelf als ondernemer - iTargetiTargetBen ik na een ongeval in recht verplicht om mijnIk logeer regelmatig bij mijn vriend(in)
 • Rens kroes blondies.
 • Mexicaanse cocktail tequila.
 • Michael Collins singer.
 • Syndroom Tietze sporten.
 • Ovulatietest loopt op voor NOD.
 • Gevolgen te weinig wassen.
 • Frieten nieuwe aardappelen.
 • Bier met cola.
 • Welkoop cadeaubon online.
 • Piramide stroom opwekken.
 • Dagvaarden.
 • Winkelstellingen tweedehands.
 • Insta danielle.
 • Welke kledij na bevalling.
 • Onderdelen hangbrug.
 • IPhone 7 wrappen.
 • Easy Tent Verhuur.
 • Raadsvergadering Rotterdam 2020.
 • Tweak internetprovider.
 • Daslook zaaien wanneer.
 • Lasmethodes.
 • Armste wijken van Nederland 2018.
 • Human Concern Zwolle.
 • Juragebergte Frankrijk kaart.
 • Ford focus st (2019 prijs).
 • WhatsApp video bestandstype wordt niet ondersteund.
 • Wegenkaart Oost Vlaanderen.
 • EVAR operatie.
 • Elaut grijpkraan te koop.
 • Examen Nederlands vmbo 2017.
 • Hoe laat begint een bruiloft.
 • Afbeeldingen strand.
 • Kabeljauw in een zalig korstje.
 • Elvis Presley Belgium.
 • Miedema Optiek.
 • Hoeveel albums heeft Michael Jackson gemaakt.
 • Oldest animal alive today.
 • Manchetknopen Oranje Nassau.
 • One Direction That Moment.
 • Noordse vinvis.
 • Vrachtwagenchauffeur worden Limburg.