Home

Raadsvergadering Rotterdam 2021

Gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op donderdagen in de raadzaal van het stadhuis. De raadsvergaderingen beginnen om 10.00 uur en worden als het nodig is, voortgezet tijdens een middagzitting om 14.00 uur en tijdens een avondzitting om 20.00 uur Gemeenteraad Rotterdam vergadert digitaal Op dit moment vergadert de gemeenteraad zoveel mogelijk digitaal. Via de agenda in het raadsinformatiesysteem vindt u terug welke vergaderingen plaatsvinden en wat besproken wordt Alle openbare vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies worden live uitgezonden en zijn in het archief terug te kijken. Vanaf de pagina raadsinformatie.nl kunt u direct doorklikken naar een live uitzending. Naast audio en video van een vergadering wordt ook sprekersinformatie getoond en de agenda van de vergadering met linkjes naar de bijbehorende stukken

Vergaderschema Rotterdam

 1. Agenda raadsvergadering. Donderdag 10 september, 10.00 uur, raadzaal. 04.09.2020. Print deze pagina De gemeenteraad start met een in memoriam voor oud-raadslid de heer L.C. (Leo) Bruijn. De gemeenteraad voert een kort debat over de zienswijze 'Concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES)
 2. Agenda raadsvergadering. Dinsdag 14 en donderdag 16 juli. 14.07.2020. Print deze pagina Dinsdag 14 juli - voorjaarsbrief en herstelplan, 10.00 uur, raadzaal De gemeenteraad debatteert op dinsdag 14 juli over de Voorjaarsbrief 2020 en het herstelplan 'Rotterdam uit de crisis'. Dit debat vindt vanaf 10.00 uur plaats in de raadzaal
 3. Het politiek jaar 2020 in Rotterdam is weer begonnen. Burgemeester Aboutaleb hield donderdagmorgen tijdens een buitengewone raadsvergadering zijn nieuwjaarsspeech

Gemeenteraad Rotterdam

09.01.2020. Genomen besluiten gemeenteraad 08.01.2020 Vastgoedorganisatie Rotterdam nooit op orde geweest 29.05.2017. Agenda raadsvergadering 24.05.2017. Presentatie Agenda raadsvergadering en persconferentie Evaluatie Rotterdams bestuursmodel 17.11.2016. Raadsbehandeling. De Begroting 2020 is in de raadsvergadering van 7 november 2019 vastgesteld Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen Het Cultuurplan 2021-2024 'Stad in transitie, cultuur in verandering' is tijdens de raadsvergadering op 26 november 2020 aangenomen. Presentatie Cultuurplan 2021-2024 De presentatie van het Cultuurplan 2021-2024 vond plaats op dinsdagmiddag 22 september

Nieuws van de afdeling :: SP Rotterdam

Raadsvergaderingen gaan in coronatijd gewoon door. 23 October 2020 Tijdens een Rotterdam, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Delft en Deventer. De gemeente Rotterdam ziet onvoldoende mogelijkheden om fysiek te vergaderen:. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken. De vergadering wordt op maandag 14 december 2020 om 20:00 uur geopend. Om 23:00 uur zal de vergadering worden geschorst en op dinsdag 15 december om 20:00 uur worden heropend Op donderdag 4 februari om 10.00 uur wordt de raadsvergadering en de besluitvorming hervat. Hieronder de genomen besluiten van agendapunten 1 tot en met 14. een debat gevoerd over de Erfgoedverordening Rotterdam 2020. Het raadsvoorstel is aangenomen Raadsvergadering In de raadsvergadering wordt besloten over voorstellen. Vanaf januari 2020 verandert de vergadercyclus van de gemeenteraad. In de nieuwe cyclus zijn de data waarop inspraakbijeenkomsten, raadsvergaderingen en commissievergaderingen vooraf bekend Algemene informatie over de gemeenteraad en de raadscommissies van Amsterdam

Uitzendingen Rotterdam

Uitnodiging Raadsvergadering 5 december Grasbuurt Stadhuis Rotterdam 4 december 2019 4 december 2019 grasbuurtrotterdam 0 reacties Op 5 december vanaf 10 uur worden de actua in de raadsvergadering op het Stadhuis van Rotterdam besproken over de communicatie (of het uitblijven van de communnicatie) richting de bewoners van de grasbuurt Online raadsvergadering donderdag 12 november 2020 Dit item is verlopen op 13-11-2020. Op donderdag 12 november is de volgende online raadsvergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee

Video: » Agenda raadsvergadering - Persberichten Rotterdam

Genomen besluiten digitale raadsvergadering. Donderdag 1 oktober. het voorstel tot vaststelling van de herziening 2020 van 'Thuis in Rotterdam - Addendum Woonvisie 2030' besproken. Het raadsvoorstel is aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen: Verkamering zichtbaar maken. De commissie WWR van 10 juni 2020, de commissie ZWO van 11 juni en de commissie AZM van 18 juni zijn komen te vervallen in verband met het coronavirus. Op 18 juni vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats. De vergadering zal plaatsvinden zonder publiek. Inspreken kan alleen schriftelijk Raadsvergadering 11 en 12 november 2020. Woensdag 11 en donderdag 12 november vergadert de gemeenteraad digitaal. volg de vergadering live (beschikbaar op 11 november vanaf 18.30 uur en 12 november vanaf 14.00 uur Raadsvergadering van 15 april 2020. Zet dit in mijn agenda Datum woensdag 15 april, 2020 van 20:00 tot 23:00. Raadsvergadering van 15 april 2020. Plaats: Raadzaal gemeentehuis. Aanvang: 20.00 uur. 1. Klik hier om de agenda te raadplegen. 2. Klik hier om de besluitenlijst van 5 maart te raadplegen. 3. Klik hier om de lijst ingekomen stukken te. Raadsvergaderingen donderdag 17 december 2020 . 14 december 2020 Op donderdag 17 december vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur. Deze vergadering vindt fysiek plaats, in de Bij de raadsvergaderingen mag in verband met corona geen publiek aanwezig zijn

Voorbereidende raadsvergadering van 14 mei 2020. Zet dit in mijn agenda Datum donderdag 14 mei, 2020 van 20:00 tot 23:00. Voorbereidende raadsvergadering van 14 mei 2020. Plaats: raadzaal gemeentehuis. Aanvang: 20:00 uur . 1. Klik hier om de agenda te raadplegen. 2a. Klik hier om de besluitenlijst van de commissie WWR van 12 februari 2020 te. Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 10 december 2020 Gepubliceerd op: 01 december 2020 16:50 Op donderdag 10 december 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op. Raadsvergadering van 25 juni 2020. Zet dit in mijn agenda Datum donderdag 25 juni, 2020 van 20:00 tot 23:00. Raadsvergadering van 25 juni 2020. Plaats: Raadzaal gemeentehuis. Aanvang: 20.00 uur. 1. Klik hier om de agenda te raadplegen. 2. Klik hier om de besluitenlijst van 28 mei te raadplegen. 3a. Klik hier om de lijst ingekomen stukken te. gerrit 2020-11-05T10:54:30+01:00 donderdag 5 november, 2020 10:54 | Op maandag 9 november vergadert de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden Hier vindt u het programma overzicht van Hovo Rotterdam. Alle programma's staan hier vermeld op startdatum, met hierbij het onderwerp vermeldt en de docent

Samen met zeven andere finalisten stond ze in de finale van de verkiezing van jeugdstadsdichter van Rotterdam 2020. Alle finalisten kregen de opdracht een gedicht te schrijven in het thema van de Poëzieweek; de toekomst is nu. Vienne schreef het gedicht Later, dat ze voordroeg tijdens de raadsvergadering Dit geldt ook voor de gecombineerde commissie die plaats zou vinden op 2 april 2020. De agenda's van de reguliere raadsvergadering van 9 april en de extra ingeplande raadsvergadering van 15 april inzake de besluitvorming over het principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd Raadsvergadering 3 november 2020. Lees voor. De burgemeester van Schiedam roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 3 november 2020 om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz De gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders voor beleid vast en controleert het college van Burgemeester en Wethouders. De meeste onderwerpen worden eerst in een raadscommissie besproken alvorens ze in de raad worden behandeld. De gem Raadsvergadering via Youtube. Raadsvergadering. Besluitvormende vergadering 15-12-2020. Beeldvormende vergadering (07-12-2020) Uitloop Besluitvormende en Oordeelsvormende vergadering 14-07-2020 (15-07-2020) Besluitvormende en Oordeelsvormende vergadering 14-07-2020. Beeldvormende vergadering (30-06-2020

In verband met de coronamaatregelen en de maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke aanwezigheid van publiek tijdens raadsvergaderingen niet mogelijk. De raadsvergaderingen zijn te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar wordt ook live gestreamd. De link naar deze livestream kunt u vinden op deze pagina 11 januari 2020 11 januari 2020 grasbuurtrotterdam 0 reacties Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert de Gemeente Rotterdam een Bewonersavond voor bewoners van de Grasbuurt. Waar: De Piloot aa Overzicht Raadscommissie en Raadsvergadering; Raadscommissie Raadsvergadering; digitaal, aanvang 19.30 uur: digitaal, aanvang 19.30 uur 28 oktober 2020: 11 november 2020: 25 november 2020: 09 december 2020 30 december 2020 (20.30 uur buitengewone openbare vergadering) 06 januari 2021: 20 januari 2021. 03 februari 2021: 17 februari 2021: 03. Contact. Wilhelminaplein 1. 5981 CC Panningen. Telefoon 077-306 66 66 . Vergaderschema. 2020. Over de website. Archiefweb.eu Toegankelijkhei Om het raadswerk in deze tijd van afstand toch doorgang te geven, vergadert de Nieuwegeinse Raad digitaal. Aangezien deze vergaderingen openbaar en toegankelijk moeten zijn voor inwoners, worden de Avonden van de Raad en de Raadsvergadering van de Nieuwegeinse Raad live uitgezonden via YouTube en Facebook

Politiek jaar 2020 weer van start in Rotterdam - Rijnmon

De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen. 1. Agenda 2 april 2020 De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen. 2. Besluitenlijst 19 februari 2020 Op 15 december 2020 om 19.30 uur vindt de openbare vergadering plaats van de raad van de gemeente Maasgouw in de raadszaal in Maasbracht (Markt 36). Raadsvergadering volgen De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden door omroep ML5, maar het is ook mogelijk om de raadsvergadering te volgen via de website van de gemeente. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt. 5. VASTSTELLING VERSLAGEN OPENBARE RAADSVERGADERINGEN 2 MAART EN 7 APRIL 2020 De heer Van Zaalen (FRANS) geeft aan dat hij zijn verzoek gedaan tijdens de raadsvergadering van 2 maart tot agendering van de raadsinformatiebrief papierinzameling WCR intrekt. De verslagen van de raadsvergaderingen worden overigens ongewijzigd vastgesteld (145258). 6 2020 10 29 RV 1367 Vaststelling bestemmingsplan Nemelaerstraat 27 en ong. (naast 35) Haaren (1.2MB): 2020 10 29 RV 1367 Bijlage 1 Nota van zienswijzen en ambthalve wijzigingen ONBP Nemelaerstraat 27 en ong (naast 35) Haaren (5.5MB): 2020 10 29 RV 1367 Bijlage 2.1 Regels VABP Nemelaerstraat 27 en ong Haaren (453KB): 2020 10 29 RV 1367 Bijlage 2.1.1 Bijlage 1 bij regels - Inrichtingsplan (603KB Voordat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 21 september 2020 een besluit over de toelating van de heer Rutgers kan nemen, dient de raad de zogenaamde geloofsbrieven te onderzoeken, conform artikel 2.3 uit de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad 2020

Meulblok trekt zich terug als kandidaat-wethouder voor de1 mei 1941: Première Citizen Kane (VIDEO)

Voorstel intrekken grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025 (PDF, 154.38 KB) pdf 09.01. Beantwoording T-333 intrekken grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025 (PDF, 146.99 KB donderdag 27 februari 2020 22:49. Op 10 februari jl. heeft de eerste raadsvergadering van dit jaar plaatsgevonden, met belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals: de verkenning oeververbinding, regio Rotterdam, de Referendumverordening, de verkoop van Eneco-aandelen, en een vuurwerkvrij Capelle aan den IJssel Tijdens de raadsvergadering van 17 december is er gestemd over de plannen voor de Fazantstraat en de Vogelbuurt. De sloopplannen zijn definitief van de baan na verzet van bewoners. Tijdelijk raadslid Kees Jonker benadrukte nog eens de absurditeit van de sloopplannen tegen wethouder Kurvers: 'De aankondiging van uw hoogst verwerpelijke sloopplan heeft veel leed veroorzaakt in de Fazantstraat Raadsvergadering 17 december 2020 19:30 uur. Voorzitter: Adriaan Hoogendoorn. Griffier: Mieke Bouwman. Hierbij nodig ik u uit voor de video vergadering van de raad van Midden-Groningen o Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 15 oktober 2020 Gepubliceerd op: 06 oktober 2020 15:55 Op donderdag 15 oktober 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur

Hervatting raadsvergadering van 3 november 2020. SPOORBOEKJE gemeenteraadsvergadering 3 en 10 november 2020 def.docx (22KB) Raadsvergadering 10 november 2020 - AGENDA.docx (17KB) Raadsvergadering 10 november 2020 - AGENDA GETEKEND.pdf (36KB) 4.1: Programmabegroting 2021-2024 Agenda Besluitvormende Raadsvergadering 6 februari 2020 - versie 6-2 (pdf, 124.26 kb) notitie. 3. Besluitenlijst Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 6-2-2020.docx (pdf, 93.99 kb) notitie. 4. Notulen Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 6 februari 2020 (pdf, 677.64 kb) notitie. 5. Aanvullende info Besluitvormende Raadsvergadering Op donderdag 24 september 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de liverstream op www.meerssen.nl. Concept-agenda. Opening en mededelingen; Vaststelling concept-agenda; Vaststelling van de concept-besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 09-07-2020/13-07-2020, 27-08-2020, 14-09-2020 en 17. Raadsvergadering van 9 juli 2020. Zet dit in mijn agenda Datum donderdag 09 juli, 2020 van 19:00 tot 23:00. Raadsvergadering van 9 juli 2020. Plaats: Raadzaal gemeentehuis. Aanvang: 19.00 uur. 1. Klik hier om de agenda te raadplegen. 2. Klik hier om de besluitenlijst van 25 juni te raadplegen. 3

- Persberichten Rotterdam

Raadsvergadering 12 november 2020 Lees voor De burgemeester van Schiedam roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 10 november 2020 om 19.00 uur De burgemeester van Schiedam roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 15 december 2020 om 20.00 uur, in het Stadskantoor, Stadserf 1. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz. Vanwege het coronavirus zijn deze vergaderingen alleen te volgen via SchieTV en via deze link naar de livestream Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering 2 november 2020 Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 16:50 Op maandag 2 november 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website.. Raadsvergadering 17 december 2020 19:30 uur. Voorfgaand aan werkbijeenkomst: Vervolg van raadsvergadering achter gesloten deuren van 10 december 2020 Hieronder staat een overzicht van de vergaderingen van de Raadsvergadering uit 2020. 17 december 2020 19:30; 26 november 2020 19:30; 05 november 2020 13:30; 28 oktober 2020 19:30; 22 oktober 2020 19:30; 24 september 2020 19:30; 15 september 2020 19:30; 02 juli 2020 19:30; 25 juni 2020 19:30; 28 mei 2020 19:30; 23 april 2020 19:30; 09 april 2020.

Raadsvergadering 28 oktober 2020 19:30 uur. Voorzitter: Hans Haze. Griffier: Mieke Bouwman. Hierbij nodig ik u uit voor de video vergadering van de raad van Midden-Groningen op woensdag 28 oktober om 19.30 uur. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan Raadsvergadering 28 mei 2020 19:30 uur. Raadsvergadering 28 mei 2020. Print deze agenda Print notities bij deze vergadering Download alle documenten. Legenda. Aankondiging toezicht (Inkomend) Aanvraag (Inkomend) Aanvullende gegevens (Inkomend) Aanvullende gegevens (Uitgaand) Advies; Advies (Intern

Hieronder staat een overzicht van de vergaderingen van de Raadsvergadering uit 2020. 17 december 2020 16:00; 26 november 2020 20:00; 12 november 2020 20:00; 22 oktober 2020 20:00; 24 september 2020 20:00; 03 september 2020 19:30; 02 juli 2020 20:00; 25 juni 2020 20:00; 28 mei 2020 20:00; 12 mei 2020 19:30; 23 april 2020 20:00; 02 april 2020 20. 2e Burap 2020 en 4e nieuwsbrief 2020 Gem. Ouder-Amstel 2020-57 20201125 DE 16 december 2020, 18:50 · Redactie Reageer Bekijk hier de raadsvergadering van de gemeente Nederweert van 16 december. Vanwege een technische storing is de raadsvergadering dinsdagavond vroegtijdig geschorst omdat deze niet kon worden uitgezonden Raadsvergadering 3 december 2020. vrijdag 27 november 2020. Klik om te vergroten . Op donderdag 3 december vindt om 19.00 uur een (digitale) vergadering van de gemeenteraad plaats. De avond begint met het oriënterende deel met aansluitend de besluitvormende raadsvergadering. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek Niet Amsterdam, maar Rotterdam is de stad waar volgend jaar de Toppers-concerten worden gehouden. Door het EK Voetbal 2020, waarvan een aantal wedstrijden wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Raadsbehandeling Begroting Rotterdam 2020

Raadsvergaderingen op 4 en 11 november 2020. De raad vergadert op 4 (regulier) en 11 november (begroting) in de raadzaal van het gemeentehuis. Vergadering 4 november, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze vergadering behandelt de gemeenteraad de 2e Bestuursrapportage 2020. Vergadering 11 november, aanvang 19.00 uu Raadsvergadering 15 en 16 december 2020. Dinsdag 15 en woensdag 16 december vergadert de gemeenteraad digitaal. Er is geen publiek toegestaan bij de vergaderingen. volg de vergadering live (beschikbaar op 15 en 16 december vanaf 18.30 uur) Agenda dinsdag 15 december 2020 18:30 - 23:00 uur. Vaststellen notulen; Lijst ingekomen stukke Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering woensdag 17 juni 2020 Gepubliceerd op: 09 juni 2020 16:20 Op woensdag 17 juni 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal Raadsvergadering digitaal op 26 oktober 2020. Nadat een aantal formele zaken werden afgehandeld, kon begonnen worden aan de formele vergadering. Het eerste punt was: Er werd een extra agendapunt toegevoegd, te weten: Bekrachtiging geheimhouding stukken aanvullend krediet scholencomplex Hofland

Raadsvergadering 03 december 2020 20:00:00 U bent hier: Vergaderingen; Raadsvergadering; 2020; 03-december; 20:00; Uitzending. vergroten verkleinen. Kijk of luister mee . Raadsvergadering 03 december 2020 20:00 uur. Extra raadsvergadering. Print deze agenda Print notities bij deze vergadering Download alle documenten. Legenda 22 oktober 2020. Foto: Luc Schol / Pieter Schol. Briefje aan Marco Verslag. Dit was nou typisch weer zo'n raadsvergadering waar niet gesproken werd over wat er eerst op de agenda stond, maar wel over allerlei beweerde dat er een hek om Rotterdam zou moeten komen en dat ook kansarme allochtonen die al in Rotterdam zijn. Raadsvergadering, 17 december 2020 19:30 uur U bent hier: Vergaderingen; Raadsvergadering; 2020; 17-december; 19:30; alle-documenten; Selecteer de bestanden die u wilt downloaden, deze zullen dan samengevoegd worden in een enkel pdf-bestand dat u kunt downloaden en printen

Regels gemeenteraad Rotterdam

Raadsvergaderingen 2020. De vergaderingen van 2020 kunt u hier terugkijken. De eerstvolgende uitzending die op de planning staat, vindt u hier ongeveer een week voor de datum van de vergadering.. Raadsvergaderingen 201 4. Motie Vreemd aan de orde van de dag - Toegankelijkheid stemhokjes De raad verzoekt het college om tijdens de eerstkomende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 één centraal en toegankelijk gelegen stemlokaal toegankelijk in te richten voor mensen met een visuele beperking. Dit kan door gebruik te maken van de stem-mal en audio ondersteuning.Lees mee De Woonvisie 2020-2028 is op 14 oktober 2019 in de commissie Ruimte ter oordeelvorming aangeboden. Deze is ter besluitvorming doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 oktober 2019

Cultuurplan 2021-2024 Rotterdam

Steven Berghuis over bekerwinst met Feyenoord: 'We gooiden

Onderzoek: raadsvergaderingen fysiek of digitaal in

14 en 15 december 2020: digitale raadsvergadering

Raadsvergadering 12 februari 2020 Op woensdag 12 februari vergadert de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering spreekt de raad onder andere over de woonagenda, de mobiliteitsvisie en de verkoop aandelen Eneco Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft Raadsvergadering 05 november 2020 20:00 uur THEATERZAAL Begrotingsraad 2e termijn Print deze agenda Print notities bij deze vergadering Download alle documente

Minister Ollongren: Tholen mocht ambtsgebed niet

De vergadering begint om 16.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24. De vergadering kent een korte onderbreking tussen 18:.45 en 19.45 uur.Deze raadsvergadering staat geheel in het teken van de Programmabegroting 2020-2023.Bekijk hier de agenda en achterliggende stukken Raadsvergadering donderdag 20 februari 2020. Op donderdag 20 maart kwam de raad opnieuw bijeen. Ditmaal voor de reguliere vergadering. De raad begon met het afscheid nemen van collega Patricia Nowak van de SP. Vanwege gezondheidsproblemen moest zij helaas stoppen met het werk. Wij wensen haar alle goeds toe Raadsvergadering 10 december 2020 20:00:00 U bent hier: Vergaderingen; Raadsvergadering; 2020; 10-december; 20:00; Uitzending. vergroten verkleinen. Kijk of luister mee . Raadsvergadering 10 december 2020 20:00 uur. Theaterzaal. Print deze agenda Print notities bij deze vergadering Download alle documenten. Legenda Agenda Raadsvergadering | 17 september 2020. Op donderdag 17 september vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In de Hilverbode van 9 september staat onterecht als vergaderlocatie Cultureel Centrum Elckerlyc vermeld. Deze locatie is na de publicatie gewijzigd in de raadzaal. Volg de raadsvergadering vanuit. Raadsvergadering 8-10-2020. 8 oktober 2020. Op donderdag 8 oktober om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. Gelet op de coronamaatregelen is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek. Wel is de vergadering online te volgen

» Genomen besluiten digitale raadsvergadering

di, dec 8, 2020 - 19:00 Eind: di, dec 8, 2020 - 23:0 Agenda Raadsvergadering 9 november 2020 Let op aanvang 19.30 uur (05-11-2020) Begroting 2021: Montfoort net als andere gemeenten in financieel zwaar weer (29-10-2020) Inventarisatie waardevolle bomen in Montfoort en Linschoten (28-10-2020) Raadsvergadering 26 oktober 2020 (27-10-2020) Agenda voor de digitale raadsvergadering 26 oktober (16-10-2020

Wethouder Harmsen mag een jaar extra buiten gemeenteBeëdiging burgemeester Dijksma verplaatst naar stadhuis

Raadsvergadering 28 september 2020 fysiek! woensdag 30 september 2020 13:55. Burg. Hans Engels: Dames en heren, allemaal welkom, leden van de raad, leden van het collega, afvaardiging van het ambtelijk apparaat en iedereen die thuis meeluistert. Een bijzonder moment Digitale raadsvergadering 21 april 2020, zo werkt het. apr. 17 Geen categorie no comments. Op dinsdag 21 april 2020 vergadert de gemeenteraad van Twenterand om 19.30 uur. Niet in het gemeentehuis, maar in verband met de maatregelen rondom de corona crisis digitaal Raadsvergadering 28 mei 2020 19:30 uur. Voorzitter: Adriaan Hoogendoorn. Griffier: Mieke Bouwman. DIt is een digitale raadsvergadering.

SGP begint aan nieuw hoofdstuk in partijgeschiedenisMassale steun voor behoud sportpark Duinhelm, meerderheid
 • String hoge voorkant.
 • Bichon Frise brown.
 • Histor expression blue GAMMA.
 • Gottlieb flipperkast onderdelen.
 • Lootjes gedichten kerst.
 • Gelamour webshop.
 • Wat moet je weten over Australië.
 • Brandpuntsafstand berekenen fotografie.
 • Grasparkiet kweker Zuid Holland.
 • Jeremiah 29 11 13.
 • Hoe lang gaat een modem mee.
 • Luisteren naar je lichaam burn out.
 • Brew documentation.
 • Accu 95 ah 12 volt.
 • Voetbalsokken kind Nike.
 • Bladerdeeg met gehakt en kaas.
 • Light Festival Nederland.
 • Arretjescake met Nutella.
 • Schroefpalen machine kopen.
 • Hoe lang duren regeldagen flesvoeding.
 • Jose Aldo fight.
 • Ot en Sien beeldjes.
 • Slechte geesten.
 • Haiti tsunami.
 • Harvard Business School master.
 • Parisienne look.
 • Free practice F1 times.
 • Zwangerschapskleding zomer.
 • Famke Louise vriend.
 • Oldtimer Mini te koop.
 • Latin Billboard.
 • Eloise rookt.
 • Wandeling in de herfst gedicht.
 • Gold Cinema film.
 • Milk Inc fire.
 • Edwin Evers Band Caprera.
 • Drip cake recept witte chocolade.
 • Rhodos kasteel.
 • Bear Design Utrecht.
 • Tommy Hilfiger Riem SALE.
 • Richtlijn psychiatrische rapportage.