Home

Matteüs 10 26 33

Navertelling Matteüs 10,26-33. De evangelielezing van vandaag is Matteüs 10,26-33. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen Matteüs 10:26-33 (Als PDF) 26 Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27 Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden Matteüs 10:26-33 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Weest niet bang. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken Matteüs 10:26-33 De leerlingen moeten niet bang zijn 26 Wees niet bang voor mensen die slechte dingen over jullie zeggen. Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. 27 Alles wat ik jullie vertel, is nu nog geheim. Ik vertel het alleen aan jullie. Maar jullie moete

24 10:24 Luc. 6:40 Joh. 13:16 15:20 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. 25 Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26 10:26-33 Luc. 12:2-9 10:26 Marc. 4:22 Luc. 8:17 Wees dus. Luc. 10:21-22 In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 2

6 Hand. 3:26; 13:26, 46 maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. 7 En als u op weg gaat, Luk. 9:2 predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Luk. 10:9 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Hand. 8:18, 20 U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets 10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig. 11 En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat. 12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve 33 Doch Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Luk. 22:33. Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. 34 Jezus zeide tot hem: Joh. 13:38. Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen Als je de hele tekst van Matteüs 10:26-33 leest, zie je waar het om draait. Drie keer wordt gezegd: wees niet bang. Daar ligt de nadruk op. Je hoeft niet bang te zijn, want Gods macht is onbegrensd. Bij hem ben je in veiligheid. Op aarde kunnen de verschrikkelijkste dingen gebeuren, maar nooit zomaar Matteüs 10. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad 26 Wees niet bang voor hen. Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. 33 Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken

Kinderwoorddienst - Navertelling Matteüs 10,26-33

Matteüs 10, 16-33. Niet naar 'de heidenen' of 'de volkeren', niet naar een stad van Samaritanen zendt een joodse Jezus twaalf joodse leerlingen uit, maar om te beginnen naar de verloren schapen van het huis Israëls (Mat. 10,5-6), naar mede-Joden dus 26 26:26-29 Marc. 14:22-25 Luc. 22:14-20 1 Kor. 11:23-25 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' 27 26:27 1 Kor. 10:16 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit, 28 26:28 Ex. 24:8 Zach. 9:11 dit is mijn bloed. preek over Matteüs 10,32.33 ter gelegenheid van • openbare geloofsbelijdenis van • aanstelling als pastoraal medewerker van Bijbellezing: - Joël 3 - Bijbel in Gewone Taal - Matteüs 10,26-33 - Bijbel in Gewone Taal Bedum en Wetsinge-Sauwerd, 9 juni 2019 Ds. Marten de Vries Gemeente van Jezus Christus, mijn zussen en broers via Hem 9 Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, 10 van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. 11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; 13 en indien het huis het waard is, zo kome.

Matteüs 10:26-33 - Bij de zonda

De zendingsrede (10) . De parabelrede (13) . De gemeenterede (18) . De eschatologische rede (24-25) Zo komt het dat het beeld dat men van Jezus krijgt in het evangelie volgens Matteüs, dat is van een rabbi, een leraar. Matteüs en kunst Beeldhouwkunst C. RUSCONI. Matteüs Matteüs 10,16-33 - Slim als slangen, simpel als duiven Slangen hebben in de Midden-Oosterse wereld het imago schrandere beesten te zijn en dat niet per se in negatieve zin ('listig'). De Naardense Bijbel vertaalt phronimos met 'slim', de HSV met 'bedachtzaam'

Matteüs 6:33 > NBV BGT NBG BB. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Matteüs 6:33 rechtvaardigheid voedsel koninkrijk. Lees Matteüs 6 online (NBG) Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden 10 Toen zeiden de leerlingen tegen Hem: Als het zo zit, kun je maar beter niet trouwen. 11 Maar Hij zei tegen hen: Niet iedereen begrijpt wat Ik nu ga zeggen. Je begrijpt het alleen als God je daarbij helpt. 12 Sommige mensen trouwen niet omdat ze onvruchtbaar zijn geboren. Anderen trouwen niet omdat mensen hen onvruchtbaar hebben gemaakt [Mat. 10:24-33] 24 Een leerling staat 26 Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27 Wat ik jullie in het duister zeg, Matteüs 10:29 wil zeggen dat er niets gebeurt buiten de wil van God om Matteüs 10:16-23 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot de twaalf: 'Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen

Matteüs 10:26-33 Gewijde Ruimt

 1. Matteüs 10 (NBV) - EO
 2. Matteüs 10 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel
 3. HSV - Mattheüs 10 - Het heilig evangelie naar de
 4. Mattheüs 10 - Nieuwe Testamen
 5. HSV - Mattheüs 26 - Het heilig evangelie naar de
 6. 'Als jullie Vader het niet wil' - Matteüs 10 - PTh
 7. Matteüs 10 - BasisBijbe

Matteüs 10, 16-33 - Naardense Bijbe

Giuseppe Giofrè, pacchi Instagram - foto - Spetteguless

Matteüs 10,16-33 - Slim als slangen, simpel als duiven

 1. Matteüs 6:33 - NBG - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses
 2. Matteüs 19 - BasisBijbe
 3. [Mat. 10:24-33] - Vertaalaantekeningen - NBV.nl ..
 4. Matteüs 10:16-23 Gewijde Ruimt
 5. Mattheüs 6:25-33 - SVV - Daarom zeg Ik u: Zijt niet

Matteus 10 - Raamattu 1992 (KR92) - RAAMATTU

 1. Matteüs 6:33 - BB - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses
 2. Mattheüs 6 - Nieuwe Testament - Statenvertalin
 3. Have No Fear of Man, Part 2 (Matthew 10:26-33)
 4. Small Group: My Biggest Fear Matthew 10:26-33
 5. Daily Reflection with Aneel Aranha | Matthew 10:26-33 | June 21, 2020
 6. Charmaine Erasmus: Die woord van God 1 (Matteus 10:26-33)
 7. Mateo 10, 26-33 Evangelio junio 25 2017

No tengas Miedo Mateo 10,26-33

 1. Temor, ¿a quién? Mateo 10:26-33 Miguel Almánzar
 2. Matthew 10:24-33 Reflection 👉 Commentary on Matthew 10:24-33 Reflection
 3. Matthew 10:26-33
 4. Reflexión Cristiana No temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos Mateo 10:26-33
 5. 12th Sunday In Ordinary Time: Year A - Matthew 10:26-33
 6. Mateo 10:27-31
 7. Mt 10, 26-33 No tengan miedo...

Encouragement in Christ - Matthew 10:26-33

Vicky Stark Halloween Try On Haul - Sexy YoutubersNieuws van de zondagsschool – Gemeente rond de kerk vanin geen ding bezorgdWat is het 1000 jarig koninkrijk? – ACHTERGEBLEVEN NA DEInspiratie en verdieping voor iedere dagBezinning pagina van JMJMediteer en bid op Goede Vrijdag met deze digitale10
 • Colofon Uitgeverij.
 • Gemarkeerde wandelroutes Arnhem.
 • Maria Theresia Film.
 • Waar Mark Zuckerberg multimiljonair mee werd.
 • Wat maakt cool jazz zo herkenbaar?.
 • Voorpigmenteren Kruidvat.
 • Werkplek maken in woonkamer.
 • Grando keukendeurtjes vervangen.
 • Band shirts kopen.
 • Lucas 3.
 • RTL Live vandaag.
 • Best summer anime 2019.
 • Kittens Pijnacker.
 • Valhalla Rising game.
 • Macarons krijgen geen velletje.
 • Reisjunk Sicilië.
 • Premaster psychologie Utrecht.
 • LTV radiator badkamer.
 • Motivatiebrief zorgcoördinator.
 • Nepal hoofdstad.
 • Drespa gamma.
 • Levenslessen tips.
 • Glacio/IJsboerke.
 • Kat zwanger hoeveel kittens.
 • Roedesteun GAMMA.
 • Koplatten praxis.
 • Pallets kopen Amsterdam particulier.
 • Raveleijn helm.
 • Kornoelje blad.
 • Voordelen twee honden.
 • WNF Ranger opzeggen.
 • Welke dieren eten bijen.
 • WooCommerce Dynamic pricing.
 • Beth Hart with Band.
 • Chinese kleding Den Haag.
 • Mars 2020 launch.
 • Rugleuning bank maken.
 • Tiananmen square massacre raw footage.
 • 1000 Deense kroon Euro.
 • Toyota Yaris semi automaat problemen.
 • Microsoft Surface toetsenbord werkt niet.