Home

Welke taal spreken ze in Vlaanderen

Overal taal

De meest gesproken moedertalen naast het Nederlands zijn Frans, Arabisch, Turks, Tamazight, Engels, Pools, Russisch en Spaans. Volgens Kind en Gezin had bijna 25 procent van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2011 niet het Nederlands als moedertaal. Het aantal Vlamingen met een verschillende taalachtergrond groeit In België is Nederlands een van de drie officiële talen. Van de ruim 11 miljoen Belgen spreekt ongeveer 60 procent Nederlands. Nederlands is de officiële taal van Vlaanderen en van het tweetalige Brussel waar ook Frans wordt gesproken. Duits is de derde officiële taal in België

België Taalhelde

 1. België heeft drie officiële talen: Frans, Nederlands en Duits
 2. gen, die Nederlands spreken, en ten zuiden van de taalgrens wonen de Walen, die Frans spreken. De Duitstalige bewoners van de Oostkantons (in het oosten van Wallonië) behoren tot de Duitstalige Gemeenschap
 3. Het Nederlands is, naast het Frans en het Duits, een officiële taal in België. Dat staat zo in de grondwet. De Vlaamse overheid heeft daarbovenop in decreten vastgelegd waar het gebruikt moet worden. Belangrijk is dat die decreten spreken van 'de Nederlandse taal', niet bijvoorbeeld van 'het Vlaams'
 4. De bestuurstaal is het Nederlands. Het Nederlandse taalgebied omvat alle 300 gemeenten uit het Vlaamse Gewest, inclusief de 12 zogenaamde faciliteitengemeenten in Vlaanderen. Het Nederlandse taalgebied zonder de faciliteitengemeenten, wordt het homogeen Nederlandse taalgebied genoemd
 5. Dat moet gebeuren in de streektaal, al mogen er altijd vertalingen zijn en is dat soms zelfs verplicht. Ook ziekenhuizen kunnen de taal gebruiken die ze zelf willen. Alleen in Brussel moeten de openbare ziekenhuizen de patiënten zowel in het Nederlands als in het Frans te woord kunnen staan
 6. In België spreken ze Nederlands en Frans. In een klein stukje van België ook Duits. Hoe komt het eigenlijk dat ze binnen dit kleine land verschillende talen spreken
 7. De vereniging van mede-eigenaars mag dus zelf bepalen welke taal ze gebruikt: Elke mede-eigenaar heeft recht op vertaling van bepaalde documenten naar de taal of één van de talen van het taalgebied waarin het Ik ben mede-eigenaar van aan appartementsgebouw in Vlaanderen. De andere mede-eigenaren spreken uitsluitend Frans op de.

En in twee gebieden wordt Duits gesproken. Belgie heeft vier taalgebieden. Dwars door België loopt een taalgrens die een eentalig Nederlands gebied in het noorden scheidt van een Franstalig gebied in het zuiden. In het Nederlandse taalgebied ligt a.h.w. een eilandje, Brussel-Hoofdstad, dat officieel tweetalig Nederlands en Frans is Iedereen weet dat we Nederlands spreken in Vlaanderen en Nederland, en de meeste zijn er ook wel van op de hoogte dat het Nederlands ook in Aruba (5200 sprekers maar dalend), Suriname (200.000 sprekers), Sint-Maarten (2000) en Curaçao (11.400) een officiële taal is

België Gids: Taal, Talen en dialecten in België: België

 1. Het beste antwoord. Nee, in Antwerpen spreken ze Vlaams. ;) Voor de gemiddelde Nederlander echter, is dat uitstekend te verstaan, zeker als je af en toe naar de Belgische televisie kijkt
 2. Taalwetenschappers hebben uitgevist dat er een stuk of vijf hoofdstromen in Limburgse dialecten te onderscheiden zijn: van het Ripuarisch zoals men dat in Kerkrade en omstreken spreekt, via het Oost-Limburgs, Centraal Limburgs tot het West-Limburgs, dat zich tot in België uitstrekt
 3. Vier taalgebieden in België en vaststelling taalgrens België heeft een bijzondere indeling wat het spreken van de taal betreft. Meestal wordt er gesproken over twee talen waarbij de taalgrens horizontaal op de kaart dwars door België loopt met in het noorden (Vlaanderen) een andere taal dan in het zuiden (Wallonië)

Taalgrens in België - Wikipedi

 1. Waarom spreken ze in Vlaanderen Nederlands? Datum: 27/10/2016. Taalbeleid van de Taalunie, schetste in een uitvoerig betoog de geschiedenis die ertoe heeft geleid dat men in Vlaanderen Nederlands spreekt. ontwikkelde het Nederlands zich als aparte taal,.
 2. De taal valt samen met de verschillende taalgebieden. Concreet betekent dit dat in Vlaanderen het Nederlands de onderwijstaal is. Franse les mag in het Frans, de les Engels in het Engels, maar algemene vakken zoals wiskunde, biologie of aardrijkskunde moeten in het Nederlands
 3. WELKE TALEN MOGEN HIER GESPROKEN WORDEN? In België mag iedereen de taal spreken die hij of zij wil. Die taalvrijheid is verankerd in de grondwet. Dat betekent dat je zelf kiest welke taal je gebruikt in jouw gezin, onder vrienden, in de media, in het culturele, economische, commerciële en religieuze leven
 4. BELGIË IS OPGEDEELD IN VIER TAALGEBIEDEN Het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen) waar Nederlands de officiële taal is. Het Franse taalgebied (Wallonië) waar Frans de officiële taal is. Het Duitse taalgebied waar Duits de officiële taal is. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad waar Nederlands en Frans de twee officiële talen zijn
 5. Ze heeft twee kinderen, van 7 en 9, die zowel Engels als Nederlands spreken. Kletsheads Sharon Unsworth Sharon Unsworth (1974), van huis uit Brits, werkt bij de Radboud Universiteit in Nijmegen

Vier misverstanden over het Nederlands in Vlaanderen

Het Nieuwsblad Online - sintniklaas

Het Duits is tegenwoordig niet alleen de officiële taal van Duitsland, maar ook van Oostenrijk en Liechtenstein en het is één van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg en België. Ook in Denemarken, Italië en Frankrijk en zelfs in voormalig kolonie Namibië zijn er gebieden waar de bevolking nog steeds Duits spreekt Ook als taalgebruiker gebruikt u verschillende soorten Nederlands. De situatie waarin u zich bevindt, bepaalt mee welke soort taal u gebruikt, wilt gebruiken of verwacht wordt te gebruiken. Als u geen standaardtaal spreekt, kunt u bijvoorbeeld dialect spreken of informele Vlaamse omgangstaal, die ook wel tussentaal wordt genoemd

De taalwetgeving in Vlaanderen Vlaanderen

 1. In België mag iedereen de taal spreken die hij of zij wil. Die taalvrijheid is verankerd in de grondwet. Dat betekent dat je zelf kiest welke taal je gebruikt in jouw gezin, onder vrienden, in de media, in het culturele, economische, commerciële en religieuze leven
 2. gen als Nederlanders spreken Nederlands. Hun woordenschat en grammatica zijn nagenoeg identiek. Hebben, van, zeven, verboden, schort, verstoppen, slingerplant, de, grot, paljas: Vla
 3. gen mogen de taal gebruiken die ze willen. Maar onderne
 4. crete gevallen biedt ze geen hapklare oplossing: daar is de taal-wetgeving nu eenmaal te ingewikkeld voor. taalwetwijzer@vlaanderen.be Telefonisch is het Steunpunt Taalwetwijzer te bereiken via de Vlaamse Infolijn. 3 legt onder meer vast in welke taal (of talen) de over-heid moet communiceren met haar burgers, e

De burgers in elke gemeente moesten dan opgeven welke taal ze meestal spraken. Op basis daarvan werden de grenzen van de taalgebieden aangepast. Zo gebeurde het een paar keer dat in steeds meer gemeentes de meerderheid van de mensen Franstalig bleek te zijn en de grens opschoof, wat concreet betekende dat er een stukje van het Nederlandstalige grondgebied verdween In Oost-Brabant heet ze je zwagerin, zoals de man van je zus je zwager is. In de achterhoek wordt ze een zwiegerse genoemd, waarvan je enigszins kunt horen dat het talige familie is van de zwagerin. In de dialecten die men in Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland spreekt, heet ze juist een snaar taal gelden die honderdvijftig jaar geleden in Vlaanderen werd gesproken. Of niet? Toch heeft Vlaams zich niet ontwikkeld tot een aparte taal, en heeft men niet Duits gekozen als standaard taal maar Nederlands. Terwijl ze, vooral met voetbal, toch een cholera hekel aan ons hebben. Na, ja ik vind het best plezant hoor, maar ik vraag mij het. 2006 nog gelijke tred hielden met onze buurlanden, zakt Vlaanderen in 2016 onder het West-Europese gemiddelde. De daling in de Vlaamse resultaten doet zich zowel voor bij leerlingen die thuis Nederlands spreken als bij leerlingen die thuis een andere taal spreken. Volgens PIRLS Repea

10 vragen - 4. Welke taal in bedrijven en ziekenhuizen

Schooltv: België is tweetalig - De geschiedenis in een

Wereldwijd spreken zo'n 100 miljoen mensen Frans, waarvan ca. 60 miljoen in Frankrijk. De taal is dus ook buiten Frankrijk te horen. Fransen zijn ook erg stug wat taal betreft. Ze beschouwen Frans als een wereldtaal en nemen daarom vaak niet de moeite om een andere taal te leren Een aspect wat niet onbelangrijk is, is de taal die ze spreken in Oostenrijk. Wat voor taal spreken ze in Oostenrijk? Hoe zeg je doei in het Duits, hoe noem je Oostenrijk in het Engels en hoe ga jij je goed verstaanbaar maken in het buitenland? Wij hebben de belangrijkste informatie en wat handige woorden en zinnen voor je op een rijtje gezet

Taalgebruik in de woonsector Taalwetwijzer - vlaanderen

Voor een dode wereldtaal is Esperanto verrassend gezellig

Welke taal spreekt de klant? In de communicatie met personen, bedrijven of organisaties die niet in Vlaanderen gevestigd zijn, beroepen we ons op het hoffelijkheidsprincipe in de taalwetgeving. In Ze zijn duidelijker of hebben een link met andere talen. Stadhuistaal Duidelijke taal Maar als je de taal niet regelmatig gebruikt, gaat de kennis hard achteruit. Ik heb zelf vijf jaar Frans gehad (wat op mijn school voor jongens zeldzaam was). Lezen gaat me redelijk goed af, luisteren kom ik ook nog wel een eind, maar spreken vind ik nog steeds lastig. Ik denk dat dat voor de mensen met twee jaar Franse les nog sterker geldt Afrikaans, de taal die afstamt van het Nederlands, is eveneens nog altijd een veel gesproken taal in Namibië. Het is een gevolg van de Zuid-Afrikaanse overheersing van Namibië ten tijden van apartheid in de vorige eeuw. Een heel klein groepje van twee procent spreekt nog altijd Duits

Waar in België spreken ze frans en waar nederlands

Om te beslissen welke nationale taal in grensstreken moet worden onderwezen, raadt de UNESCO aan om een soort maatstaf te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met hoeveel mensen de taal spreken, welke banden ze heeft met andere nationale talen, het niveau van het linguïstische onderzoek dat gedaan werd en het nut ervan voor het onderwijs, de beschikbaarheid en de kwaliteit van het. Vertalingen van het uitdrukking WELKE TAAL SPREKEN ZE van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van WELKE TAAL SPREKEN ZE in een zin met hun vertalingen: Welke taal spreken ze daar? Imams in Vlaanderen spreken nauwelijks Nederlands Veel van de imams die in Vlaanderen actief zijn, spreken weinig of geen Nederlands en hebben nauwelijks voeling met de lokale context. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, uitgevoerd op verzoek van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois

Vandaag de dag spreekt het merendeel van de Zuid-Afrikanen meerdere talen, en tijdens je vakantie in Zuid-Afrika zal je merken dat ze die talen ook makkelijk onderling afwisselen. Na de stichting van Kaapstad in 1652 door Jan van Riebeeck, was Nederlands de taal die verplicht gesproken moest worden Jonathan Borlée wil niet alleen zijn benen laten spreken voor Vlaanderen: het maakt geen moer uit welke taal hij spreekt als hij met de Belgian Als ze alle Vlaamse atleten die daar. In 2008 verschenen er twee dialectatlassen. De ene atlas behandelt de zinsbouw in 267 dialecten, verspreid over Nederland, Vlaanderen en een klein stukje van Noord-Frankrijk. De andere atlas gaat over woordvorming in 613 plaatsen in het hetzelfde Nederlandstalige gebied. Heeft het Nederlands nu 267 of 613 verschillende dialecten

Deze stammen spreken allemaal een eigen taal zoals Apalaí, Arara, Borôro, Canela, Carajá, Caribe, Guarani, Kaingang, Nadëb, Nheengatu, Terêna, Tucano en Xavante. Taaltraining Portugees. Wilt u zaken gaan doen met een bedrijf in Brazilië, dan is het zinvol te achterhalen welke taal gangbaar is in de markt die u wilt gaan bedienen Welke taal spreekt men in Dubai? Arabisch is de officiële taal in Dubai en wordt door een groot deel van de bevolking gesproken. Er wordt echter ook veel Engels, Urdu en Hindi gesproken. Alle straat- en winkelnamen, menu's in restaurants en toeristische informatie staan in zowel Arabisch als Engels beschreven We spreken je taal! Nieuw Vlaanderen verwelkomt gasten van Booking.com sinds 8 mrt 2018. Populairste faciliteiten in welke taal dan ook. We laten de bijdragen voor zich spreken, en we bewerken ze op geen enkele manier Evalueren doe je om het leren van je leerlingen te bevorderen en groeikansen te creëren.Je wilt weten hoe ze zich kunnen behelpen met de Franse taal, in welke mate je leerlingen vooruitgaan en vooral op welke manier je hen kan ondersteunen om (nog) betere taalgebruikers Frans te worden Fransen spreken nog altijd liever Frans dan Engels. Ze voelen zich écht niet comfortabel in die taal. Ze hebben het ook niet nodig. In Frankrijk en Wallonië (en alle andere Franstalige landen) worden films gedubd. Ook op de radio worden interviews vertaald. Fransen zijn chauvinistisch en beschermen hun taal nog steeds

Video: Waar in de wereld wordt Nederlands gesproken? - European

Welke taal spreken ze in Taiwan? In Taiwan is de officiële taal Mandarijn, wat ook Guoyo genoemd wordt. Daarnaast spreekt een meerderheid van de bevolking Taiwanees als moedertaal. Andere talen die gesproken worden, zijn Japans, Hakka en diverse dialecten In Spanje is Spaans de officiële taal van het land, in Spanje aangeduid als español of castellano, afhankelijk van de regio waar je bent, dit wordt in het grootste gedeelte van Spanje gebruikt. Maar Spanje heeft nog 4 andere officiële talen: Catalaans, gesproken door veel mensen in Catalonië, de Balearen en de Comunidad Valenciana. Baskisch, gesproken door veel mensen in Baskenland en. Later werd ook in het noorden (het huidige Vlaanderen) het Frans gebruikt als taal van het hof en de leidende kringen. De anonieme massa van arbeiders, handwerkers en boeren hanteerde de volkstaal, het Vlaams. Ook steden als Brugge, Gent, Antwerpen of Brussel werden in de volkstaal bestuurd En in Vlaanderen spreken ze vaak ook nog andere talen dan hun moedertaal. Wat van bijvoorbeeld de Fransen, Engelsen, Spanjaarden,... niet kan gezegd worden. De gemiddelde vlaming kent volgens mij vier talen; plaatselijk dialect, een soort tussentaal (algemeen nederlands met een accent met als eigenschap dat iedereen het verstaat), engels en frans

BEDRIJVEN IN VLAANDEREN - de Ran

 1. Ze willen dan ook dat er wetten komen die zeggen welke taal (of talen) er in een bepaald gebied gesproken wordt. Ze komen op straat om te eisen dat Brussel een echte tweetalige stad wordt. De Franstaligen willen dit niet; ze willen kunnen kiezen welke taal ze gebruiken en zijn bang dat ze nu Nederlands gaan moeten leren
 2. Bewoners van Brussel kunnen kiezen of ze Nederlands of Frans spreken in hun contact met de gemeente. Engels is geen officiële taal, dus het gebruik daarvan hangt af van de 'goodwill' van de ambtenaar
 3. De bekendste Vlaamse straattaal is het Cités, een straattaal die vooral in de oude mijnbouwstreken van Belgisch Limburg voorkomt, en afkomstig is uit het mengtaaltje, dat gebruikt werd door mijnwerkers
 4. Het Nederlands is naast officiële spreektaal ook de officiële bestuurstaal op het eiland. Daarnaast heeft een deel van de Bonairiaanse bevolking Engels en Spaans als huistaal

Spreken ze in Antwerpen(Belgie) verstaanbaar Nederlands

In de praktijk Zoek in een methode voor groep 1/2 naar activiteiten waarbij vormaspecten van taal aan bod komen. Schrijf op welke (deel) en Charlotte Dematons (Uitgeverij Lemniscaat 2008). Doordenkvragen 1. Welke vragen stelt ze om de kinderen dit in te onderwijs juist moet uitgaan van de taal die het kind al spreekt, bv een. Er wordt o.a. ook Bretons, Baskisch, Italiaans en zelfs Nederlands (Frans-Vlaanderen) gesproken. Maar dit gaat om kleine aantallen. Wereldwijd spreken zo'n 100 miljoen mensen Frans, waarvan ca. 60 miljoen in Frankrijk Vooral in en rond Manilla spreekt men Filipino. Behalve Filipino is ook Engels een officiële taal van de Filipijnen. Behalve de twee officiële talen worden er nog 175 andere talen gesproken in de Filipijnen. Spreekt iedereen goed Engels? Omdat Engels één van de officiële talen is spreken de meeste mensen goed Engels Wat voor taal wordt er gesproken? De hoofdtaal in [Oeganda] is Engels. Ook hoor je vaak mensen spreken in het [Luganda] (door inwoners van het Buganda koninkrijk). Verder kent Oeganda vele lokale dialecten. Spreekt iedereen goed Engels? Iedereen in Oeganda spreekt dus goed Engels. Omdat er zoveel verschillende.. Vlaanderen is er echter weinig onderzoek naar de effecten van meertaligheid op onderwijsprestaties. welke taal spreek je thuis meestal? [ te beantwoorden. Hoewel ze vaak in één groep worden samengenomen, zijn meertaligen (en.

Met Engels kom je een heel eind. Veel Peruanen verstaan Engels en spreken het een beetje. De meeste gidsen hebben een opleiding gehad, waar ze Engels hebben leren spreken. Maar met Spaans kom je een stuk verder en is kans op contact met locals veel groter 6. Durf spreken. Een vreemde taal leren? Dat is durven. Durven om consequent die taal te blijven spreken, inclusief de nodige fouten. Want die horen er gewoon bij. Als je een taal pas wil spreken wanneer je ze volledig machting bent, dan komt er waarschijnlijk helemaal niks van in huis. Durf dus. En zie de humor in van je 'versprekingen' Hier in België (vooral in Vlaanderen) is men vaak meertalig (Vlaams Nederlands - ook wel Belgisch Nederlands genaamd) is de moedertaal, en daarnaast spreken mensen Frans (dat ze ofwel op school hebben geleerd, of van thuis uit hebben meegekregen, als hun familie bvb. opgegroeid is in Wallonië)

met hun buren. Ze verzamelden de resultaten in aparte grafieken, maar vatten de communicatie met de naaste omgeving ook samen in één beeld: Welke talen spreken de StaatNed-panelleden in de naaste omgeving, met familie, vrienden en buren? In Nederland en Vlaanderen spreekt 88,8, respectievelij Maar hij spreekt geen Nederlands Waarom vinden asielzoekers geen werk in Vlaanderen? Ze kennen de taal niet, hebben niet de juiste competenties, ze doen weinig moeite Klopt ons beeld wel met de realiteit? En mogen/kunnen we als werkgever blij zijn met de komst van deze nieuwkomers? Klare cijfers en duiding van Steunpunt Werk

Is het nodig om altijd en overal Nederlands te spreken op school? Kan de taal die je thuis spreekt ook een plaats hebben op school? Welke taal spreek je wanneer? En wanneer (beter) niet? De leraar licht het doel van het gesprek toe: D e school wil rond deze vraag afspraken maken, en wil daarom ook de mening van de leerlingen kennen Voor 80 procent is dat de moedertaal. Anders ligt dat in Nederland en Vlaanderen. Nederlanders en Vlamingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, spreken het Nederlands meestal (in 70 procent van de gevallen) toch het beste. En dat is dan ook de taal die ze het liefst spreken Die taal nemen ze dan weer mee naar Israël. Hoe zit dat nu eigenlijk met het Hebreeuws uit het Oude Testament? Hebreeuws Dat oude Hebreeuws bestaat nog wel, maar je hoort het niemand meer spreken. Vanaf ongeveer het jaar 200 spraken de Joden namelijk de lokale taal van bijvoorbeeld Centraal-Europa of Spanje

Nederland als in Vlaanderen traditioneel Nederlandse namen (Floris, Sanne) gegeven worden aan kinderen in de stad, terwijl Engelse namen (Kevin, Kayleigh) juist vaker in de dorpen gegeven worden Van 27,2 procent van de kinderen die in 2016 zijn geboren in Vlaanderen spreekt de moeder geen Nederlands met het kind. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport Het kind in Vlaanderen van Kind en Gezin, in opdracht van de Vlaamse overheid. Het Frans is de meestgebruikte andere taal (5,6%), gevolgd door het Arabisch (4,1%) en het Turks (2,7%) Catalaans, gesproken door veel mensen in Catalonië, de Balearen en de Comunidad Valenciana. Baskisch, gesproken door veel mensen in Baskenland en Navarra en Noord- Spanje. Galicisch, gesproken door veel mensen Galicië, en delen van León en Asturië Sinds het begin van het onderzoek naar de informele spreektaal in Vlaanderen heeft de variëteit al heel wat verschillende namen gekregen. Geert Van Istendael lanceerde Verkavelingsvlaams, een term met een negatieve bijklank; het zou de taal zijn die gesproken wordt in de betere villa's in Vlaamse verkavelingen, door mensen die zichzelf te goed vinden om dialect te spreken, maar te 'lui.

Limburgse taal - Veldeke Limbur

De sleutel tot het spreken en begrijpen van de Griekse taal is de nadruk die wordt gelegd op bepaalde letters, welke, wanneer op de verkeerde plaats gezet, de betekenis volledig kunnen veranderen! De Griekse grammatica heeft tevens zijn moeilijkheden, vooral werkwoorden, maar het is gemakkelijk de beginselen van hoe de taal werkt te begrijpen Arbeidsbemiddelaars gaan dezelfde taal spreken in Vlaanderen in wat voor omgeving je het werk uitvoert en welke Ook sommige uitzendbureaus maken al dergelijke vacatures en wisselen ze. De eiland-Zeeuwen zien Zeeuws-Vlamingen al als halve Belgen en wat hun taal betreft hebben ze gelijk. In Zeeuws-Vlaanderen gaat het Zeeuws langzaam in de Vlaamse dialecten over. De taal van Oost-Zeeuws-Vlaanderen - Hulst en omgeving - wordt zelfs helemaal niet meer bij het Zeeuws gerekend, net als de dialecten uit de grensstreek vanaf Philipine Pagina 13-In Menen spreken ze Nederlands Binnenlan De Universiteit van Vlaanderen over dt-fouten, taalvariatie, meertaligheid en Chinees, ook als ze de regels perfect kennen. In dit college legt hij uit hoe dat komt, zonder enig oordeel hierover uit te spreken. legt uit hoe dat komt en welke richting we uitgaan met onze taal

Intuïtief weten Limburgers wel dat ze een toontaal spreken Dat kun je hiermee vergelijken: het is alsof iedereen in Vlaanderen meer gaat praten zoals iemand in Brugge, en dan even uitzoeken welk van de twee klemtoonsystemen de taal in kwestie heeft 1. Welke mogelijke voor- en nadelen heeft onderwijs in een bijkomende instructietaal naast het 2 Moeten ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of schakelen ze ook zelf beter over op het Groep 3 komt in Vlaanderen overeen met he Taal Algemeen. Het Italiaans is de officiële landstaal maar in de provincie Bolzano (Zuid-Tirol) spreekt men Duits (ca. 200.000 personen), in enkele dalen van Piemonte en Valle d'Aosta wordt veel Frans gesproken (ca. 100.000 personen); in de dalen van de Dolomieten en in de regione Friuli-Venezia Giulia spreekt men Raetoromaans Welke talen spreekt men op Aruba? Als je op Aruba verblijft, valt het op dat vrijwel overal Engels wordt gesproken. Als je bedenkt dat het leeuwendeel van de miljoenen toeristen dat One Happy Island bezoekt uit de Verenigde Staten en Canada afkomstig is, is dat natuurlijk niet meer zo opmerkelijk. Overigens is het Engels én Spaans voor een deel van de Arubaanse bevolking óók de huistaal Vlamingen en Nederlanders denken altijd dat ze een kleine taal spreken, maar dat is een grote misvatting. Er zijn duizenden talen in de wereld en het Nederlands staat rond plaats vijftig

Waarom denken ze dat dit woord die betekenis heeft? Lijkt het misschien op een woord in een taal die ze wel kennen? Als slot maken de kl de betekenis van hun favoriete woord duidelijk met een tekening. Meester Bart noteert het woord op de tekening. De kl van juf Marie leren op een speelse manier kennismaken met het Frans. Zo zingen ze Je krijgt tips en leert ze toepassen via schrijfoefeningen. Bekijk de kalender van Agentschap Integratie en Inburgering en schrijf je nu in - Volg de vorming duidelijke taal bij IN-Gent over hoe je goed, respectvol en effectief spreekt met iemand die het Nederlands nog niet goed beheerst De officiële taal die in Egypte gesproken wordt, is Arabisch. In Egypte wordt er Arabisch gesproken met een Egyptisch accent, voor ons vaak abracadabra. Andere talen Egypte. In de populaire badplaatsen in Egypte spreekt men tegenwoordig wel een woordje Engels of Frans Een taal ontwikkelt uit het Spaans en het Portugees, Nederlands, een beetje Frans, Engels, en her en der wat invloeden van Afrikaanse talen. Een eerste indruk van het papiamento klinkt Spaans, en het is niet verwonderlijk dat de Spaans-sprekende bezoekers uit Venezuela en andere Latijns-Amerikaanse landen weinig problemen hebben om de lokale taal te begrijpen

DE WERELD IN BELGIE: Imams spreken de taal van allochtone jongeren niet. Medeplichtigen aan de aanslagen van 11 september en 11 maart bezochten ook Europese moskeeën. Die vaststelling deed de alarmlichtjes branden en Europese regeringen riepen op om werk te maken van een Europese islam en een inheemse imamopleiding De Commissarissen van de Koningin in drie Nederlandse grensprovincies spreken in het overleg met hun Duitse collega's Nederlands. De Duitse Bezirksregierungspräsidenten spreken op hun beurt Duits. Ze begrijpen elkaar prima. Ieder spreekt de taal die hij of zij het beste beheerst en verstaat de ander in zijn of haar taal

Vier taalgebieden in België en vaststelling taalgrens

Beide regeringsleden spreken probleemloos Nederlands wanneer ze in de media te zien zijn. Premier Michel heeft in de Nederlandse taal gestudeerd en de vicepremier oefent al jarenlang met zijn Nederlandstalige woordvoerders. Nederlandse taalcursussen. Over de rest van de Franstalige ministers heeft de krant niet veel positiefs te melden Groen is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering voortaan in zee gaat met Join.Vlaanderen in plaats van met het Minderhedenforum als partic.. De taal in Laos. De officiële taal van Laos is het Laotiaans of Lao (in het Laotiaans: pasaa Lao). Deze taal is verwant aan het Thais en aan talen gesproken in het zuiden van China. In het noordoosten van Thailand (Isaan) wonen meer mensen die Laotiaans en daarop lijkende talen spreken dan in Laos zelf

Blogt over taal, onderwijs en taalonderwijs in Vlaanderen. Tussen oktober 2012 en februari 2014 heb ik meer dan 80 gesprekken gehad met leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs Ze gaan dus niet compleet verloren. Maar als je een dialect écht wil redden, moet je het spreken. Je hoeft het daarvoor niet eens van thuis uit mee te krijgen. Her en der kan je dialectcursussen volgen. Dat lijkt misschien kunstmatig, maar dat geldt evengoed voor eender welke buitenlandse taal die je leert, toch Slechts 1 op de 3 leerlingen in Franstalig België studeert Nederlands in de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs. Acht jaar geleden was dat nog 1 op de 2. Het Nederlands is niet aantrekkelijk in Franstalig België, zegt onderzoeker Laurence Mettewie. Christophe Deborsu pleit voor een verplichting van het Nederlands

Premier Sophie Wilmès (MR) wil "zeker geen confederalismeEdelstenen en uw Gezondheid - Irdak van de wereld
 • Sigma 35mm 1.4 art sony e.
 • Neoblaas.
 • Muizenval zielig.
 • Examen Nederlands vmbo 2017.
 • Interactor betekenis.
 • Mexicaans kinderfeestje.
 • Conjoined twins bianca and Emily.
 • Marokkaanse matraskussens op maat.
 • Nikon D850 noise problem.
 • Waterman ascendant Leeuw.
 • Vrijmetselarij vrouwen Antwerpen.
 • Hof van Saksen glijbaan ongeluk.
 • Si parfum 50 ml.
 • Wat is een V dal.
 • Zwitsal gebouw Apeldoorn.
 • R azerbaijan.
 • Komt in orde betekenis.
 • Extra beveiliging voordeur.
 • BMW 1 Reeks 2020.
 • Subaru occasions.
 • Vereenvoudigen synoniem.
 • Donkerrood bloed menstruatie.
 • Facebook profile to Page.
 • Openbaar Ministerie inloggen.
 • DFDS Freight Newcastle.
 • Uit de kast komen tips.
 • Le musée.
 • Boer Peer dvd.
 • Ster Sjabloon printen.
 • Frau Holle.
 • Murene eten.
 • Take away Brugge.
 • Psychiater Melle.
 • Retrognathie baby.
 • Kiespijn zwanger.
 • Cadeau voor ouders.
 • Stijldansen Den Haag.
 • Alopecia areata Forum.
 • Tandformule hond.
 • Hoeveel soorten schildpadden zijn er.
 • Beltaine.