Home

Motie dubbele achternaam

In deze motie wordt de regering verzocht om in 2019 met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te komen om een dubbele achternaam mogelijk te maken , waarbij het rapport van de werkgroep liberalisering naamrecht en de daari De regering komt dit jaar met een wetsvoorstel om ouders de kans te geven hun kind een dubbele achternaam te geven. De motie werd gesteund door de VVD, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren. 35000 VI, nr. 89 - Motie Groothuizen/Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2019 - Hoofdinhoud Deze motie werd op 22 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2019 en was mede ondertekend door Vera.

Stemming motie D66 over dubbele achternaam Vandaag wordt er gestemd over een motie van D66 om een dubbele achternaam mogelijk te maken. Dit om eindelijk de onderhand al tien jaar oude aanbeveling na te volgen uit het rapport van de Werkgroep Liberalisering Naamrecht hun aangehouden motie op dit punt (Kamerstuk 35 000 VI, nr. 60) vervangen door een motie die vandaag ter stemming voorligt (Kamerstuk 35 000 VI, nr. 89). In deze motie wordt de regering verzocht om in 2019 met een wets-voorstel naar de Tweede Kamer te komen om een dubbele achternaam Het is de bedoeling dat dit in de toekomst ook mogelijk is in Nederland. In januari is in de Tweede Kamer een motie van D66 aangenomen om de dubbele achternaam ook in Nederland in te voeren Gewijzigde motie Groothuizen/Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken (ter vervanging van 35000-VI-60) - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 - Parlementaire monito In Nederland mogen ouders niet hun pasgeboren kindje een dubbele achternaam geven. Hierdoor moet er altijd een keuze gemaakt worden tussen de achternaam van de moeder en die van de partner. Wij zijn van mening dat een kind voortkomt uit de liefde tussen twee partners en dat beide partners dus ook evenveel recht hebben om een achternaam aan hun kind mee te geven

Sanne Posthumus - Advocaat - Posthumus advocatuur | LinkedIn

Tweede Kamer: kind moet dubbele achternaam kunnen krijgen

 1. Author: Tweede Kamer der Staten-Generaal Created Date: 1/31/2019 4:11:37 PM Title: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken (t.v.v. 35000-VI-60
 2. Gisteren is een motie van D'66 aangenomen die het mogelijk moet maken dat kinderen de achternaam van beide ouders dragen. Een kind is tenslotte niet van een ouder alleen. Dus waarom zou dat geen goed idee zijn? Er zijn wel meer landen waar dit mogelijk is. Misschien is deze motie geen oplossing voor een probleem
 3. Kinderen kunnen in de toekomst de achternaam van beide ouders krijgen. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd de wet te wijzigen om dat mogelijk te maken
 4. Een motie van Vera Bergkamp (D66) voor het toestaan van een dubbele achternaam voor kinderen heeft in de Tweede Kamer een meerderheid gehaald. De regering komt dit jaar met een wetsvoorstel om ouders de kans te geven hun kind een dubbele achternaam te geven
 5. Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie van D66 van die strekking. Nu is het zo dat ouders kunnen kiezen welke achternaam hun kind krijgt: of de naam van de vader, of die van de moeder
 6. ister Sander Dekker (VVD). Dit jaar komt er een wetsvoorstel om ouders die kans te geven

35000 VI, nr. 89 - Motie Groothuizen/Bergkamp over een ..

 1. Dubbele achternamen. Een dubbele achternaam, dus een combinatie van de achternamen van jou en je partner, is in Nederland niet toegestaan. Je kindje krijgt dus ofwel de achternaam van de moeder, of die van de vader. Begin 2019 is in de Tweede Kamer een motie ingediend om deze wet te veranderen
 2. ister Sander Dekker (Rechtsbescher
 3. Eva Jinek wil haar zoontje Pax ook haar achternaam meegeven. Deze week vergaderde de Tweede Kamer over de motie dubbele achternamen. Iniatiefneemster Laura Kraak diende een petitie in die tienduizenden keren werd ondertekend, omdat zij het belachelijk vind dat kinderen in Nederland niet de achternaam van hun vader én moeder mogen dragen
 4. ister Kinderen kunnen binnenkort de achternaam van allebei de ouders krijgen. Verantwoordelijk
 5. Dat rapport heeft lange tijd op de plank gelegen, totdat in 2018 in de Tweede Kamer een motie werd aangenomen om dubbele achternamen wettelijk mogelijk te maken. 2. Huidige regels omtrent achternamen 2.1. Keuze voor een achternaam. Op dit moment kan een kind maar één achternaam hebben
 6. De wens om dubbele achternamen te voeren is overigens niet nieuw. Ook in de 19e eeuw was er een dergelijke ontwikkeling waar te nemen. Toen werd bijvoorbeeld de achternaam van de moeder als tweede voornaam voor de achternaam van de vader geplaatst. Vervolgens beweerde men dat het om een dubbele achternaam ging

Stemming motie D66 over dubbele achternaam - Dubbele

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 1. Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in april 2009 de Werkgroep liberalisering naamrecht het rapport Bouwstenen voor een nieuw naam-recht publiceerde waarin hij een aantal aanbevelingen deed om het Nederlands naamrecht te moderniseren, zoals het mogelijk maken van een dubbele achternaam
 2. g langs moeders- en vaderszijde gelijktijdig vaststaat, verkrijgt een dubbele familienaam wanneer de ouders het niet eens geraken over de familienaam of indien zij geen keuze hebben gemaakt. Dit is de nieuwe default-regeling, die vanaf 1 januari 2017 in werking is getreden, en die de oude regeling vervangt
 3. Er is al veel gezegd over de dubbele achternaam. Sommigen vinden het geweldig, anderen zijn er volledig tegen. Maar één ding is zeker: sommige combinaties zullen ons zeker aan het lachen brengen
 4. Actie voor dubbele achternaam 15 november 2016. Een studente uit Amsterdam is een handtekeningenactie gestart. Ze vindt dat Nederlandse kinderen een dubbele achternaam moeten kunnen krijgen. 'Even belangrijk' Nu mag je alleen de naam van je vader of van je moeder
 5. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Dubbele achternaam inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Dubbele achternaam en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de.
 6. Als bekend is dat iemand het niet bezwaarlijk vindt als het tweede deel van zijn of haar dubbele achternaam wordt weggelaten, is dat ook in de aanhef mogelijk. (7) Geachte mevrouw De Bourbon, Zie ook. Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen) Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen) Adressering aan een koppel of gezi

Hieronder volgt een lijst met de honderd meest voorkomende achternamen van Nederland in 2007. Naam Aantal dragers in Nederland in 2007 Naamvorm; 1 de Jong: 86.534 Afstammingsnaam: 2 Jansen: 75.698 Afstammingsnaam, patroniem: 3 de Vries: 73.152 Herkomstnaam: 4 van den. Voornamen en achternamen in APA. Gepubliceerd op 28 november 2017 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 23 augustus 2019. In de APA-stijl schrijf je de voornamen van auteurs nooit voluit en voeg je geen titels toe zoals PhD of MSc. Tussenvoegsels (zoals 'van' en 'van der') voeg je samen met de achternaam en je sorteert de literatuurlijst op alfabetische volgorde van de achternaam van de eerste. De aanhef boven je mail of brief is belangrijk; het is een van de eerste dingen die je lezer ziet. Niet alleen de juiste keuze tussen een formele of informele aanhef is belangrijk, maar ook het juiste gebruik van iemands naam. Dat gaat niet alleen om de spelling, maar ook om de aanhef bij mensen met een dubbele achternaam Dit kan ook een dubbele achternaam zijn. Meer info. Kan ik ook vanuit het buitenland een verzoek tot achternaamswijziging indienen? Ja, dat kan. Woont u in het buitenland, of in het Caraïbische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, dan kunt u toch in Nederland een verzoek tot achternaamswijziging indienen De roep voor een dubbele achternaam klinkt dan ook steeds luider. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de achternaam van de man voor verreweg de meeste mensen in het land de voorkeur krijgt. Ruim driekwart (68 procent) van alle ondervraagden zou zijn of haar kind de achternaam van de man geven. Slechts 11 procent verkiest die van de vrouw

Laura wil haar kind twee achternamen geven, maar mag dat

Elk land heeft zijn eigen regels op het gebied van naamrecht en naamskeuze. Heeft uw kind een dubbele nationaliteit? Dan kunt u de achternaam van uw kind wijzigen als het volgens de regels van het andere land recht heeft op een andere achternaam. Dit kan ook een dubbele achternaam zijn Achternamen. De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017, constaterende dat. Er hier in Nederland gekozen moet worden voor een achternaam van 1 van de ouders van een kind. overwegende dat. Bij scheidingen circa 80% v/d kinderen bij moeder blijft wonen, terwijl 91,3% v/d kinderen achternaam van vader draagt Een Amsterdamse studente vindt dat het mogelijk moet zijn om een kind zowel de achternaam van de moeder als de vader te geven, kortom een dubbele achternaam. Ik vind het een briljant idee. Inderdaad. Als je in Spanje geboren wordt krijg je drie namen: je voornaam (als die uit twee namen bestaat heb je er zelfs drie) + je eerste achternaam (de achternaam van je vader) en je tweede achternaam (de achternaam van je moeder). Wat gebeurt er nu... Als je geadopteerd wordt/bent? Als je scheidt en iemand anders trouwt (wat gebeurt dan met de namen van de vader/moede/kindeen? Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de D'66-motie of kinderen bij de geboorte de achternaam van de vader én de moeder moeten kunnen krijgen. Momentel moet er gekozen worden of het.

In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam - de voornaam, voorletters, naam van de partner - voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. N.C. van der Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis.Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel geen hoofdletter: baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld Melding motie Raemakers Waarom dit formulier? Als u ME/CVS heeft, komt u misschien in aanmerking voor een herbeoordeling als u geen cognitieve gedragstherapie (CTG) of graded exercise therapy (GET) heeft gevolgd. Dat komt door de motie over ME/CVS van Kamerlid Raemakers, die de Tweede Kamer in 2019 heeft aangenomen Besluitpunt Verzoek om stand van zaken en een planning over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken Tabel uitklappen commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) vergadering En ook nog eens in de juiste 'Braziliaanse' volgorde: achternaam_moeder achternaam_vader. Wij hebben dit overigens niet gedaan, omdat zo'n dubbele achternaam in Nederland toch wat verwarrend is, maar het kan dus wel, mits je de juiste weg volgt Het initiatief voor de dubbele achternaam komt niet van de Tweede Kamer zelf. Het was de Amsterdamse Laura Kraak die in 2016 een petitie startte voor de dubbele achternaam bij kinderen. Ze haalde ruim tienduizend handtekeningen binnen. Volgens haar moet het naamrecht verruimd worden. Kinderen moeten maximaal twee achternamen kunnen hebben

Gewijzigde motie Groothuizen/Bergkamp over een dubbele

Daarom ben ik blij met de petitie die is gestart voor een dubbele achternaam, 1600 mensen hebben al getekend! Bij 40.000 dan kunnen we het aanbieden aan het kabinet! Susanne van Oudenaarde (36. Dubbele achternaam kan verwijzen naar: Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Dubbele achternaam inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Dubbele achternaam en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen

Dubbele Achternaam Nederland - Twee ouders

Een dubbele achternaam dus. Maar die mogelijkheid was er niet. Je kan kiezen tussen óf de naam van de moeder óf de achternaam van de vader. We kozen voor die van de vader. Een keuze waar ik tot aan vandaag de dag nog steeds nadelige gevolgen van ondervind. Inhoud van dit blog Zelf dubbele achternaam. Wie zelf een dubbele achternaam heeft, kiest zelf welke naam hij of zij zal doorgeven. Wordt er geen keuze gemaakt, dan bepaalt de alfabetische volgorde welk deel wordt doorgegeven. Onveranderlijk. Eens een achternaam gekozen is, blijft die gelden voor de daaropvolgende kinderen met dezelfde (biologische of adoptie.

Als je officieel een dubbele achternaam zou krijgen, kan je je voorstellen, wat er na enkele generaties zou gebeuren: iedereen zou dan 4 dubbele achternamen hebben en het hele systeem zou behoorlijk onpraktisch worden. Wel krijg je door het huwelijk/geregistreerd partnerschap de bevoegdheid om de achternaam van je partner te gebruiken Geen dubbele achternaam, maar dan zetten ze in zijn paspoort wel Leonhard Matthias, zoon van Stefan Grunkin en Dorothee Paul als achternaam!!! foto foto If it's hard to do, it ain't worth doing it

Dubbele achternaam René Peter

Kinderen krijgen geen dubbele achternaam Nieuwsbron:NOS / binnenland (21-12-2016 16:03 ) Kinderen kunnen voorlopig niet de achternamen van allebei hun ouders krijgen. De minister zegt dat hij dubbele achternamen niet nodig vindt. Op dit moment kun je alleen de achternaam van een van je ouders krijgen Dubbele Achternaam Nederland. 395 likes. Voor alle mensen die voor de invoering van een dubbele achternaam in Nederland zijn, of op de hoogte willen blijven omtrent de laatste ontwikkelingen

• [Het dubbele namenboek-2007]. • Het blijkt dat in Nederland 4850 dubbele geslachtsnamen voorkomen, welke gedragen worden door in totaal ongeveer 41.000 personen. Ten aanzien van 1400 van die namen is inmiddels komen vast te staan, dat zij rechtmatig worden gedragen door ongeveer 7500 personen Je achternaam vormt een groot deel van je identiteit, en daarom pleit ik voor een dubbele achternaam. Geen keuzes meer! — Laura Kraak (@Dubbelenaam) 23 augustus 2016 Voorkom dubbele heffing. De indieners van de motie, Eerste Kamerleden Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s., willen dat de staatssecretaris de Belastingdienst opdraagt beleid te ontwikkelen dat dubbele heffing bij de uitvoering van ATAD1 en ATAD2 zoveel mogelijk voorkomt.De motie biedt de mogelijkheid tot het creëren van een algemene tegenbewijsmogelijkheid, legt Smit, fiscalist bij EY en.

Een dubbele/lange achternaam is lastig - elke keer dat je je naam door moet geven of invullen, ben je langer bezig (ook bijv. met spellen, zoals door de telefoon). mmm 27 juni 2009 04:43. 0. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie Dan achternaam vader als je niets aangeeft bij het gemeentehuis. Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap? Dan achternaam moeder als je niets aangeeft bij het gemeentehuis. De regel dat broertjes en zusjes dezelfde achternaam moeten hebben geldt dus niet voor halfbroertjes en -zusjes. Dubbele achternaam bab Zij verwijzen naar onderzoek waaruit blijkt dat 87 procent nog altijd kiest voor de achternaam van de vader. Van der Steur benadrukt dat ook voorgangers van hem geen reden zagen de wet op korte termijn te veranderen, nadat een werkgroep in 2009 de mogelijkheid van een dubbele achternaam had aanbevolen Motie Waterrijk Door VVD Zaanstad op 19 november 2019 In het verkiezingsprogramma 2018-2021 staat genoemd: • In 2015 is er een bestemmingswijziging naar gemengd ingevoerd voor de niet bebouwde strook bij de wijk Saendelft-Oost, bijgenaamd de Forbostrook Zelf heb ik niet dezelfde achternaam als man en dochter ondanks dat ik getrouwd ben, bewuste keuze. Ik zou mijn dochter geen dubbele achternaam willen geven en als helemaal niet als er tzt weer eentje opgegeven moet worden, lijkt me mogelijk voor een loyaliteitsconflict kunnen zorgen

Tweede Kamer wil dubbele achternaam mogelijk maken NU

Amstelveen - Moties die politieke partijen indienen tijdens de raadsvergaderingen in Amstelveen moeten vooraf financieel inzichtelijk worden gemaakt. Dat vindt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD) die van mening is dat moties een financiële paragraaf zouden moeten bevatten om duidelijk te maken wat de financiële consequenties zijn van het uitvoeren van een motie en daaraan hangende. Oegstgeest Servicepunt71 heeft lak aan motie Oegstgeest: 'We moeten het maar slikken' 27 januari 2021 OEGSTGEEST - Servicepunt71 voelt er niets voor om meerdere scenario's rondom de samenwerking met gemeente Leiden te onderzoeken zoals de Oegstgeester raad in november heeft gevraagd in haar motie.Volgens wethouder Matthijs Huizing, die zelf in het bestuur zit van Servicepunt71, is het punt.

Mogelijkheid dubbele achternaam voor kinderen - Vakblad

Kamer wil dubbele achternaam mogelijk maken-29 januari '19 Kinderen kunnen straks de achternaam van beide ouders krijgen. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd de wet te wijzigen om dat mogelijk te maken. De Kamer sloeg het advies van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming,. Moties dubbele nationaliteit & Brexit aangenomen Voor degene die het Nederlandse nieuws vorige week volgde, was het duidelijk dat het ten eerste om de dividendbelasting ging (In de trant van kent u die mop van die dividendbelasting?) en ten tweede om het vertrek van Alexander Pechtold. Over dat laatste hieronde r meer.. In deze week waar het nieuws elkaar op de minuut opvolgde, was er. Rare Nederlandse achternamen Ernie Ramaker. Dit is een lijst met 1652 rare, leuke en anderszins opvallende Nederlandstalige achternamen. De opvallendheid kan zitten in betekenis, klank of persoonlijke associatie. Voorwaarde voor opname is dat de naam voorkomt in de Nederlandse familienamenbank van het CBG of op familienaam.be Spreken van dubbele Poolse achternamen, waarvan de lijst vandaag niet erg divers is, is het vermeldenswaard dat ze een paar eeuwen geleden vooral populair waren. Boy-Zhensky is bijvoorbeeld een dubbele achternaam, waarvan het eerste deel de bijnaam is van de aanbieder

Jan Vennegoor of Hesselink heeft een zeldzaam soort achternaam, maar geen unieke. Nederland telt in totaal 31 achternamen met het tussenvoegsel of. De meeste of-namen zijn ontstaan doordat mensen - om welke reden dan ook - onder twee verschillende namen bekend stonden. Bij de invoering van de burgerlijke stand begin negentiende eeuw is doorgaans slechts een [ Zij kregen namelijk ook de achternaam van haar man prins Philip. Ook kan de naam bij het aftreden van Elizabeth opnieuw veranderd worden. Mocht prins Charles op de troon komen, zou hij er zo maar voor kunnen kiezen om afstand te nemen van de naam Windsor en de koninklijke familie de naam Mountbatten te laten houden De motie van D66 om sneltesten onmiddelijk effectief en verantwoord in te zetten op scholen, is aangenomen - net als alle andere ingediende moties. De motie van D66 en de PvdA om voor de komende brugklassers in te zetten op het stimuleren van brede brugklassen, dubbele schooladviezen en latere selectie is aangenomen

'Kind moet naam van vader én moeder kunnen krijgen' NO

Je kind een dubbele achternaam geven kan nu niet, maar

In Spanje heeft iedereen een dubbele achternaam: traditioneel de eerste achternaam van vaderskant, apellido paterno, gevolgd door de eerste achternaam van moederskant, apellido materno, al mag die volgorde tegenwoordig ook andersom zijn. Als een Spaanse vrouw trouwt, blijft haar officiële naam gelijk, maar in de praktijk laat ze vaak haar moeders achternaam varen en voegt die van haar. Mijn vriend wordt meestal bij zijn achternaam genoemd en wil als enige zoon van het gezin die naam doorgeven. Ik draag mijn moeders achternaam. Mijn vriend heeft neven die zijn naam kunnen voortzetten, ik ben als enig kind de laatste in Nederland van mijn tak van de stamboom. In Nederland is een dubbele achternaam niet mogelijk In Nederland worden woorden als de, der, in, op en van in achternamen klein geschreven als ze het eerste woord van de achternaam zijn en als de voornaam, voorletter of een ander deel van de achternaam er direct voor staat: Jan op de Beek, M. de Vries, Marie van der Ven-van Dijk, de heer Bos-van Casteren

Vandaag bood Laura Kraak vierduizend handtekeningen aan in de Tweede Kamer. De studente wil dat kinderen na hun geboorte automatisch de achternaam van hun vader én die van hun moeder overnemen. Nu krijgen de meeste kinderen alleen die van hun vader.Zelf kiezenHet voorstel van Laura is simpel: als jouw naam Annemarie is, je moeder Betsie de Boer heet en je vader Henk Hoppa, dan staat er in. Op deze pagina staat een overzicht van de moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) die de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant in de periode 2015-heden heeft ingediend, waarbij het CDA initiatiefnemer en/of 1ste indiener was Sinds de 13de eeuw is het de gewoonte dat kinderen de achternaam van hun vader krijgen. De regering besliste vandaag, op voorstel van Minister van Justitie Annemie Turtelboom, dat ouders voortaan de keuzemogelijkheid krijgen: naam van de vader, naam van de moeder of een dubbele naam EU-landen mogen dubbele achternaam niet weigeren - Hoofdinhoud dinsdag 14 oktober 2008 , 10:46 LUXEMBURG (ANP) - Nederlandse en andere niet-Deense ouders die hun pasgeboren kind in Denemarken laten inschrijven met een dubbele achternaam, hebben het recht om die naam ook in hun eigen land zo te laten inschrijven

De achternamen van Spanjaarden zijn vaak van indrukwekkende lengte. Dat komt omdat iedereen bij geboorte de achternaam van zowel de vader als de moeder krijgt. De eerste achternaam is de naam van de vader, de tweede van de moeder. In principe hebben kinderen dus nooit exact dezelfde achternaam als de ouders Achternaam voor uw kind kiezen. U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind

Welke achternaam geef je je baby? - 24Baby

De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. Wij adopteren een kind. Welke achternaam krijgt het kind? Adopteert u een kind in Nederland, dan kunt u kiezen voor de achternaam van een van u beiden Dubbele achternaam kinderen mag in België 20 maart 2014 21:59 20-03-14 21:59 Laatste update: 20 maart 2014 22:21 Update: 20-03-14 22:21 Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter. Waar het Yesforum stopte gaan wij door. Meld je nu ook aan en klets mee! Om deel te nemen aan een discussie op het forum moet je jezelf registreren Onderwerp: motie ter kennisgeving binnen uw organisatie brengen Geachte, Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de fractie van Raadslid Frank Smit, gemeenteraad Bergeijk, inzake de motie van de gemeente Fryske Marren inzake de onwenselijkheid van dubbele accountantscontroles bij Verbonden (-overheids) Partijen Moties Niet-dossierstukken Aanvullende zoekcriteria Publicerende organisatie Optioneel. Eerste Kamer. Tweede Kamer. Verenigde Vergadering. Onderwerp(en) Optioneel. U kunt hier één of meerdere onderwerpen selecteren. Vergaderjaar Optioneel. U kunt hier één of meerdere.

Alle kinderen zelfde achternaam. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie. Geen dubbele achternaam. Het is niet mogelijk om twee namen samen te voegen tot één achternaam. Voornaam. U mag ook zelf kiezen welke voornaam uw kind krijgt Dubbele namen zijn familienamen die een samenstelling zijn van twee namen. Voorbeelden zijn van Haersma Buma, Korthals Altes, Beelaerts van Blokland, Spahr van der Hoek, maar ook van Huykelom van de Pas is een dubbele achternaam. Dubbele namen komen bij Koninklijk Besluit tot stand (voorbeeld hieronder) Ja dubbele achternamen gebruiken ze ook veel inderdaad. Ik snap dat je gedoe wilt voorkomen en je in Nederland dezelfde naam houdt :). Soms kan het best lastig zijn met al het papierwerk in verschillende landen. Reply. Sabine 27 februari 2017 - 11:25. Ja precies, beter verwarring voorkomen Moties dubbele nationaliteit & Brexit aangenomen Voor degene die het Nederlandse nieuws vorige week volgde, was het duidelijk dat het ten eerste om de dividendbelasting ging (In de trant van kent u die mop van die dividendbelasting?) en ten tweede om het vertrek van Alexander Pechtold. Over dat laatste hieronder meer

Achternaam * Achternaam is verplicht. E-mailadres * Een geldig e-mailadres is verplicht. Door op 'Inschrijven' te klikken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring. In 2020 is vanuit de Kamer een motie ingediend waarin is gevraagd om uitstel, maar deze motie is eerder al afgewezen De dubbele achternaam van kinderen is een logische stap geworden in de sociale gelijkstelling van de genderrechten. Echter, volgens The Guardian, eind 2010s, slechts 11 procent van de koppels in Groot-Brittannië besloten tot dubbele achternamen voor hun kinderen

Soms wordt tussen de voorletters bij dubbele namen een streepje gezet (J.-W.). Wij raden dit echter af; het sluit slecht aan bij wat bij andere namen gebruikelijk is, en is bovendien op (elektronische) formulieren vaak lastig in te vullen UvA-studente: kinderen moeten dubbele achternaam kunnen krijgen. Ouders moeten ervoor kunnen kiezen hun kind een dubbele achternaam te geven - die van de vader én de moeder. Daarvoor pleit Laura Kraak (25), studente Frans aan de universiteit van Amsterdam (UvA). DOOR: ASTRID OTTENS 26 FEBRUARI 201 In andere landen komen dubbele achternamen wel vaker voor. In Spanje is dat zelfs een regel, daar draagt iedereen de achternaam van zijn vader en vervolgens de achternaam van zijn moeder. In de burgerlijke stand van Boskoop komen in de periode 1811-1830 meerdere personen voor (9x in de overlijdensaktes) met een dubbele achternaam in de formele geboorte- overlijdens- en huwelijksaktes Mevrouw Ollongren is ook Zweeds.Vandaag kwam de PVV meteen met een motie van wantrouwen gericht aan één specifieke minister. Het gaat om minister Ollongren, de oud-locoburgemeester van Amsterda De dubbele norm die veel politieke partijen als norm hanteren, is weer aan de oppervlakte gekomen. Minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk, Gérald Darmanin noemde de Grijze Wolven eerder al een bijzonder agressieve groep en Frankrijk heeft de organisatie verboden in het land met een presidentieel decreet dat op 6 november 2020 werd gepubliceerd

 • Actuele stellingen zorg.
 • Beste mascara die niet uitloopt.
 • ALDI gerookte kip.
 • Helicobacter pylori huidklachten.
 • Utah nature.
 • Clown Zassie.
 • Dikke vissa betekenis.
 • Marcus evangelie.
 • Jason scott lee diana chan.
 • Industrie Maleisië.
 • Australia moviemeter.
 • Besnijdenis kliniek Den Haag.
 • AOC New York.
 • Weerstand van een zekering.
 • Airbag vervangen kosten.
 • Examencommissie tu Delft.
 • Lord of the Rings Mug.
 • OPI Infinite Shine Set.
 • Day Trading Game.
 • Mexicaanse rijst kopen.
 • Macbeth Nederlands.
 • Droom over ruzie met beste vriendin.
 • Italiaans restaurant Bocholt.
 • Bos Truckbekleding.
 • Novashop kortrijk.
 • Euphorbia erytrea.
 • Kosten septic tank Spanje.
 • Camping infrastructuur.
 • Ring aandoen.
 • Alpaca vest Peru.
 • Uitvaart Demuys.
 • Corona zwangerschapsverlof.
 • Liposuctie prijzen vergelijken.
 • Split movie review.
 • Taalkamp Nederlands.
 • Karaoke app gratis.
 • Contractperiode berekenen.
 • Si parfum 50 ml.
 • Polsstok kopen Friesland.
 • Retrognathie baby.
 • Afdreiging Strafrecht.