Home

Democratie is de beste staatsvorm

[stelling] Democratie is voor elk land de beste staatsvorm

Obama: democratie is beste staatsvorm Buitenland

Democratie en politiek in Nederland In Nederland hebben wij, net zoals de meeste landen in het Westen, als staatsvorm een democratie. Dit kan vrij vertaald worden als volksheerschappij Democratie is naar verluidt het best denkbare systeem en wordt gelijkgesteld aan vrede, vrijheid en welvaart. Maar waarom zuchten veel Westerse democratieën dan onder hoge schulden, werkloosheid, economische stagnatie en maatschappelijke spanningen? 1. Korte-termijn handelen is ingebouwd Gekozen politici zijn slechts enkele jaren aan de macht

Democratie is een staatsvorm, die aan ieder individu een gelijk partje van de macht toekent. Die partjes kunnen die individuen vervolgens naar believen afstaan, mengen, ruilen, opeten Wat is volgens jullie de beste staatsvorm? Vandaar dat democratie misschien de minst slechte oplossing is. Echter, kwa besluitingsvorming zou een door een goed mens geleidde dictatuur in mijn ogen meer kunnen bereiken. Sowieso is er een verschil tussend de staatsvorm, en het gevoerde beleid. Een democratische,. Er valt veel kritiek te leveren op de democratie, schrijft Philip van Tijn. Toch blijft het de beste staatsvorm die beschikbaar is. Lees meer Ik ben het er niet mee eens dat Democratie de beste staatsvorm is. Ik zie democratie namelijk niet als vrijheid. Tegenwoordig mag je niet eens meer zeggen wat je wilt. In democratie maak je niet..

Democratie - Wikipedi

Nee, de beste staatsvorm is de staatsvorm waarbij het belang van het volk het best gediend wordt. Aangezien veel mensen niet handelen naar hun eigen belang, is dat dus niet democratie, maar een absolute dictatuur waarbij volledig naar het belang van het volk gehandeld wordt De democratie is volgens de dalai lama de beste staatsvorm. Dat zei de geestelijk leider van de Tibetanen maandag tegen Tweede Kamerleden in Den Haag. Hij bewondert het democratische systeem omdat de bevolking daarin invloed heeft op de regering De staat moet geregeerd worden door mensen die getraind zijn om een staat te besturen. Daarom zag Plato de democratie als een van de slechtste staatsvormen: hierin wordt een staat bestuurd door het 'plebs', een onwetende massa

Democratie is de beste staatsvorm om vrede te bereiken. Wanneer er een conflict is, wordt er heel veel gepraat door burgers, belangengroepen en politici. Er worden afspraken gemaakt en met de nodige compromissen komen die in een wet terecht. Wetten herstellen de vrede, ze pacificeren Of de democratie de beste staatsvorm is, dient dan ook afgemeten te worden aan de ontwikkeling ervan. Tot op heden hebben we het Zijn ondanks ons verlangen ernaar nog niet gerealiseerd. Dat betekent dat we ons in ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, bevinden waar we in terecht komen zodra we op aarde komen Vragen? Conclusie (mijn mening) democratie dictatuur theocratie Is democratie de beste staatsvorm voor ieder land? communisme anarchie argumenten tegen argumenten voo De Staat (Oudgrieks: Πολιτεία Politeia) is een van de bekendste en meest invloedrijke dialogen van de Griekse filosoof Plato, geschreven omstreeks 380 v.Chr. Hij legde er de fundamenten van zijn politieke filosofie, maar ook zijn ethiek en zijn Ideeënleer komen aan bod. Plato laat zijn personages, onder wie Socrates en andere aanwezigen, in een aantal gesprekken discussiëren over. De Griekse filosoof Plato beschouwde de democratie als de op één na slechtste staatsvorm. Alleen de tirannie kon in zijn ogen op minder goedkeuring rekenen. Maar beide vormen waren mijlenver verwijderd van de ideale staat zoals Plato die voor zich zag

Democratie: een Kwaadaardige Staatsvorm Vrijspreker

 1. De laatste weken lees je vaak dat in een democratie de meerderheid nu eenmaal beslist. We zagen dat in de debatten rond het referendum. Het komt weer naar boven drijven in de affaire Umar. God mag weten waarom, maar het gebeurt als er discussie ontstaat over wie de dienst uitmaakt in een land. Wie denkt [
 2. Opdracht over Democratie voor het vak nederlands. Dit verslag is op 30 juni 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 3. De conclusie moet zijn: perfect is zij niet, maar van alle democratieën is de onze de beste. Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 september 201
 4. Er is zelfs gezegd dat democratie de slechtste staatsvorm is, op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn geprobeerd. Origineel: No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time
 5. g van..
 6. Nederland moet het onmogelijk maken de democratie af te schaffen, zelfs als een overgrote meerderheid dit steunt; Nederland moet bij de Tweede-Kamerverkiezingen een kiesdrempel van vijf zetels invoeren; Democratie is voor ieder land de beste staatsvorm (waardestelling) Wat is je favoriete stelling? Welke vind je juist niets? Succes bij het.

De leiding moet liggen in handen van mensen die het best de maatschappij kunnen beschermen. Plato heeft ook een lijstje gemaakt met de vijf staatsvormen waarbij één de beste is en aan de andere allemaal wel wat mankeert. Dit is ook de kern waarom Plato tegen de democratie is. Een democratie is een bedreiging voor de staat,. democratie - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) staatsvorm waarin wordt geregeerd door uit het volk verkozen vertegenwoordigers ♢ In Tunesië daarentegen is de dictatuur van Zine al-Abidine Ben Ali omgevormd in een democratie, met vrije verkiezingen en een grondwet, die een van de beste is ter wereld.. Of de democratie de beste staatsvorm is, dient dan ook afgemeten te worden aan de ontwikkeling ervan. Tot op heden hebben we het Zijn ondanks ons verlangen ernaar nog niet gerealiseerd. Dat betekent dat we ons in ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, bevinden waar we in terecht komen zodra we op aarde komen Opbouw Inleiding Argument 1 Argument 2 Argument 3 Tegenargument Weerlegging Conclusie Discussie Weerlegging Conclusie Democratie heeft problemen, maar alle andere staatsvormen hebben ergere problemen. Dit kost inderdaad tijd, en kan voor vertraging zorgen, maar voorkomt wél da De weg naar democratie is misschien slingerend en is als een rivier die vele bochten maakt, maar uiteindelijk zal de rivier de oceaan bereiken. - Chen Shui-bian Geen verschil tot autocratie Stemrecht Vrijheid van meningsuiting Iran -> Green Movement China -> Tiananmen-plei

Deze week herdenken we de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En daarmee staat ook democratie opnieuw hoog op de agenda Als democratie de beste staatsvorm is, moet iedereen stemmen. Democratie is de beste staatsvorm. Iedereen moet stemmen. Het feit dat de redenering geldig is, verzekert ons er niet van dat de gebruikte stellingen waar zijn. De geldigheid van de modus ponens vertelt ons enkel dat de conclusie waar moet zijn, indien alle premissen waar zijn De klassiek-Griekse filosoof Plato onderscheidde vijf staatsvormen: de aristocratie, timocratie, oligarchie, waardoor de vraag wat de beste regeringsvorm was, geregeld werd gesteld. waar de democratie verder is doorgevoerd dan waar ook in Europa en de levenskwaliteit en welvaart vrijwel de hoogste ter wereld is Vrijheid, gelijkheid en eerlijke verkiezingen: lang leve de democratie! In de 'Westerse wereld' is men trots op haar bestuurlijke systeem. Maar toch laten we de klimaatcrisis gruwelijk uit de hand lopen. Is democratie eigenlijk wel de beste staatsvorm om dit soort grote problemen aan te pakken

Veel mensen vinden desgevraagd een democratie de beste, of zo u wilt, minst slechte staatsvorm. Niets is echter minder waar: democratie is pure slechtheid, een kwaadaardig gezwel dat nauwelijks is te bestrijden. Democratie maakt het namelijk mogelijk dat 51% van een bepaalde groep de overige 49% tot haar slaaf kan maken. Alsof dit niet al [ Regeringsvorm en staatsvorm. Van regeringsvorm moet staatsvorm onderscheiden worden. Met de staatsvorm bedoelen we niet de wijze waarop betrekkingen tussen verschillende ambten binnen één overheidsverband zijn geregeld, maar op de wijze waarop verschillende overheidsverbanden zich tot elkaar verhouden Democratie is een verworvenheid van het Westen, waar we niet graag van af willen. Maar is het ook een regeringsvorm waarop niets is af te dingen? Denkers in het verleden en heden kijken met gemengde gevoelens naar de beste van alle staatsvormen

De kwaliteit van de Nederlandse democratie - Scholieren

 1. uten met de gemiddelde kiezer. In de democratie zit een absurditeit en dat is dat de waarheid tenslotte kwantitatief wordt bepaald
 2. Democratie is een manier waarop je een land kunt besturen. In een democratie heeft het volk het voor het zeggen. Het woord democratie betekent ook letterlijk: heerschappij van het volk. Het is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij).. Democratie bestaat hoofdzakelijk in twee vormen
 3. De democratie-index is een ranglijst van landen samengesteld door de Economist Intelligence Unit, onderdeel van The Economist Group, het bedrijf dat onder meer het weekblad The Economist uitgeeft. De lijst is een weergave van het democratisch gehalte van bijna alle landen op de wereld. De rangorde gaat oplopend van 1 (grote democratische vrijheid) tot boven de 150 (zwaar onderdrukkende.
 4. Plato en de Democratie 5 Pas nadat we antwoorden hebben gevonden op deze deelonderwerpen kunnen wij een antwoord vinden op de vraag waar het onderzoek om draait: Is de democratie de beste staatsvorm om een land te leiden of was de kritiek van Plato terecht en moeten we op zoek naar een betere vorm van machtsverdeling? Afbeelding 1: Plat

Regeringsvormen: democratie, aristocratie, oligarchie, etc

De democratie is volgens de dalai lama de beste staatsvorm. Dat zei de geestelijk leider van de Tibetanen maandag tegen Tweede Kamerleden in Den Haag De titel zegt het al: Is een democratie wel de beste staatsvorm? Is het een goed idee om iedereen een stem te geven in de besturing van een land, dus ook de mensen die er niks vanaf weten of mensen die voor de grap op de meest rare partijen gaan stemmen (en het dus niet serieus nemen)

DEN HAAG (ANP) - De democratie is volgens de dalai lama de beste staatsvorm Zou democratie de beste staatsvorm zijn? In het Vrije Westen is dat inmiddels een rare, om niet te zeggen perverse vraag geworden. Zoals een rivier ontspringt als een woeste bergbeek, zich met. De staatsvorm. Welke staatsvorm het beste is voor een land, een monarchie of een republiek, is niet eenvoudig te bepalen. Er zijn bovendien verschillende typen monarchie en verschillende typen republiek

Ook omdat de welvaart en de kennis van de gemiddelde chinees stijgt is er meer behoefte naar een democratie. Noord-Korea, Noord-Korea is een zeer beruchte dictatuur. Het volk wordt zeer slecht behandeld, mensen worden snel geëxecuteerd (bijvoorbeeld de executie met de vlammenwerper), er zijn concentratiekampen over het hele land en het totale internetgebruik in Noord-Korea is 608 (0,00% van. Wij stellen ons de vraag: Is democratie iets universeels? Is dat voor iedereen ter wereld de beste staatsvorm? We vragen het aan Stefan Rummens , politiek filosoof aan de KU Leuven

Lang Leve de Democratie! Paul Kaufman De democratie is dood, lang leve de democratie! De Griekse filosoof Plato beschouwde de de- mocratie als de op één na slechtste staatsvorm. Alleen de tirannie kon in zijn ogen op minder goedkeuring rekenen. Maar beide vormen waren mijlenver verwijderd van de ideale staat zoals Plato die voor zich zag In onze plurale samenleving is de theocratie als staatsvorm niet haalbaar. Wel als geloofsbelijdenis door hen die in de regering een plaats hebben. De democratie is in onze situatie de beste modus om de theocratie te belijden en als norm te kennen. We mogen de regering aanspreken op haar verantwoordelijkheid jegens God Democratie wordt opgehemeld als de beste staatsvorm aller tijden. Maar wat als ze niet werkt? Een plan B ontbreekt, stelt Mark Lilla. Alle ongelukkig Democratie. De westerse wereld is democratisch en daar is zij trots op. Immigranten moeten zich aanpassen aan democratische waarden en de democratie wordt soms Democratieën zijn invloedrijk en economisch succesvol. Dahl stelt dat de beste voorwaarden voor een stabiele keerde na de bevrijding de democratische staatsvorm weer snel.

Is de democratie wel de beste staatsvorm? Kunnen problemen niet beter worden opgelost door een groep mensen die het meest capabel zijn en de beste kwaliteiten bezitten om het probleem op te lossen? In plaats van de meest populaire persoon in het algemeen? Bestaat technocratie als staatsvorm in de wereld De representatieve democratie is, om met Churchill te spreken, de beste van alle slechte staatsvormen. Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagra

Democratie en politiek in Nederland Mens en Samenleving

 1. st slechte, maar de beste regeringsvorm
 2. De democratie voorbij 1e druk is een boek van Frank Karsten uitgegeven bij Uitgeverij Aspekt B.V.. ISBN 9789059114524 Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politiek systeem
 3. Barber, John Dunn en Bernard Manin erkennen ruiterlijk het aristocratisch karakter van ons politieke systeem. Democratie is kennelijk toch de beste staatsvorm, concludeerde Philip van Tijn eerder. Het fundament voor de macht
 4. DIRECTE DEMOCRATIE (7,10) 18 letters. MEERPARTIJENSTELSEL. MILITAIRE DICTATUUR (9,9) VERLICHT Naast de gebruikelijke puzzelwoorden kom je tijdens je zoekopdrachten duizenden weetjes tegen Ook in de database. Staatsvorm (88) Staatsvorm met een godheid als ge... (1) Staatsvorm van nederland (1) Staatsvorm zwitserland (1) Recent gepuzzeld..
Voor kwart jonge nieuwe stemmers is democratie niet beste

10 redenen waarom democratie faalt Vrijspreker

Een kwart van de 'first voters' (26 procent) gelooft niet dat democratie de beste staatsvorm is. Ze verkiezen een autoritaire leider, zo blijkt uit.. We hebben de cijfers er nog eens op nageslagen, en uit onze berekeningen blijkt dat deze nieuwe staatsvorm inderdaad géén nadelen kent. Het beste argument tegen democratie is trouwens geen gesprek van 5 minuten met de gemiddelde stemmer, maar dat het echt moeilijk saai is en alles DUURT LANG

Democratie - NR

Om de stabiliteit terug te brengen binnen de Nederlandse samenleving, moesten de drie staatsvormen (de monarchie, de aristocratie en de democratie) met elkaar in evenwicht zijn. Spinoza zit weliswaar in het kamp van de staatsgezinden, maar hij wil niet dat alle macht naar het volk gaat WSF Café. Laatste berichten. 11:04. [scheikunde] pH berekening 1; 10:3 Democratie. De staatsvorm waarbij de macht bij het volk ligt noemen we een democratie (Gr. demos betekent: volk, kratein betekent: heersen. werd en over de beste oplossingen werd gediscussieerd dat was het terrein van de 'besten', het aristocratische element. Alle drie gebieden hadden hun eige Winston Churchill zei tegen critici van de democratie: Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na. Even bekende - uitspraak: Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer. Bronnen Zelfstandig naamwoord. democratie v staatsvorm waarin wordt geregeerd door uit het volk verkozen vertegenwoordigersIn Tunesië daarentegen is de dictatuur van Zine al-Abidine Ben Ali omgevormd in een democratie, met vrije verkiezingen en een grondwet, die een van de beste is ter wereld, zegt premier Habib Essid in een vraaggesprek.Essid was vorige week enkele dagen in Nederland

De gruwelijke geschiedenis van de directe democratieën heeft haar uitwerking gehad: democratie als staatsvorm is ruim twee millennia uit de gratie geweest. Geweest, want de democratie kent een. Democratie is een staatsvorm zonder rem. Want de democratie dwingt politici de bevolking alles te geven waar het om vraagt. Wat de bevolking ook maar voor grillen heeft, de politici zullen er alles aan moeten doen om die te vervullen

Een kwart van de 'first voters' (26 procent) gelooft niet dat democratie de beste staatsvorm is. Ze verkiezen een autoritaire leider, zo blijkt uit een onderzoek van VRT NWS naar Vlamingen tussen de 18 en 23 jaar die op 14 oktober voor het eerst stemmen Zolang niet 100 % van de mensen daartoe in staat is, heb je iets van een wetgevende, controlerende en uitvoerende rechterlijke macht nodig. En daarom zijn de Grieken vermoedelijk ook met het idee van democratie gekomen, de een-na-beste staatsvorm vergeleken bij alle andere staatsvormen Om deze vraag te beantwoorden heb ik gekeken naar het staatsvormendebat (Hdt. 3.80-84) waarin Perzische edellieden debatteren over wat de beste staatsvorm is: democratie, oligarchie of monarchie. Vervolgens kijk ik in hoeverre deze argumenten worden bevestigd dan wel weerlegd door de gebeurtenissen in de rest van de Historiën, met name de uitweidingen over Athene en Sparta Democratie is een slechte staatsvorm, omdat ze automatisch leidt tot de roep om een sterke man en dus tirannie. Verscheidene malen probeerde Plato zijn politieke ideeën in praktijk te brengen, onder meer met behulp van de tiran van Syracuse, maar hij werd in de resultaten daarvan zeer teleurgesteld

Wat is de beste staatsvorm? - Wetenschapsforu

 1. Over exact twaalf dagen vinden er opnieuw verkiezingen plaats in ons land. Voor 393.000 jongeren zal het de eerste keer zijn dat ze naar de stembus trekken. Uit onderzoek van de VRT blijkt dat 1 op de 4 jongeren tussen 18 en 23 jaar democratie niet de beste staatsvorm vindt. Daarnaast zou 57% van de jongeren uit het BSO een voorkeur hebben voor een autoritaire leider
 2. Democratie wordt als de hoogst ontwikkelde staatsvorm gezien. Een moderne staat wordt getoetst op zijn democratisch gehalte en de mate waarin het volk inspraak heeft. Ontwikkelingslanden komen alleen in aanmerking voor ontwikkelingshulp als ze een democratisch staatsvorm hebben
 3. Europa, continenten waar de democratie al eeu-wen geworteld is, is de situatie stabiel, al zijn ook daar serieuze bedreigingen voor deze staatsvorm. De wijzigingen in de jaarlijkse opgave van Free-dom House en andere instituten slaan vooral op Latijns-Amerika, Afrika, Azië en de voormalige Sovjet-republieken. Op de kaarten van die conti
 4. st slechte staatsvorm. Waarom? Niet omdat 'het volk' altijd zo wijs is en collectief goede beslissingen neemt
 5. democratie is een woord wat vaak gebruikt word zo zou de usa democraties maar dat is niet zo er zijn 2 partijen waar je uit moet kiezen andere partijen zijn verboden--is nederland een democratie nee in een democratie is niet iemand aan de macht die door 70 % van het volk word afgekeurd en het grootste gedeelte van het volk geen invloed heb op de regerin
 6. De ultieme staatsvorm. 39 berichten • Pagina 1 van 2 • 1, 2 De ultieme staatsvorm
Ons politieke stelsel is niet democratisch maar aristocratisch

Deze 2 staatsvormen gecombineerd met een vleugje democratie zou volgens mij de beste staatsvorm zijn. Democratie heeft zijn tijd gehad en is als systeem dan ook dusdanig voorbijgestreefd. Elke burger zou op basis van zijn prestatie aan de maatschappij rechten en plichten krijgen. Hierbij is er dan ook een soort klassesysteem nodig Kunnen jullie, na het maken van deze opdrachten, de volgende vragen beantwoorden? We bespreken de antwoorden in de klas! 'Was Athene in jouw ogen een echte democratie?' 'Is de democratie de beste staatsvorm?' Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page. De democratie zoals men die in de 20e eeuw kende loopt op zijn einde. Sterker nog: de nieuwe staatsvorm bestaat al en noemt supranationale samenwerking. Het wordt nu toegepast op de Europese Unie en wordt door sommige kringen als voorbeeld gezien van machtsverdeling in de toekomst een democratie te leven? Hoeveel procent noemt de democratie de beste staatsvorm? Hoeveel procent omarmt democratische waardes als meerderheidsbesluitvorming, en rechtstatelijke waardes als gelij-ke rechten? Steeds weer ligt dat percentage rond de 95%.7 Ook zijn Nederlanders opvallend tevreden met het functioneren van de democratie

Democratie is kennelijk toch de beste staatsvorm - E

Over democratie laat hij de volgende soundbite los: democratie is een slechte staatsvorm, Dat zijn degenen die in filosofisch en militair opzicht de beste prestaties geleverd hebben Het beste in de mensen wordt door democratie als het ware uitgelezen, geselecteerd, want wij zien minder goed onze eigen zwakheden dan de zwakheden bij de ander. De democratische weg is de weg waarlangs selectief het maatschappelijk waarde-volle zijn weg naar de samenleving kan vinden

democratie toch de beste staatsvorm - Actualiteit

Daarna beoordeelde de democratie (achteraf!) hoe hij het had gedaan. Als hij erg misbruik van zijn functie had gemaakt, kon hij zelfs de doodstraf krijgen. Maar ondertussen had men wel drie maanden lang meteen de beste maatregelen kunnen nemen: Snel, daadkrachtig en consistent. Kom daar nu maar eens om Te weten: het verdedigen van de meest bijzondere staatsvorm van de klassieke wereld, de democratie. Zelfs nu, 2.500 jaar nadat Perikles de rede hield, is ze meer dan een eerbetoon aan Athene en haar democratie of een lofspraak aan de verdiensten van wat 'de Gouden Eeuw van Perikles' wordt genoemd De VVD is uit op een nieuwe balans in de staatsrechtelijke verhoudingen, maar zegt op haar site vast te houden aan de monarchie als de beste staatsvorm voor Nederland De tirannie kan leiden tot een opstand die leidt tot democratie, de democratie kan leiden tot een macht van een bepaalde groep, dus een oligarchie, Paradoxaal, dat er niet per se één staatsvorm is die de beste is, maar er meerdere mogelijkheden zijn. En dat deze minstens even moeilijk vast te stellen zijn dan die ene schijnbaar ware

democratie ? - Scholieren

Zij zeiden toen al dat bij millennials de twijfel over de democratie bijzonder groot was geworden. De VRT deed in 2018 een onderzoek bij de jongeren die toen voor de eerste keer hun stem zouden gaan uitbrengen. Uit dit onderzoek bleek dat wel 26 procent van de ondervraagden niet geloofde dat democratie de beste staatsvorm was Plato vond democratie niet ideaal voor stadstaat Athene. Democratie is een staatsvorm zonder rem. Want de democratie dwingt politici de bevolking alles te geven waar het om vraagt. Wat de bevolking ook maar voor grillen heeft, de politici zullen er alles aan moeten doen om die te vervullen. Ze willen hun machtsbasis namelijk niet kwijt De vraag is eigenlijk onzinnig omdat deze zou stellen dat een republiek niet democratisch is. Het heeft niets met elkaar te maken. Democratie wil alleen maar zeggen dat het volk een stem heeft die rechtsgeldig is en waar het bestuur van een land gehoor aan moet geven Demagogen, het zout van de democratie Samenvatting van artikel door: Anton van Hooff Demagogen Hij laat dit woord gebruiken in een debat tussen drie Perzische kopstukken over de beste staatsvorm voor Perzië na de dood van usurpator Smerdis, in 521 v.Chr. Een van de drie, Otanes,.

Democratie is een rare uitzonderingssituatie - NRCJuridische Vaardigheden B, Argumentatie - RGPAR00102Sometimes Things Get Out Of Control All By Themselves - 17Lev Yashin The Legendary Goalkeeper - YouTube

Een kwart van de 'first voters' (26 procent) gelooft niet dat democratie de beste staatsvorm is. Ze verkiezen een autoritaire leider, zo blijkt uit een onderzoek van VRT NWS naar Vlamingen. De democratie lijkt op eerste gezicht een van de beste staatsvormen die er is. Wat is er mooier dan dat de wil van het volk regeert? Mij lijkt dit ook de beste vorm: uiteindelijk beslist de regering over het beleid van een land en daarmee het lot van het volk Angst voor populisme en dalend politiek vertrouwen roepen twijfels op over de democratie. Die twijfel is niet van vandaag of gisteren. Plato leefde in de nog prille Atheense democratie en was een fel tegenstander van deze staatsvorm. In zijn veelbesproken Politeia (De staat) zet Plato zijn ideale staat uiteen aan de hand van de vraag [ De democratie was de beste staatsvorm aangezien het de meest natuurlijke van regeren was die kon voortkomen uit een sociaal contract. Ook was democratie het minst onderworpen aan misbruik van macht. Daar kwam bij dat het logisch was dat mensen alleen instemden met rationele geboden, waarmee ook de rationaliteit van het handelen van de regering gewaarborgd werd

 • Adidas schoenen heren sale.
 • Aloe vera Ecolife.
 • Gramto.
 • Priemen.
 • Mediabericht over een psychologisch onderwerp.
 • Alles Aafje.
 • Bisdom Den Bosch.
 • Korte Kerstverhalen met een boodschap.
 • Root Android 6.0 APK.
 • Breuken online.
 • Weer Callantsoog.
 • Grootste speelgoedwinkel ter wereld.
 • Milk Inc fire.
 • Drol op hoofd.
 • One Direction That Moment.
 • Tajine met kip en tomaten.
 • Visgraat PVC leggen.
 • Evenementen verkeersregelaar.
 • BDD test automation.
 • Landelijke slaapkamer meubels.
 • CSS center.
 • Little chihuahua.
 • BH cups fournituren.
 • Zack Snyder daughter.
 • Contractperiode berekenen.
 • Kelsey Grammer Tony Awards 2010.
 • Horeca stoelen stapelbaar.
 • Bose SoundTouch 300.
 • MAC antwerpen afspraak.
 • Werkstuk Egypte.
 • Barkruk met leuning maken.
 • Testudo hermanni hermanni Corse.
 • Merknaam checken.
 • Wat doe je met een skottelbraai.
 • Systeem om foto's op te hangen.
 • Tilia cordata 'Böhlje.
 • Si parfum 50 ml.
 • Afbeeldingen strand.
 • Minnie mouse outfit.
 • Cars Boost.
 • Raket naar de maan Kuifje.