Home

Werkvormen Positieve Gezondheid

Positieve gezondheidszorg » Twee werkvormen voor Positieve

Er is zoveel meer mogelijk met Positieve Gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte voor passende werkvormen. Doelen/behoeften van buurt bepalen en identificatie van kansen (Buurtbewoners) In deze stap wordt middels focusgroepgesprekken met buurtbewoners gekeken naar waar behoeftes liggen met betrekking tot versterken van positieve gezond - heid in de buurt. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid is hierbij uitgangs 100 werkvormen om iedere bijeenkomst tot een succes te maken een positief en open leerklimaat. • Je kunt ervoor kiezen om af te ronden met de vraag welke nieuwe inzichten of ideeën ze tijdens de receptie hebben opgedaan. 12 Kennismaking 4 op een rij - Gerda Schaper

werkvormen begonnen in ons schoolblad, elke week een paar. Behalve vanuit de ASE conferentie verzamelde ik ook uit andere bronnen allerlei werkvormen. Gedurende de eerste paar weken deed ik dat samen met mijn scheikundecollega. Daarna ging ik alleen door en zo kwam ik tenslotte aan meer dan 100 verschillende werkvormen De rest van de klas moet aan het eind van de dag (of de afgesproken periode) raden wie de held was. Werkvorm met een positief effect op de hele groep. Voor de uitgebreide werkwijze en toelichting: klik hier. Daar vind je ook variaties op de werkvorm. Zelf een kwartetspel maken Doe Alle werkvormen op een rij. Doorzoek of filter alle werkvormen per categorie, thema, tijd, groepsgrootte, teamvorm of je eigen zoekterm Hieronder staan twee coöperatieve werkvormen die je als docent kunt inzetten om het groepsvormingsproces positief te beïnvloeden. BLANK Denken - delen- uitwissele Positieve Gezondheid kiest voor een andere invalshoek met aandacht naar gezondheid en gedrag en eigen inzet. Het is belangrijk dat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor gezond, veilig en plezierig werken. Zeker nu we door Corona meer thuiswerken en we met veranderingen om moeten kunnen gaan

Basismodule 'Werken met Positieve Gezondheid' Better

Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Dat is Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid omvat 6 pijlers die mensen alle 6 even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel Positieve gezondheid past bij de missie, visie, strategie en beoogde werkwijze van veel organisaties. Hoe De meeste mensen en organisaties zijn gewoon begonnen, omdat zij kansen en mogelijkheden zien in het concept Positieve gezondheid, en al doende leren zij dan hoe daaraan het beste invulling te geven Werkvormen om positieve betrokkenheid te bevorderen, juni 2011 2 Werkvorm 3 Doel: de ouder oefent met het geven van complimenten en krijgt inzicht in de kenmerken van aanmoediging. Werkwijze: De kaartjes liggen op een stapel met de tekst naar onderen. Om de beurt pakken de aanwezigen een kaartje van de stapel (de therapeut doet mee)

Positieve gezondheid in de praktijk - ZonMw

woensdag 10 januari 2018 Er is ook kritiek op het concept 'positieve gezondheid' Debat. In het themanummer 04 over 'positieve gezondheid' van het Tijdschrift Positieve Psychologie, november 2017, is een kritisch artikel opgenomen van Van Staa, Cardol en Van Dam Bij Positieve Gezondheid gaat het er niet per se om wát je eet - dat mag best een kroket of frikandel zijn - als hetgeen je eet en doet maar in balans is. Collega's zijn tijdens de lunch met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van het spinnenweb, dat als placemat was uitgevoerd Werkvorm: Presentatie, praktijkvoorbeelden en discussie 4. Van patiënt met probleem naar mens met wens door Chantal Walg (adviseur/trainer Proscoop en Anders Gezond) De inschrijving voor deze workshop is gesloten. U kunt zich niet meer aanmelden. Tijdens de workshop wordt duidelijk wat uitgaan van positieve gezondheid kan betekenen voor mense

Positieve gezondheid in de praktijk - ZonM

 1. or 'Gezond meedoen door Sport en Bewegen' van Hogeschool Rotterdam. In het bijzijn van verschillende praktijkorganisaties presenteerden twee studentengroepen met succes hun bevindingen en onderzoeksresultaten over positieve gezondheid binnen welzijn en zorg én in de wijk
 2. Werkplaats Positieve Gezondheid. Om zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige verspreiding van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is de iPH Werkplaats Positieve Gezondheid ingericht. Hier komen gecertificeerde trainers, cursisten en iPH trainings- en implementatiepartners samen
 3. Positieve Gezondheid invoeren betekent dat er een ander gesprek en proces in de spreekkamer en in de relatie met cliënten ontstaat. Een huisarts vertelde me dat hij op het punt stond een burn-out te krijgen. Door met Positieve Gezondheid te gaan werken, kreeg hij zijn oorspronkelijke motivatie voor zijn vak terug
 4. Voor het realiseren van deze ambities is een route uitgezet. Wij werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dit is het concept van gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren
 5. De Universiteit Twente voerde een verkenning uit naar de manier waarop ZonMw het concept Positieve Gezondheid gebruikt. De resultaten hiervan stimuleren ZonMw om deze bredere, integrale kijk op gezondheid verder uit te dragen. Wel zou het concept naar publieke gezondheidsvraagstukken uitgebreid moeten worden. Lees meer over de verkennin
 6. Werken met het concept Positieve Gezondheid heeft grote consequenties voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren welzijn en (gezondheids)zorg. In deze basiscursus leer je de kern van het concept kennen en ermee werken. We bespreken eerst kort de uitgangspunten en de drie pijlers waarop het concept Positieve Gezondheid gebaseerd is

Vooruitblik: Positieve Gezondheid in Nederland en elders in de wereld, kansen en uitdagingen. Werkvorm Twee actieve werksessies waarin de deelnemers samen aan casuïstiek werken. Theorie wordt afgewisseld met actieve werkvormen waardoor iedereen actief aan de slag gaat. Er is ruimte om eigen vraagstukken in te brengen Positief Roddelen is een leuke werkvorm om elkaar nog beter te leren kennen

Newsletter

Tijdens de tweede editie van het Congres Positieve Gezondheid leert u welk instrumentarium en welke werkvormen geschikt zijn. En hoe u werknemers stimuleert om zelf met hun vitaliteit en veerkracht aan de slag gaan. #PG2017. Tijdens deze dag hoort u Positieve gezondheid. Tot voor kort was binnen de gezondheidszorg de focus gericht op klachten en gezondheidsproblemen en hoe die opgelost kunnen worden. Gelukkig dat er nu steeds vaker aandacht komt voor een andere invalshoek

Op 17 november 2020 organiseren Alles is Gezondheid en OVAL/Week van de Werkstress het webinar Werkstress: het antwoord is Positieve Gezondheid. Boordevol informatie en inspiratie over hoe het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in jouw organisatie of bedrijf is toe te passen Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren Positieve Gezondheid is een integraal onderdeel van het werk van een zorgverlener. Tijdens het transformatieprogramma krijg je handreikingen om ermee te werken. Het spinnenweb helpt om het gedachtengoed te begrijpen en is een hulpmiddel bij het gesprek met de cliënt

Kennisupdate Werkmodellen: Positieve gezondheid. 14/04/2017 - De pagina 'Werkmodellen' is uitgebreid met het model voor Positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Hubert, 2011) om zo op individueel en populatieniveau tot maximale bloei. Het leren werken met Positieve Gezondheid betekent het doorlopen van twee fasen. Ze zijn verwerkt in de opzet van de basismodule 'Werken met Positieve Gezondheid'. FASE 1 - Jijzelf en Positieve Gezondheid Centraal staat hoe je regie op je eigen Positieve Gezondheid kunt nemen. Je leert hoe het spinnenweb werkt en wat de kracht van luisteren is Positieve Gezondheid is een goede basis, maar de vorm doet er uiteindelijk niet toe. Je moet weten waarom je iets doet. Het gaat vooral over dat wat je met Positieve Gezondheid wilt bereiken en minder over de term Positieve Gezondheid zelf. Voer je plan uit STAP 4 Gewoon beginnen! Durf om het voortouw te nemen, omdat je iets belangrijk vindt Het overzicht is gebaseerd op een inventarisatie van werkwijzen binnen de afdelingen gezondheid, gedrag en maatschappij van de HAN en het Radboudumc. De verzameling maakt deel uit van een toolbox. De werkvormen voldoen aan een screening van eisen van ontwerp voor vorm en inhoud POSITIEVE GEZONDHEID DE ESCAPEROOM Wat is Positieve Gezondheid? Machteld Huber introduceerde Positieve Gezondheid in Nederland in 2012. In dit wetenschappelijk onderbouwde concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om t

Positieve gezondheid Kennisplein Zorg voor Bete

Positieve gezondheid - Institute for Positive Health (iPH

 1. Breng je Positieve Gezondheid in kaart. Over de test. Institute for Positive Health (iPH) is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed
 2. Het wetenschappelijke artikel over Positieve gezondheid is gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Open. 'Positieve gezondheid' is het nieuwe concept van gezondheid dat Machteld Huber en andere onderzoekers introduceerden in 2011, en wordt gedefinieerd als: 'gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen.
 3. Machteld Huber introduceerde in 2012 het begrip Positieve Gezondheid. Dit concept legt niet de nadruk gelegd op de af- of aanwezigheid van ziekte, maar op het vermogen van de mens om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Maar hoe pas je dit toe? Met deze 8 tips leer je op een efficiënte en succesvolle wijze werken met Positieve Gezondheid
 4. Het concept 'Positieve gezondheid' is een kans om breder te kijken naar ziekte, gezondheid en preventie voor onze inwoners. Dit sluit aan bij de omslag naar gezondheid en gedrag en bij de omslag van systeem naar bedoeling. Het is een concept dat communicatie tussen inwoners, organisaties en gemeenten mogelijk maakt
 5. Want Positieve Gezondheid is een belangrijk werkconcept. Het geeft beweging en zorgt dat mensen vaker en beter praten over hoe ze kunnen zorgen dat het goed met ze gaat. Dat sluit 100% aan bij de missie van Visiom. Bij Visiom kun je deelnemen aan de officiële open inschrijvingstrainingen van de Basismodule Positieve Gezondheid

Volgens Positieve Gezondheid, een beweging geïntroduceerd door voormalig huisarts en onderzoekster Machteld Huber, is gezondheid veel meer dan dat. Het gaat ook over goed in je vel zitten, over omgaan met tegenslagen, over wonen en werken, contacten hebben en zinvol bezig zijn. Over je krachtig voelen, op een manier die bij jou past Positieve gezondheid is het vermogen van een individu om te zorgen voor eigen welzijn, ontwikkeling en om tot bloei te komen. Het gaat daarbij om het nemen van eigen regie, het zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, het inzetten van eigen talenten, kwaliteiten en het kunnen om gaan met uitdagingen of problemen waar iedereen soms mee te maken krijgt N.a.v. de werkvormen inspiratiemiddag: Trainers van 101werkvormen hebben een open instelling en zorgen voor eenvoudig uit te voeren en concrete opdrachten. Deelnemers worden middels ervaringsmomenten in beweging gezet om telkens doel en strategie te bepalen Mijn Positieve Gezondheid (MPG; www.mijnpositievegezondheid.nl) is een gespreksinstrument, ontwikkeld om binnen een (medische) zorgcontext het brede gesprek met een cliënt aan te gaan en de cliënt zo veel mogelijk te activeren en eigen regie te geven.Het instrument is voortgekomen uit een stakeholderonderzoek naar de indicatoren van gezondheid volgens het nieuwe concept van 'het vermogen. Op steeds meer plekken in het land en ook bij sociaalwerkorganisaties wordt Positieve Gezondheid omarmd en met succes ingezet. Eind vorig jaar is het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk gestart met een pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer. Deelnemers van verschillende sociaalwerkorganisaties volgden de introductieworkshop en maakten een start met een plan voor hun eige

Door middel van de digitale vragenlijst krijgt u meer inzicht in uw gezondheid. Maar hoe werkt dat nu precies? Bekijk daarvoor de nieuwe animatie over Mijn P.. Samenvatting van de gezondheidspatronen van Gordon en uitleg van het Omaha systeem. Ook staat er een samenvatting in van positieve gezondheid 6 dimensies positieve gezondheid Gelukkig weten we vandaag de dag dat 'gezondheid' niet alleen meer betekent dat je lichamelijk gezien vrij bent van ziekten of andere kwaaltjes. We weten dat geestelijk welbevinden minstens net zo belangrijk is en zelfs van invloed kan zijn op je lichamelijke gesteldheid Feedback: Positief versus Negatief legenda Hoe lang. duur: 10 min. Groepsgrootte. tot 12 deelnemers. Wie doet mee? 1 op 1. Wat. Het verschil tussen positieve bekrachtiging en kritiek. Hoe. Vraag twee deelnemers (A en B) om de gang op te gaan. Instrueer de anderen: Ik ga A en B vragen om iets op het bord te tekenen: A een zwerver en B een leeuw.

Duik in de zee van Positov :: Up Kindertherapie

Positieve Gezondheid neemt een centrale plaats in op de Sociale Agenda Limburg 2025. Limburg wordt gezien als de proeftuin voor de operationalisering van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarbij is het motto: 'Het nieuwe denken is doen' Met Positieve Gezondheid naar een gezonde gemeente in drie stappen 1. Inspireren Inspiratiesessie met onderdelen: Beleven van Positieve Gezondheid Onderzoeken hoe in te zetten Bedenken hoe verder te brengen vanuit de kern van veerkracht, betekenisvol leven, eigen regie On & Off-line 15-20 Deelnemers 2. Verdiepen Verdiepende samenwerkings-sessie Positief Roddelen is een leuke werkvorm om elkaar nog beter te leren kennen. De stappen. 1. De leerkracht projecteert twee positief gestelde vragen op het digibord. 2. Alle kinderen schrijven hun antwoorden op een blaadje. 3. De leerlingen schrijven hun naam op het blaadje. 4

Interventieoverzicht positieve gezondheid. Dimensies. Mentaal welbevinden . Kwaliteit van leven . Zingeving . Sociaal maatschappelijk participeren . Dagelijks functioneren . Lichaamsfuncties . Zoekmodus . En . Of . Fysieke activiteit van vijftigplussers verbeteren en behouden en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren, en. Positieve Gezondheid is een methodiek die een bredere kijk geeft op de gezondheid van een cliënt. Door vragen in te vullen kom je erachter hoe de cliënt zich echt voelt en kan je als zorgverlener hierdoor betere en passendere hulp aanbieden Vooruitblik: Positieve Gezondheid in Nederland en elders in de wereld, kansen en uitdagingen. Werkvorm Twee actieve werksessies waarin de deelnemers samen aan casuïstiek werken. Theorie wordt afgewisseld met actieve werkvormen waardoor iedereen actief aan de slag gaat. Er is ruimte om eigen vraagstukken in te brengen. Doelgroe

Met activerende werkvormen faciliteert ze - samen met netwerkpartners - mensen, teams en organisaties om juist díe stappen te maken zij nodig hebben om duurzaam vitaal en goed te blijven (samen)werken. Vorig jaar sprak Arjella op het congres Positieve Gezondheid 2016. Bezoekers beoordeelden haar met een 8! Een aantal quotes: 'Erg inspirerend Werkvorm: Presentatie, praktijkvoorbeelden en discussie 4. Van patiënt met probleem naar mens met wens door Chantal Walg (adviseur/trainer Proscoop en Anders Gezond) Tijdens de workshop wordt duidelijk wat uitgaan van positieve gezondheid kan betekenen voor mensen met SOLK. En wat dit betekent voor het anders denken en anders doen in die zorg Werkvormen om mijn team te laten leren Praktisch op weg naar teamresultaat 101 werkvormen Met de talenten oefening kan je met je team op een positieve manier werken aan ontwikkeling. Artikel leernetwerken in Tijdschrift Maatschappij en Gezondheid

- Positief Gezond Door met positieve gezondheid te werken, verwacht een deel van de respondenten effectievere zorg (9%): Bij een bredere implementatie van Positieve gezondheid verwacht ik dat meer patiënten en hulpverleners in gesprek raken over meer dan medisch-technische zaken en dat daardoor de zorg per saldo gerichter en effectiever wordt Positieve gezondheid is een actueel en inspirerend thema. Dit bleek onder meer uit de enthousiaste reacties na de Zomercarrousel op 9 juni j.l. Ook ZonMw stimuleert de discussie over het onderwerp 'Positieve gezondheid' en betekenis hiervan op nationaal en internationaal niveau voor beleid, praktijk en onderzoek In deze Fontys online trainingen krijg je op een leuke en interactieve wijze de benodigde kennis aangeboden die relevant is om je te bekwamen in het werken met Positieve Gezondheid. Gewerkt wordt met korte filmpjes waarin de achtergrond van positieve gezondheid verteld wordt door Machteld Huber, interactieve filmpjes over het toepassen van positieve gezondheid in de praktijk en opdrachten. Handboek positieve groepsvorming 1e druk is een boek van Maya Bakker-De Jong uitgegeven bij Uitgeverij Quirijn. ISBN 9789079596072 Het handboek 'Positieve groepsvorming' is een naslagwerk voor iedereen in het onderwijs die met het werken met groepen meer succes wil behalen Je rondt de module Positieve psychologie af met een praktijkgerichte opdracht. De overige modules sluit je af met een digitaal examen. Behaal je voor alle modules een voldoende, dan ontvang je het diploma 'HBO Psychologie en Gezondheid' van Hogeschool NCOI

Organisaties die zich met een pledge (belofte) verbinden aan de doelen van 'Alles is Gezondheid', kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid Dit noemen we positieve gezondheid. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren

 1. Verbeter je positieve gezondheid: 3 tips. De term positieve gezondheid is in eerste instantie relevant voor zorgprofessionals. Zij kunnen het concept gebruiken als handvat in gesprekken met cliënten. Want de cliënt staat weer centraal. Toch kun je zelf ook iets doen aan je positieve gezondheid. Deze tips helpen je op weg
 2. Positieve Gezondheid kijkt naar zes dimensies van gezondheid en laat je stilstaan bij zeven aspecten binnen deze dimensie. De uitkomsten kun je bespreken met iemand uit je omgeving. Er zijn vier tools: de volwassenentool, kindtool, jongerentool en eenvoudige tool. Contacteer ons als je interesse hebt om een specifieke tool te gebruiken
 3. Zorgorganisaties die het concept van Positieve Gezondheid omarmen, gebruiken het spinnenwebmodel om met cliënten het gesprek aan te gaan. Dit hulpmiddel maakt zorgverleners bewust van zes onderwerpen die mensen belangrijk vinden in hun leven: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven
 4. Hoe werkt dat dan? Werken met Positieve Gezondheid bestaat uit de volgende 3 stappen: 'Zingeving is de sterkste gezond makende kracht. Werk dat als zinvol beleefd wordt, zorgt voor voldoening en bevordert daarmee de gezondheid.' Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid
 5. Institute for Positive Health, opgericht door de grondlegger van het gedachtegoed, beschrijft het zelf als: een bredere kijk op gezondheid dat niet het accent legt op ziekte, maar op de mensen zelf, hun veerkracht en dat wat hun leven betekenisvol maakt. HEALTHiPORT deelt deze visie op gezondheid en daarom nemen we jullie mee met de zes pijlers die bij deze kijk op gezondheid horen
 6. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren

Positieve gezondheid: de 6 pijlers van gezond en gelukkig zijn We zijn allemaal druk, druk, druk. Af en toe voelt het zelfs alsof we een octopus zijn, die met zijn acht armen ook nog eens meerdere ballen tegelijk omhoog moeten houden Positieve Gezondheid. Een ander project rondom Positieve Gezondheid is Indekerngezond. Bij wijkplatform Indekerngezond in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern e.o. zijn wijkbewoners sinds oktober 2018 aan zet om hun Positieve Gezondheid te vergroten. Het idee: wensen, inzichten en mogelijkheden van wijkbewoners staan centraal Door de juiste werkvorm te kiezen, kun je met maximaal effect lesgeven. In Het didactische werkvormenboek van Jos Winkels en Piet Hoogeveen staan 250 didactisch onderbouwde werkvormen beschreven.In dit artikel zoomen we in op enkele coöperatieve werkvormen. Vooraf enkele opmerkingen

Samenwerken vanuit Positieve Gezondheid. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. In Balkbrug en Dedemsvaart startte in 2019 een groep deelnemers - huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleging en Samen Doen - met een pilot om positieve gezondheid toe te passen in het multidisciplinair overleg (een overleg waarbij alle disciplines. Gezondheid wordt nog vaak gerelateerd aan lichamelijke aspecten, waarbij een eventuele aandoening centraal staat. Maar gezondheid is zoveel meer dan dat. Het gaat om de veerkracht van de betreffende persoon, waarbij de focus ligt op het bijdragen aan de kwaliteit van leven. Maar hoe brengt u positieve gezondheid in de praktijk? Beschrijvin FMS Congres -14 maart 2017 EEN NIEUW CONCEPT VAN ZGEZONDHEID [, POSITIEVE GEZONDHEID, & DE CONSEQUENTIES VOOR DE PRAKTIJK Dr. Machteld Hube

Zorgbelang Drenthe het concept van Positieve Gezondheid heeft omarmd (Zorgbelang Drenthe, 2016). Positieve Gezondheid is een vernieuwende kijk op gezondheid omdat het accent niet enkel ligt op fysieke gebreken en ziekte, maar op de mens als geheel, op de eigen veerkracht en op dat wat het leven betekenisvol maakt Positieve Gezondheid is een nieuwe manier van werken waarbij de focus niet ligt op klachten en gezondheidsproblemen maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een visie, een dynamisch concept dat een brede blikt werpt op gezondheid Positieve gezondheid. Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Arts en onderzoeker Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk Positieve gezondheid: hoe gezond zijn uw werknemers? Een gezond mens is fysiek, mentaal én sociaal veerkrachtig. Dit betekent dat hij lekker in zijn vel zit. En dat hij na tegenslag goed terugveert. Deze kijk op gezondheid noemen we 'Positieve gezondheid' Tijdens de tweede editie van het Congres Positieve Gezondheid leert u welk instrumentarium en welke werkvormen geschikt zijn. En hoe u werknemers stimuleert om zelf met hun vitaliteit en veerkracht aan de slag gaan. Dit congres is voor iedereen die bezig is met veiligheid en gezondheid in de praktijk

21 beste afbeeldingen van Activerende werkvormen

2. Positieve gezondheid 3. Gedachtegoed levensvreugde 4. Ondersteuning van HGO en gezondheid met het gedachtegoed levensvreugde Bijlagen: A. Pijlers voor positieve gezondheid B. De pijlers van gezondheid en de zeven bronnen van levensvreugde 1. Herstelgericht organiseren In dit memo ga ik er van uit dat deze visie op zorg bekend is Hierbij kijken we graag naar gezondheid in de breedste zin van het woord, ook wel positieve gezondheid genoemd. Het gaat hierbij niet enkel om het wel of niet hebben van fysieke klachten. Volgens de definitie van positieve gezondheid, wordt gezondheid gezien als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen. Ook in het concept van positieve gezondheid van Bannink en Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte, en worden de mogelijkheden benadrukt in plaats van de beperkingen Positieve Gezondheid is een effectieve aanpak die mensen energieker, vitaler en veerkrachtiger maakt. Binnen (zorg)organisaties en bedrijven gebruiken we Positieve Gezondheid om het functioneren van teams te verbeteren. En dat zorgt voor een betere sfeer, meer betrokkenheid, hogere productiviteit en aanzienlijk minder ziekteverzuim Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. We moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning

Werkvormen - Positieve groepsvormin

Positieve gezondheid. Lange tijd dachten we in de zorgwereld dat u gezond was wanneer u nergens last van had. Maar tegenwoordig weten we dat u zich ook prima gezond kunt voelen ondanks dat u een aandoening of ziekte heeft. Natuurlijk vraagt dat om de nodige aanpassingen in uw leven, zoals het slikken van medicijnen of het veranderen van uw. Om het concept te operationaliseren introduceerde de onderzoeker het begrip 'positieve gezondheid', bestaande uit zes dimensies waaraan je gezondheid kunt aflezen: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren Maar écht positief denken moest ik mezelf aanleren. Mijn vader is een hele positieve man, maar mijn moeder vindt het moeilijk om te stoppen met piekeren. En ik weet het - je hebt geen zin in foute jaren '90 oefeningen om jezelf dingen wijs te maken die simpelweg niet waar zijn. Maar dat neemt niet weg dat positief denken je vooruit kan helpen

werkvormen.info Overzicht werkvormen

Gezondheid & werkgeluk. Ontwikkeling start onder de oppervlakte. Alleen in de diepte kun je blokkades van jouzelf opheffen om ruimte te maken voor groei. Als analytisch therapeut begeleid ik jou naar diepere lagen, om het natuurlijke groeiproces te activeren. We werken samen van beneden naar boven Activerende werkvormen zijn belangrijk voor leerlingen, en vooral voor jongens. Wanneer jongens onvoldoende geactiveerd worden, verslapt hun aandacht en doen ze niet meer actief mee met de les. Werkvormen waarbij van leerlingen een actieve rol wordt gevraagd zijn daarom belangrijk Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een zienswijze, geïntroduceerd door huisarts en onderzoeker dr. Machteld Huber. Zij stelt een nieuwe definitie voor gezondheid voor, namelijk: 'Gezondheid als vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Aanleiding. Het begrip positieve gezondheid komt voort uit twijfel over de definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948. De WHO-definitie luidt Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van ziekte of gebrek. Omdat de levensverwachting stijgt en het aantal mensen met één of meer. Positieve gezondheid en maatwerk bij ouderen // 11/03/2020 'Investeren in de sociale basis en in sociaal professionals. Dat zijn dé randvoorwaarde om ouderen zo lang mogelijk, met een goede kwaliteit van leven, thuis te kunnen laten wonen

Positieve groepsvorming, dé concrete werkvormen (deel 4

Het werken vanuit Positieve Gezondheid draagt bij aan deze verschuiving. Lijn1 heeft dit gedachtegoed van Machteld Huber dan ook omarmd. Wij zijn verheugd te zien dat steeds meer professionals ermee aan de slag willen. Tijdens een bijeenkomst van het Geriatrisch Netwerk Scheveningen namen zo'n 80 professionals kennis van Positieve Gezondheid Allereerst is het belangrijk om de tijd goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat je niet uitloopt. Probeer daarnaast deze werkvorm inhoudelijk niet te zwaar te maken. Zorg er dus voor dat het leuk, licht en luchtig blijft. Let er goed op dat het blijft gaan over de kwaliteiten in positieve formuleringen Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven''. Machteld Huber Deze benadering sluit aan bij de huidige tijdgeest waarin we meer zelf regie willen voeren en bewuster zijn dat gezondheid ook een individuele beleving is

Positieve Gezondheid met OplossingsKracht - De PreventieCoac

Positieve Gezondheid per provincie . In Limburg (79%) en Zeeland (77%) wordt Positieve Gezondheid het vaakst genoemd in de gezondheidsnota, in Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland (allen 33%) het minst vaak. Opvallend is dat in Drenthe (25%) het vaakst onbekend is of Positieve Gezondheid in de actuele nota wordt gebruikt Dankbaarheid en positieve gedachten zorgen samen voor optimale gezondheid, meer zelfliefde en de motivatie om doelen te behalen. Met een positieve mindset trekt u ook meer positieve gebeurtenissen aan. Positief gaan denken. Positief denken lijkt makkelijk, maar kan voor velen ontzettend lastig zijn Zoetermeer - Stichting Piëzo organiseerde afgelopen week, in samenwerking met Instituut voor Positieve Gezondheid en Alles is Gezondheid, een online-inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid voor (zorg)professionals en vrijwilligers in de wijk Buytenwegh. Ondanks dat de bijeenkomst niet fysiek gehouden kon worden was de opkomst hoog Ik ben zeker enthousiast over het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Het schept de mogelijkheid anders naar jezelf te leren kijken en daagt je direct uit niet alleen te koersen op af- of aanwezigheid van ziekte, maar leid je ook naar de kansen van wat er wel mogelijk is Werkvorm: Gelukkig nieuw (school)jaar In het onderwijs zijn er twee natuurlijke momenten voor een nieuwe start. Het begin van het schooljaar en Nieuwjaar. Deze twee momenten lenen zich om leerlingen te laten terugblikken op het schooljaar tot nu toe en te laten vooruitkijken op de rest van het schooljaar. Verschillende manieren om dit te doen: Werkvorm gelukkig nieuwjaar verder leze

Positieve Gezondheid - MijnPositieveGezondheid

ZonMw stelt kennisvouchers Positieve Gezondheid beschikbaar Organisaties die zich met een pledge (belofte) verbinden aan de doelen van 'Alles is Gezondheid...', kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid. Iet Gezondheid bestaat uit meer dan de afwezigheid van ziekte. Het Institute for positive health - opgericht door Machteld Huber - wil van die visie naar 'positieve gezondheid met zes dimensies'. Hiervoor ontwikkelden zij een scoringsinstrument. Daarmee geef je je gesprekspartner (of jezelf) een rapportcijfer hoe tevreden diegene is met het functioneren op de 6 assen Sinds 2017 brengt de werkgroep 'Positieve Gezondheid en Zorg' de behoeften in kaart van de inwoners van Bergharen, Hernen en Leur op het gebied van positieve gezondheid en zorg. Dit met de bedoeling om de leefbaarheid ten aanzien van zorg, welzijn en sociale contacten in onze dorpen op peil te houden en te verbeteren Het arrangement Positieve gezondheid - kopie 1 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Lezing Positieve Gezondheid De inhoudelijke kern van de avond gaat over Positieve Gezondheid en hoe dit als methode toepasbaar is in de dagelijkse beroepspraktijk. Marja van Vliet start de lezing met de achtergronden en motivaties van haarzelf en van iPH oprichter Machteld Huber, die geleid hebben tot het concept Positieve Gezondheid

Er is ook kritiek op het concept 'positieve gezondheid

Positieve Gezondheid 23 september 2019 Save the date: 23 september! Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn! Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid, maar ook om het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levingsuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren Wetenschappelijke kennis over welbevinden en positief functioneren van mensen met een chronische aandoening kan toegevoegde waarde hebben voor zelfmanagement. Echter: dat betreft niet alleen het managen van symptomen en praktische vaardigheden. Het gaat ook om verbetering van de mentale gezondheid. Positieve psychologie kan hier een belangrijke rol in spelen De meest waardevolle opbrengst voor mij is, dat de respondenten het samen werken aan deze verandering als een positieve bijdrage hebben ervaren. De ervaring met dit onderzoek is voor mij een reden om coöperatieve werkvormen in tweetallen aan te bevelen bij collega's en in de begeleiding toe te passen. Gezondheid wordt binnen de positieve gezondheid opgevat als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagin-gen van het leven (Huber et al., 2011 in RIVM, 2014). Het concept onderscheidt zes dimensies van ge

Aan de slag met de website gezondeleefomgevingPin van elyanne vermeulen op LEVENDesign to Market
 • Verzoek aan de Koning.
 • Bergen Limburg eten.
 • Big Brother Betty jaar.
 • Best water parks in the Southeast.
 • Woodstock meaning.
 • TinQ Nijmegen.
 • Hyaluronzuur ervaringen.
 • Text align not working in div.
 • CNV Vakmensen Groningen.
 • IJs bestellen Almere.
 • Herpa 1:87.
 • Hondennamen teef eindigen op Y.
 • Stripwinkels Nederland.
 • WordPress theme seven.
 • Andrélon shampoo.
 • Personeel gemeente Kapellen.
 • PSV Eindhoven nieuws.
 • Fairly Odd Parents Cosmo pregnant.
 • Sport Photo Ventoux.
 • Oeverplanten met groot blad.
 • One Tree Hill season 7.
 • Minecraft Knuffel Zombie.
 • Brocante Brugge.
 • AliExpress kinderschoenen.
 • Tribalisering betekenis.
 • Bose SoundTouch 300.
 • Luxe groepsaccommodatie met zwembad.
 • Wandbeugel Wit.
 • KRO Kindertijd 2000.
 • Weerplaza Noordwijk.
 • 2 persoons camper kopen nieuw.
 • Blauwe kleurstof voeding.
 • Omroep Brabant West Brabant.
 • Hans van aerschot malle.
 • Archief Utrecht.
 • Zuurstof symbool.
 • Constitutie synoniem.
 • Samsung Snellader USB C.
 • European Parliament coalition.
 • Tabakszaad online kopen.
 • Dia digitaliseren apparaat huren.