Home

Meervoud menu

iK Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 Boek 1 PDF

Meervoud: menu s Deutsch: Menü | Bekijk of het der of die Menü is. Français: menu | Bekijk of het Le o La menu is. Jou of jouw: jouw menu Buigings-e: Mooi of mooie menu Groot of grote menu Half of halve menu Grappig of grappige menu Leeg of lege menu leuk of leuke menu Vet of vette menu Snel of snelle menu Wit of witte menu Klein of kleine menu Zelfstandig naamwoord. menu o. een opsomming van gerechten of maaltijden zoals op een menu- of spijskaart; samenstelling van een maaltijd Een moeder voor me trok woedend aan de bovenarm van haar kind, een stel maakte ruzie over het menu en een getatoeëerde man stond luid te bellen. 'Drie Big Mac Menu's en een salade graag.' Ik zocht een rustig tafeltje voor mijn spullen en ging direct. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Het meervoud van Nederlandstalige woorden is soms erg lastig. Met behulp van www.meervoudvan.com kun je snel en eenvoudig het juiste antwoord opzoeken Nederlandstalige Woorden die op twee medeklinkers eindigen krijgen vaak in het meervoud -en achter het woord geplakt. Restaurant is een uitzondering op deze regel. Restaurant is een Frans leenwoord die in het Franse meervoud op -s eindigt. Dit meervoud is in het Nederlands overgenomen. Herkomst van het woord restauran Is het meervoud met -en of -s? De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud op -en. • boek - boeken • school - scholen • student - studenten. Uitzonderingen 1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een enkele klinker. • oma - oma's • menu - menu's • ego - ego's. 2 Meervoud komt voor bij het zelfstandig n... [taal] - In de taalkunde wordt met meervoud het verschijnsel bedoeld dat aan de vorm van een woord te zien valt dat het om meer dan één exemplaar van een aangeduid beg... [tijdschrift] - Meervoud is een groep van uitgesproken linkse flaminganten, die een gelijknamig tijdschrift uitgeven

De of het menu? Welk lidwoor

Hoe wordt het meervoud van mode geschreven? Is het modes of moden? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is! De correcte schrijfwijze is: modes moden. Het meervoud van mode wordt niet vaak gebruikt. Daarom twijfelen veel mensen over de juiste schrijfwijze Hoe schrijf je het meervoud van oma? Is het oma's of omas? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is! De correcte schrijfwijze is: oma's omas omaas. Wanneer je het meervoud als omas zou schrijven verandert de uitspraak van het woord. Om dit te verkomen gebruik we een ' (apostrof) meervoud met -en +en voor de meeste zelfstandige naamwoorden. de bank → de banken het boek → de boeken de bloem → de bloemen de stem → de stemmen-s wordt -zen. de buis → de buizen het huis → de huizen-f wordt -ven. de korf → de korven-heid wordt -heden. de grootheid → de grootheden de waarheid → de waarheden. meervoud met - menu's paraplu's sudoku's. pony's baby's Meervouden: plak er -s of -'s achter [1] Groep 5, 6 Spelling. Klankwoorden [1] Klankwoorden [2] Regelwoorden [1] Regelwoorden [2] Weetwoorden. Werkwoorden. Werkwoorden algemeen De werkwoordstam Tegenwoordige tijd. menu menu's. We schrijven de apostrof niet alleen in het meervoud, maar ook bij het verkleinwoord: baby baby'tje lolly lolly'tje. Bij de y moet je wel opletten: schrijf je vóór de y een klinker, dan komt er geen apostrof. Dus is het: spray spray

menu - WikiWoordenboe

 1. Nederlandse grammatica voor anderstaligen: spelling en uitspraak, werkwoorden, voornaamwoorden, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, woordvolgorde, en meer. Met geluidsbestanden en een actief forum om vragen te stellen of je Nederlands te oefenen
 2. Het juiste meervoud is baby's.. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s.Het maakt hierbij niet uit of de y als een 'ie' (zoals in baby) of als een 'ai' (zoals in reply) wordt uitgesproken.De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies (babies, hobbies, lollies, enz.) is in het Nederlands niet juist
 3. Meervoud van entree is entrees. Wil je weten welk lidwoord er voor entree moet? Of weet je niet of het jou of jouw entree is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag
 4. Het meervoud van 'blik' is blikken, maar het meervoud van 'dommerik' is dommeriken (met één k). Het is een bijzondere spellingsregel: het woord dommerik heeft geen klemtoon op de laatste lettergreep. Bij woorden die eindigen op el, es, et, ik, it waarop geen klemtoon valt, wordt in het meervoud de slotletter niet verdubbeld

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet. Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet Als bij het meervoud maken het werkwoord niet meeverandert, heb je vaak te maken met een voltooid deelwoord:. jij hebt gepast - jullie hebben gepast; het ongeluk is gebeurd - de ongelukken zijn gebeurd; De slotletter is vaak een d of een t.Dit bepaal je met de kofschipregel.. Gebruik bovenstaand trucje bij een werkwoord waarvan je niet zeker weet of het werkwoord bij de hoofdpersoon van de zin. Meervoud (znw) - gevorderd Uitleg. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud dat iets lastiger is. Ik zal de lastige meervoudsvormen hier uitleggen. Bij ieder stukje uitleg staat een voorbeeldwoord van die meervoudsvorm. De eenvoudige uitleg van het meervoud van zelfstandig naamwoorden staat hier. Zeeë Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

Meervoud 'Je' is bruikbaar voor mensen die we met de voornaam aanspreken (kinderen, sportlieden, vrienden, collega's). Anders zeggen we 'u'. Het meervoud van 'je' is 'jullie'. Het meervoud van 'u' is 'u'. Sommigen gebruiken 'jullie' als meervoud van 'u', maar dat is niet aan te bevelen. Is het onduidelijk dat 'u' naar meer dan een persoon verwijst, voeg er dan een.

↑café in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ café op website: Etymologiebank.nl ↑ Tim Voors Alleen, De Pacific Crest Trail te voet van Mexico naar Canada, eBook: Mat-Zet bv, Soest (2018), Fontaine Uitgever Nederlands: ·een restaurant dat zich toelegt op pizza's We hadden geen zin om te koken, dus hebben we bij een pizzeria gegeten.··↑ pizzeria in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink. Nederlands: ·het gebed 'Ave Maria' [5]··wees gegroet, heil Ave Caesar, morituri te salutant of Ave Imperator, morituri te salutant (Latijn: Heil, Caesar (keizer), zij die zullen sterven, groeten u) is een bekende Latijnse uitspraak, die gedaan zou zijn door gladiatoren, die op het punt stonden om hun vaak dodelijke gevechten te beginnen

NT2 TaalMenu - Gratis Nederlands lere

Het verschil tussen enkelvoud en meervoud in de Italiaanse taal. Onderstaand zie je hier voorbeelden van Antwoord. Het meervoud van bacterie wordt gespeld als bacteriën; het meervoud van industrie als industrieën.Naast de gewone meervoudsvorm ceremoniën is ceremonieën ook mogelijk. De regel is: wanneer de klemtoon op de [ie] valt, dan schrijven we ieë, heeft de [ie] geen klemtoon, dan schrijven we ië.. Toelichting. De regel die hierboven in het antwoord wordt gegeven voor woorden met de. Alle NTvG-publicaties over covid-19, en meer betrouwbare informatie.. Sluite

menu → menu‟s paraplu → paraplu‟s villa → villa‟s firma → firma‟s baby → baby‟s pony → pony‟s hobby → hobby‟s Noteer echter het meervoud van essay‟ en jockey‟, nl. essays‟ en jockeys‟, omdat die woorden op z‟n Engels uitgesproken worden en dus niet op een klinker eindigen, maar o menu zoeken. Woordenlijst; Leidraad; 13. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden. 13.1 Regelmatige meervoudsvormen; 13.2 Woorden die eindigen op een lange klinker « Lijst van vaktermen. 13. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden . regelmatig meervoud. handen, bomen, kannen de oma=de oma's de ski=de ski's de radio=de radio's het menu=de menu's de baby=de baby's Een apostrof is niet nodig bij woorden die eindigen op een enkele-e-, want dit is een stomme e. de breedte=de breedtes de boete=de boetes de ziekte=de ziektes Sommige zelfst.naamw. op -u- hebben zowel een meervoud op -en als op -'s; individuen/individu's, residuen/residu's meervoud : enkele spellingsregels - informatie over dit taalonderwerp in de Schrijfhulp Engels van The Language Lab. menu vertaalbureau The Language Lab 020 - 514156

De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail. meervoud van woorden op -u: accu's docu's menu's paraplu's reçu's ; meervoud van woorden op -y: baby's buggy's comedy's directory's jury's lolly's penalty's royalty's successtory's; Zonder de apostrof zouden de klanken a en o in deze woorden veranderen in korte klanken (opas, pianos) Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies, iën of ieën.. Veel mensen raken in de war met die iën en ieën.Toch is er een simpele regel voor: - meestal komt er ën aan het enkelvoud vast, - maar als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, komt er alleen een n bij en komen de puntjes op de e die er al stond

Gebruik bij een meervoud een apostrof als het woord eindigt op de lange klinker a, e, i, o, u of y. Voorbeelden: alinea's pre's abri's video's menu's pantry's. Als je de apostrof in alinea's zou weglaten, dan rijmt het woord op jas. Met een apostrof krijg je de gewenste uitspraak en rijmt het op kaas. Ti Nederlands: ·laag uitgesneden halslijn bij vrouwenkleding, zodat de boezem van de vrouw deels zichtbaar is Ze droeg een jurk met diep decolleté.··↑ decolleté in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90. Voor het overige, broeders, al ≡wat waar |is, al ≡wat waardig , al ≡wat rechtvaardig, al ≡wat zuiver, al ≡wat lieflijk , al ≡wat welluidend is, als er wienige deugd en als er wienige lofprijs is, |rekent๏≡daar mee. Ans: behalve de woordjes 'al wat' die in het Grieks in het meervoud staan en waar dus terecht meervoudstreepjes bij staan, staan ook 4:8 - meervouden Lees. Vak Uitleg pagina 2 en de rest 1. Zet de volgende woorden in het meervoud. paraplu paraplu's diploma diploma's etui etuis ski ski's plantage plantages familie families coupé coupés menu menu's bureau bureaus radio radio's komma komma's tv tv's televisie televisies cadeau cadeaus baby baby's 2

Een taalspel om eenvoudige meervouden op -en en -s te oefenen Uitleg over: verkleinwoorden. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Meervoud van ? www

Spelling 1. Onthoudwoorden. Filmpje over au/ou, klik hier.. Au/ou: oefening : oef 1 : oef 2 : oef 3 : oef 4 (kies groep 6, klik op au): oef 5 (kies groep 6, klik op ou Het meervoud in het Frans: Zoals de meeste talen maakt het Frans gebruik van enkelvoud (le singulier) en meervoud (le pluriel) om duidelijk te maken wanneer het over meerdere aantallen van hetzelfde zelfstandig naamwoord gaat. Maar in het Frans bestaan er verschillende regels om van een zelfstandig naamwoord het meervoud te maken. Regels van het meervoud in het Frans: 1 In 't kort. Het Engels maakt meervouden door een -s toe te voegen aan het enkelvoud. Hierbij wordt nooit een apostrof gebruikt: lemmas, keys, cats.Dus baby's is een typisch Nederlands meervoud.; Babies is Engels en illustreert een spellingsregel: woorden die uitgaan op een medeklinker + y krijgen in het meervoud in -ies. Dus: agencies, embassies, supplies, etc. Maar: monkeys, keys (klinker. Het meervoud van afkortingen is een opzichzelfstaande vorm. Zo is het ook cao's naast collectieve arbeidsovereenkomsten, en azc's naast asielzoekerscentra. Afkortingen die op een s of een x eindigen, krijgen de uitgang -en: hts'en, cms'en, BMX'en. Een meervoud op ¬-'s zou in dit soort gevallen moeilijk uit te spreken zijn

Wil je ook meer weten over 'figuur'? Zoals de meervoud ervan, het lidwoord (de of het), betekenis en hoe je het uitspreekt? Lees verder REGELS VAN HET MEERVOUD OP -S EN 'S . KENNEN EN KUNNEN GEBRUIKEN - meervouden op -s (vaste s) goed spellen - meervouden op 's (apostrof s) goed spellen. Slide 3-Tekstslide. menus. B. menu's. Slide 20-Quizvraag. Maak nu zelfstandig opdracht 16 in het werkboek. timer. 5:00. Slide 21-Tekstslide. NAKIJKEN. Slide 22-Tekstslide. Opdracht 16. Hoe vorm je het meervoud van zelfstandig naamwoorden? In het Nederlands zijn er twee manieren om het meervoud van een zelfstandig naamwoord te vormen: je voegt -en of -s toe aan het enkelvoud.Volgens de spellingregels is het soms nodig om een apostrof voor die -s te zette, wat veel methodes onderscheiden als aparte meervoudsvorm.Ook zijn er enkele onregelmatige meervoudsvormen

Video: Meervoud van restaurant

Is het meervoud met -en of -s? Taalhelde

 1. Meervoud. Je schrijft een woord in het meervoud als je het over twee of meer personen of zaken hebt. Bij één persoon of zaak, staat het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud.Je maakt het meervoud door -en, -s of -'s achter het enkelvoud te schrijven
 2. Meervoud op -en of -s/-'s De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen in het enkelvoud en in het meervoud staan. Er zijn verschillende manieren waarop je het meervoud van zelfstandige naamwoorden maakt
 3. Je leest het werk van een collega door. Hij of zij heeft een spelfout gemaakt. Welk woord is verkeerd gespeld
 4. Met meervoud, of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak.Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van meervoud, alhoewel het daarbij niet om een met het enkelvoud samenhangende meervoudsvorm gaat.
 5. Wat is het meervoud van senior? Wil je weten wat het meervoud van senior is? Is het senioren of seniores of seniors? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is! Het woord senior heeft in het Nederlands meerdere correcte meervoudsvormen. De correct gespelde meervoudsvormen voor senior zijn

meervoud Nederlands woordenboek - Woorden

Meervoud van mode

Curver naaidoos met inzet - grijs/zwart | Da's leuk van Xenos

Meervoud is the Dutch acronym for More Women Researchers as University Lecturers. In the Netherlands, female researchers are underrepresented at higher career levels in the natural sciences. The aim of this programme is to encourage the appointment of more women to assistant professorships Percentages zetten de taalgebruiker soms op het verkeerde been: naar de betekenis gaat het om een meervoud, maar het woord procent is enkelvoud. Zet het werkwoord dat bij dat percentage hoort, in het enkelvoud: 13% van de mensen vindt dat . Hou wel in de gaten dat eventuele bijzinnen wél in het meervoud kunnen staan. Tot slot: procent of %

Meervoud van oma

53 leermiddelen gevonden over meervoud, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Soms heb je het meervoud nodig van numerus fixus, bijvoorbeeld als je wilt beweren dat veel opleidingen studenten aan de poort tegenhouden. Maar wat is dat meervoud dan? Het is in elk geval niet 'numerus fixussen'. Dat gebruikt helemaal niemand. Is het soms 'numerus fixi'

Oefeningen Oefening 1 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 2 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 3 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 4 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 5 (Z Meervoud. 176 likes · 1 talking about this. Een links-soevereinistische denk- en actiegroep in vlaandere

Wil je weten wat het meervoud van juwelier is? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is! Het woord juwelier heeft in het Nederlands één meervoudsvorm die eindigt op -s.De correct gespelde meervoudsvorm voor juwelier is Open menu. Translator. Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee. Linguee. gebaseerd op een passend meervoud van een dergelijk gemiddeld tarief voor mobiele gespreksafgifte,. REGELS VAN HET MEERVOUD OP -S EN 'S . KENNEN EN KUNNEN GEBRUIKEN - meervouden op -s (vaste s) goed spellen - meervouden op 's (apostrof s) goed spellen. Slide 2-Tekstslide. menu's. Slide 19-Quizvraag. Maak nu zelfstandig opdracht 2, 3, 4 en 5 uit het boek op bladzijde 193 en 194 in je schrift. timer. 15:00. Slide 20-Tekstslide Geen enkele moedertaalspreker heeft waarschijnlijk moeite met regel 2 en 3. Elke andere vorm dan het meervoud gaat tegen je taalgevoel in. Bij regel 4 zou je kunnen twijfelen als je eerst een meervoudsvorm hebt en daarna een enkelvoudsvorm (zowel de kinderen als Sjaak hebben). Maar regel 1 is de echte angel Een paar - enkele. Als je enkele bedoelt, en het is daarbij een deel van het onderwerp in de betreffende zin, dan moet de meervoudsvorm worden gebruikt.Je zou een paar dan kunnen vergelijken met verschillende, diverse, enige, etc. We geven je een paar voorbeelden: Er liggen een paar pennen op tafel. (zeer waarschijnlijk worden hier enkele pennen bedoeld waarvan de exacte hoeveelheid.

Nederlands leren: Het meervoud - Zin in Nederland

 1. Leerlingen vullen de kolom aan met het juiste enkelvoud of meervoud. Er wordt geoefend met namen van dieren. Volgende leerstof komt aan bod: meervouden op -en, meervouden op -s, s
 2. Waarom is het meervoud van ei eigenlijk eieren en niet eis of eien? DT met JP legt het uit in deze video! Handig om te weten voor Pasen ;) 讀 Meer over..
 3. Wil je weten wat het meervoud van monster is? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is! Het woord monster heeft in het Nederlands één meervoudsvorm die eindigt op -s.De correct gespelde meervoudsvorm voor monster is
 4. Deze zelfstandige naamwoorden zijn identiek in hun enkelvoudige en meervoudige vormen. Het voorzetsel is het enige wat het enkelvoud van het meervoud onderscheidt. Zelfstandige naamwoorden eindigend op -o. Zelfstandige naamwoorden eindigend op -o zijn bijna altijd mannelijk. In het meervoud wordt de -o ook hier een -i
 5. Zie menu-uitdraai / menu uitdraai. 12 definities op Encyclo. kaart in een restaurant waar alle gerechten op staan vb: ze hebben hier geen zalm op het menu staan alle gerechten die samen een maaltijd vormen vb:.

Klap het menu helemaal uit om een keuze te maken. Schema werkwoordspelling De persoonsvorm vinden Persoonsvorm tegenwoordige tijd Persoonsvorm verleden tijd Voltooid deelwoord Bijvoeglijk naamwoord Alle werkwoorden Extra oefeningen Extra oefeningen Lesideeë Enkelvoud Meervoud (unu) tago - (één) dag (pluraj) tagoj - (meerdere) dagen (unu) granda domo - (één) groot huis (tri) grandaj domoj - (drie) grote huizen: ilia granda domo - hun groot huis: iliaj grandaj domoj - hun grote huizen: alia homo - een ander mens (iemand anders): aliaj homoj - andere mensen: la unua tago - de eerste dag: la unuaj tagoj - de eerste dagen: iu - ieman

Meervouden: plak er -'s achter - taal-oefenen

spelling: plural nouns - informatie over dit taalonderwerp in de Schrijfhulp Engels van The Language Lab In dit hoofdstuk leer je over het meervoud van zelfstandige naamwoorden. Hoe wordt het meervoud gebruikt en hoe wordt het gevormd? Definitie en gebruik van de Nederlandse meervoudsvorm: De meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden wordt gebruikt wanneer er over meer dan één object, persoon, dier, gebeurtenis, plaats of idee wordt gesproken De regel. In de meeste gevallen wordt het meervoud van een zelfstandige naamwoord gevormd door toevoeging van een s.. le père - les pères la mère - les mères. Wanneer het woord eindigt op au of eu wordt het meervoud gevormd door toevoeging van x.. le manteau - les manteaux le jeu - les jeux. Woorden die eindigen op al krijgen in meervoudsvorm veelal een uitgang aux Het meervoud in het Frans Werkblaadje met correctiesleutel om eenvoudige Franse zinnen van enkelvoud naar meervoud om te zetten. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijke Het is alle drie mogelijk. In 'Ik doe het liefst veel groente in de pastasaus' is groente een verzamelnaam. In de saus zit dus iets uit de categorie groente; dat kunnen een of meer soorten zijn. 'Ik doe het liefst veel groenten in de pastasaus' en 'Ik doe het liefst veel groentes in de pastasaus' betekenen allebei dat er minstens twee groentesoorten in de saus zitten

Tipi speeltent - laag - 110x107x106 cm | Da's leuk van Xenos

Werkbundel met de regels voor de meervoudsvorming gevolgd door een aantal oefeningen: meervouden op -s, meervouden op -en, meervouden op -ën, meervouden op -en (klinkerverenkeling), meervouden Het meervoud van een zelfstandig naamwoord is niet te voorspellen: Je moet daarom bij ieder woord het meervoud erbij leren. Onderstaande regels zijn dan ook geen regels maar moet je zien als verstandig gokken voor het geval dat je het echt niet weet: mannelijke woorden: Umlaut + Sommige woorden hebben een meervoud op -en en op -s. Doorgaans is er geen betekenisverschil, wel kan er een stijlverschil zijn. Voor meer van deze woordparen kijkt u bij aardappelen / aardappels. In sommige gevallen is er wel verschil in betekenis, zoals bij portieren / portiers. Voor meer voorbeelden daarvan kijkt u bij curatoren / curators Wil je ook meer weten over 'roti'? Zoals de meervoud ervan, het lidwoord (de of het), betekenis en hoe je het uitspreekt? Lees verder

Is het hobbies of hobby's? Van Dal

NT2 • Nederlandse grammatica • Meervoud: -s of -en

meervoud, enkelvoud. Hoofdpersoon, onderwerp. De hoofdpersoon (het onderwerp) van een zin kan meervoud of enkelvoud zijn. Het werkwoord dat bij die hoofdpersoon hoort, heeft een werkwoordvorm in het enkelvoud als de hoofdpersoon enkelvoud is: De hond snuffelt aan alle bomen. Het huis is verhuurd aan een rijke familie De hoofdregel voor het maken van een meervoud is dat er 'en' of 's' achter een woord komt te staan. De moeilijkheid zit hem in de schrijfwijze. Er zijn drie afwijkende gevallen: 1. Categorie bacteriën en calorieën. Een woord dat eindigt op -ie, wordt in het meervoud -iën of -ieën

Babies / baby's Onze Taa

 1. Ontmoet meervoud. Ik wil je meenemen naar mijn wereld. Ik wil je een gezicht geven achter het werk wat ik maak. Ik wil je de liefde voor verandering laten zien. Creëer meer waarde en stuur mij een bericht. Stap in het concept, ik spreek je snel
 2. Meervoud in het Zweeds In het Nederlands is het maken van een meervoud betrekkelijk eenvoudig vergeleken bij het Zweeds. Waar wij meestal de uitgang -en of s achter een woord plakken, of er een ander woord van maken, kent men in het Zweeds vijf verschillende groepen woorden die elk een andere uitgang hebben
 3. Het werkwoord staat bij voorkeur in het enkelvoud als de onderwerpen beide enkelvoud zijn. Zowel Jan als Piet komt naar het feestje. Sommigen gebruiken in zulke zinnen de persoonsvorm in het meervoud. Zeker in geschreven taal is dat niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar. Liever niet: Zowel Jan als Piet komen naar het feestje. Als een van de onderwerpen in het meervoud staat, staat het.
 4. Meervoud van koe is koeien. Wil je weten welk lidwoord er voor koe moet? Of weet je niet of het jou of jouw koe is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag
Collagelijst met 5 knijpers- bruin | Da's leuk van Xenos

Meervoud van entree Welklidwoord

 1. Uitdaging. Ook in de Engelse taal kennen we meervouden.Denk maar aan zinnen als: 'ik heb die honden gezien' wat betekent 'I have seen those dogs', of 'hij verloor zijn sleutels' wat betekent 'he lost his keys'.. In veel gevallen plak je gewoon een -s achter het zelfstandig naamwoord om er een meervoudsvorm van te maken, maar dit is niet altijd het geval
 2. g door groepen, in het bijzonder voor juristen en sociaalpsychologen
 3. Wat is het meervoud van enquête?. Wil je weten wat het meervoud van enquête is? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is! Het woord enquête heeft in het Nederlands één meervoudsvorm die eindigt op -es.De correct gespelde meervoudsvorm voor enquête is
 4. Dit oefenblad bevat twee grote oefeningen. In opdracht een moeten de leerlingen het meervoud van een opgegeven woord invullen in een zin. Deze meervouden eindigen op -en, -n of -s. In

Beter spellen - kievite

meervoud : woorden van buitenlandse komaf - informatie over dit taalonderwerp in de Schrijfhulp Engels van The Language Lab. menu vertaalbureau The Language Lab 020 - 514156 Ze is radicaler dan Joe Biden en een 'vrouwelijke Obama'; vandaar de angst in rechts, deels ook christelijk Amerika. Het verheffen van minderheden en achtergestelde groepen moet van haar. Meervoud. 176 likes. Een links-soevereinistische denk- en actiegroep in vlaandere *wan∙del∙wens (de; meervoud: wandelwensen) Een kaartje met een wens of compliment dat tijdens een wandeling in de brievenbus van iemand uit jouw buurt..

Hond met muziek - 25 cm | Da's leuk van XenosAcrylverf tube - zwart - 200 ml | Da's leuk van XenosDames handschoenen - grijs glitter | Da's leuk van Xenos

Open menu. Translator. Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee. Hierbij bleek dat de binnenlandse verkoop van het soortgelijk product van Teledyne een meervoud vertegenwoordigde van de door de Chinese exporteurs naar de Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheid De hypotheekakte is de akte waarmee je een hypotheek kunt vestigen op een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Ook wel akte van vestiging.De hypotheekakte moet een notariële akte zijn en worden ingeschreven in het Kadaster.Je kan de hypotheek aflossen en dan de akte laten doorhalen (royementsakte). - Het meervoud van Hypotheekakte is hypotheekakte Uitdaging. Naast regelmatige meervouden komen er ook onregelmatige meervouden voor. Zo ken je bijvoorbeeld vast wel het woord children, het meervoud van het woord child.Het meervoud van dit woord kun je niet afleiden aan de regels die je tot nu toe hebt geleerd over regelmatige meervouden De Romeinen kenden geen cactussen. het woord is dus potjes- ofwel geleerdenlatijn. Cactus kan worden vervoegd volgens de 2e declinatie (als dominus, pl. domini) of volgens de 4e declinatie (als fructus, pl. fructus of casus, pl. casus) De latijnse meervoudsvormen zijn dan: cacti en cactus en in het nederlands cactussen Het woord gnocchi, meervoud van het Italiaanse gnocco, betekent klont. Deze pastasoort wordt gemaakt van tarwemeel, ei en aardappel. Op de nieuwe afhaal- en bezorgkaart staat onze huisgemaakte gnocchi: GNOCCHI E CONFIT D'ANATRA gekonfijte eend, Parmezaanschuim, Parmezaanse kaas, rucola. Vanaf donderdag te bestellen of

 • Tuimelaar zaak.
 • Witch Hazel met alcohol.
 • Kerkdienst gemist burgh haamstede.
 • Pallas Athena tempel.
 • Nederlandse voetballer met lang haar.
 • Vakantie Saksische Schweiz.
 • World of Warcraft subscription gift Card.
 • Graafmachine te koop Balen.
 • Orkaan LIVE.
 • Dribbel hond.
 • Euro Truck Simulator 2 download gratis.
 • Van Rijn douchecabines.
 • Fillers prijs.
 • Weer Griekenland september.
 • Sclessin capaciteit.
 • Neptunusplein Amersfoort.
 • Ik kan niet meer voor mijn hond zorgen.
 • Avicii death cause.
 • Top 10 McDonald's Nederland.
 • How many Congress members.
 • De beproevingen van Apollo 1.
 • Lucovitaal Gewichtstoename.
 • PSV Ultra.
 • Text art Instagram.
 • Voorspellingen 2020 België.
 • Roadtrip Ierland 10 dagen.
 • Verjaardag toevoegen in Google Agenda.
 • 28 Weeks Later IMDb.
 • Harlem History.
 • Kasten op maat Amsterdam noord.
 • Lompvis kaviaar.
 • Bloedklonter uit keel.
 • Beenham roken.
 • Schoolgids De Atlas Assen.
 • La Francilienne PDF.
 • Pseudomonas aeruginosa symptomen.
 • De Munt Roeselare restaurant.
 • Dierenapotheek.
 • Tekst in hout frezen.
 • Fysic Telefoon FX 6000 handleiding.
 • Mirza Breda.