Home

Uitslag duplex onderzoek

Duplexonderzoek slagaders in hals, benen, arme

 1. Duplexonderzoek slagaders in hals, benen, armen. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen en/of verstoppingen in de slagaders worden opgespoord. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over de richting waarin en de snelheid waarmee het bloed door de vaten stroomt
 2. Een duplexonderzoek van de halsslagaders noemen we ook wel een arteriële duplex. We gebruiken een duplexonderzoek soms ook om te zien waar spataders in uw benen ontstaan. Dat noemen we een veneuze duplex
 3. Met het duplexonderzoek wordt de bloedstroom in de aderen bekeken. Het doel van duplexonderzoek is het vaststellen van afwijkingen aan de bloedvaten in de hals, armen en benen. Een duplexonderzoek is meestal nodig om een behandeling op maat te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een duplex-apparaat
 4. Bij een duplexonderzoek van de bloedvaten (aders en slagaders), worden de bloedvaten op een beeldscherm zichtbaar gemaakt met behulp van onhoorbare geluidstrillingen. Ook wordt de snelheid gemeten waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt
 5. Uw behandelend arts heeft voor u een duplexonderzoek van de slagaders in de buik aangevraagd. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen en / of verstoppingen in de slagaders in uw buik worden opgespoord. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over de richting waarin en de snelheid waarmee het bloed door de vaten stroomt

Duplexonderzoek - UMC Utrech

Een Duplex onderzoek is een onderzoek van de bloedvaten in de hals, die de hersenen van bloed voorzien en/of de bloedvaten van de hersenen zelf Met dit onderzoek kan de arts problemen in de bloedvaten van uw buik opsporen. Duplex betekent 'tweevoudig'. Bij een duplexonderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 technieken, namelijk echografie en doppler. Beide werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn (ultrageluid)

Medisch onderzoek . De slagaders in de hals zijn van buitenaf goed te onderzoeken op vernauwingen. De arts luistert naar de halsslagader met de stethoscoop. Als hij een ruisje hoort, kan dit wijzen op een vernauwing. Andere mogelijke onderzoeken zijn: duplex-onderzoek: onderzoek met ultragelui Duplexonderzoek is een combinatie van echografie van de vaten en Doppleronderzoek. Duplexonderzoek brengt de bouw, de ligging en de grootte van de bloedvaten in beeld. En de bloedstroom in aders en slagaders kan beoordeeld worden. Dit onderzoek kan worden gedaan bij (een vermoeden van): vernauwing van een bloedvat (stenose Uitslag duplex onderzoek Dr David Njoo behandelt alleen spataderen indien uw aderen reeds onderzocht is door middel van een zogenaamde veneuze duplex onderzoek. Dit is een echo onderzoek waarmee het adersysteem van uw beide benen wordt onderzocht op anatomie en functie Duplex vaatonderzoek Radiologie. Bij een duplex vaatonderzoek worden er twee onderzoeken uitgevoerd: Echografie: het in beeld brengen van aders en/of slagaders.Een echografie maakt gebruik van ultrageluidsgolven om bouw, ligging en grootte van de bloedvaten in beeld te brengen De uitslag. Binnen 10 werkdagen versturen wij een brief met de uitslag. Welke uitslag is mogelijk? Geen afwijking gevonden. Er zijn op de röntgenfoto's geen aanwijzingen gevonden voor borstkanker. U kunt over 2 jaar (dit kan tijdelijk later zijn) weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek biedt geen volledige zekerheid

Dit onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk. Voorbereiding. Als u een Duplex-Doppler onderzoek krijgt van uw arm of been hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Bij een onderzoek van uw buik is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u vier uur voor het onderzoek niet mag eten, drinken of roken. Voorbereiding bij zwangerscha Samen met uw arts maakt u een afspraak voor een duplex vaatonderzoek van de aderen in de benen. Tijdens dit vaatonderzoek brengen we de aderen in de benen in beeld en registreren de doorstroming van het bloed. Dit doen we met twee technieken: Doppler en echografie. Voor dit onderzoek gaat u naar de afdeling Vaatonderzoek Een DUPLEX onderzoek is een onderzoek waarbij de bloedvaten in de hals, die de hersenen van bloed voorzien en/of de bloedvaten van de hersenen zelf, worden onderzocht. Het onderzoek is een combinatie van het zichtbaar maken van de bloedvaten en doorstroming daarvan op een beeldscherm (echografie en kleuren doppler) en het meten van de stroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten (het Doppler onderzoek) Duplex onderzoek bloedvaten bij de slaap. Arteria temporalis. G904.pdf 09-2020 457 KB. Duplex onderzoek halsvaten. G146.pdf 09-2020 442 KB. Uitslag De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult. Aandoeningen

Veneus duplexonderzoek › Kenniscentrum Vaatchirurgie

de bloeddruk gemeten in beide benen en armen. Een Duplex onderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. Daarmee kan de bloedstroom niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar gemaakt worden. Een ande Duplex onderzoek Print . Voorbereiding. Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig. U mag normaal eten en drinken voorafgaand aan het onderzoek. Het onderzoek. Het De uitslag. De uitslag van het onderzoek hoort u van uw behandelend specialist. Gerelateerde informati Met een duplex aorta-iliacaal-onderzoek brengen we de slagaders in uw buik en benen in beeld. Tegelijk meten we hoe snel en in welke richting uw bloed hier stroomt. Duplex is een combinatie van twee onderzoekstechnieken: echografie en doppler. Het onderzoek heeft meerdere doelen Bij een veneus duplexonderzoek onderzoekt de dermatoloog of het bloed in de aderen van de benen goed doorstroomt. Met dit onderzoek kan de dermatoloog spataderen beoordelen. In iedere ader zitten klepjes om te voorkomen dat het bloed terug naar beneden zakt Voor zover mogelijk krijgt u de uitslag van het onderzoek direct te horen. Blauwe plek. De prik kan in zeldzame gevallen een blauwe plek in de penis veroorzaken. Deze blauwe plek trekt in een aantal weken vanzelf weg, zoals andere blauwe plekken. Priapisme

Alleen bij een duplex-onderzoek van de buik dient u een dieet te volgen. De richtlijnen worden dan aan u meegegeven. (Zorg dat u de dag van het onderzoek nuchter komt, indien het onderzoek in de middag is mag u een licht ontbijt nemen). Voor onderzoek aan de andere bloedvaten is geen speciale voorbereiding nodig Veneus duplex onderzoek (aders) Uitsluiten trombose Wanneer het duplex onderzoek wordt gedaan om trombose uit te sluiten, neemt u op uw rug plaats voor het onderzoek. Een transducer met contactgel wordt op uw been gezet. Zo worden de bloedvaten in beeld gebracht en wordt gekeken of de aders vrij zijn van trombus (stolsels) Verschil doppleronderzoek, duplexonderzoek en looptest Bij een doppleronderzoek wordt met behulp van geluidsgolven door een vaatlaborant geluisterd naar de bloedstroom. Vervolgens wordt de bloeddruk gemeten in beide benen en armen. Een duplexonderzoek is een combinatie van geluidsgolven (doppleronderzoek) en echografie

Duplexonderzoek van de bloedvaten - St

De duplex is een onderzoek waarbij de bloedvaten worden onderzocht en in het bijzonder de slagaders die zich in de hals bevinden. Met behulp van geluidsgolven wordt er een echo gemaakt. Zo kunnen de vorm, de ligging en de eventuele onregelmatigheden van de slagader in beeld gebracht worden Het duplex onderzoek is een combinatie van twee soorten onderzoek: echografie en doppler. Beide onderdelen worden tegelijk uitgevoerd op een apparaat. onderzocht moeten worden. Uitslag De diagnostisch vaatlaborant maakt een verslag van het onderzoek in uw patiëntendossier, waarna u de uitslag krijgt van de behandelend arts.

Klinische neurofysiologie (KNF) | Neurologie Zeeland

In overleg met uw behandelend specialist maakt u een afspraak voor een Duplex-onderzoek van de carotiden (halsslagaders). Bijvoorbeeld vanwege klachten van (voorbijgaande) verlamming of spraakstoornissen. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos Duplex-onderzoek Aorto-iliacaal De uitslag van het onderzoek De specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd krijgt de uitslag van het onderzoek binnen een week. Het kan ook zijn dat u aansluitend aan het vaatonderzoek een afspraak heeft bij uw specialist om de uitslag te bespreken Duplex. Bij verdenking op een stenose in 1 of 2 arteriële segmenten kan een duplex onderzoek worden uitgevoerd. Bij het duplex onderzoek wordt een echografie van de vaten gemaakt. Hierbij kan de stroomsnelheid en richting van het bloed zichtbaar worden gemaakt door invulling van het echografisch beeld met kleur Met dit onderzoek kan de arts problemen in de bloedvaten van uw benen opsporen. Duplex betekent 'tweevoudig'. Bij een duplexonderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 technieken, namelijk echografie en doppler. Beide werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn (ultrageluid) De uitslag krijg je van de dokter, die het duplex onderzoek aan-vraagt. Dat gebeurt tijdens de eerstvolgende afspraak. De dokter bespreekt dan met jou en je ouders hoe je bloedvaten er uit zien. Bij een duplex onderzoek heb je geen last van bijwerkingen. Door een duplex onderzoek krijg je er dus geen nieuwe klachten bij

Duplexonderzoek van de slagaders in de buik - Bernhove

Wat gebeurt er tijdens het Duplex-onderzoek - Flebologisch

Duplex-onderzoek. Meestal krijgt u eerst een Duplex-onderzoek. Dit is een onderzoek met geluidsgolven en echobeelden. U ligt op een onderzoekstafel. U krijgt gel op de huid van uw hals. De laborant beweegt een apparaatje langs uw hals dat geluidsgolven uitzendt. U kunt dat geluid niet horen. Het bloed in uw halsslagader kaatst de geluidsgolven. Het duplex onderzoek van bloedvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de gevraagde bloedvaten met behulp van echo en de meting van de bloedstroom hierin met behulp van de ultrageluid via doppler. Het onderzoek Het onderzoek wordt verricht door een speciaal opgeleide laborant, die u de procedure nog eens zal uitleggen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk. Het Duplex-onderzoek bestaat uit twee verschillende onderzoeksgebieden. Duplex-onderzoek van de halsvaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of twee laboranten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Aan het begin van het onderzoek worden de bloeddruk en polsslag gemeten Duplex Arterieel Aorta/iliacaal Duplex Shunt Duplex Carotiden (halsslagaders) Algemene informatie over het onderzoek Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Het kan echter voorkomen dat het onderzoek korter of langer duurt. Het onderzoek wordt bij u uitgevoerd door een vasculair diagnostisch laborant (Vaatlaborant). Waar het onderzoek zal. Hoe verloopt een duplex carotiden-onderzoek? U ligt met ontblote hals en nek op een onderzoekstafel. Onze laborant brengt gel aan op uw huid en beweegt er met een klein apparaatje (transducer) overheen. Dit apparaatje zendt geluidsgolven uit. De meetgegevens en beelden gaan naar een computer. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. De uitslag

DUPLEX onderzoek - Erasmus M

DUPLEX ONDERZOEK (CAROTIDEN) FRANCISCUS VLIETLAND . Het onderzoek is niet pijnlijk, niet gevaarlijk en heeft geen nawerkingen. Uitslag en vragen De specialist beoordeelt het onderzoek en bespreekt het resultaat met u tijdens het volgende polikliniekbezoek. Als u bent. Duplex-onderzoek van de halsvaten Doel van het onderzoek Het opsporen van eventuele vernauwingen in de halsslagaders. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Heeft u nog geen vervolgafspraak bij uw behandelend arts? Maak deze dan zo snel mogelijk. Duur van het onderzoek Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten Duplexonderzoek (Duplex-onderzoek) is een combinatie van echografie van de bloedvaten en het meten van de stroomsnelheid van het bloed in die vaten. Bij een duplex-onderzoek worden bloedvaten in beeld gebracht (net zoals bij echografie) en wordt in het beeld door middel van kleur de stroomrichting en stroomsnelheid weergegeven (zoals bij doppleronderzoek)

Duplex onderzoek halsvaten. Hij of zij bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Duur en plaats van het onderzoek . Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Het vindt plaats op de afdeling vaatdiagnostiek. U vindt deze afdeling in vleugel B op de begane grond, bestemming 86 Het onderzoek Met behulp van geluidsgolven wordt een echo gemaakt van de bloedvaten in de hersenen en kan de snelheid gemeten worden waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt. Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Het onderzoek is pijnloos. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Heeft Duplex onderzoek van de viscerale vaten (in de buik) Ter voorbereiding op uw onderzoek, vindt U hier informatie over de gang van zaken rondom het duplex onderzoek van de viscerale vaten. Afspraak. weet dat de laborant die het onderzoek uitvoert u geen uitslag mag geven;. Duplex-onderzoek. Soms is een beroerte het gevolg van een vernauwing in één van de bloedvaten in de hals. Een bloedstolsel dat losraakt in de halsslagader, kan een slagader in het hoofd afsluiten. Een duplex-onderzoek is een echo-onderzoek van de halsslagaders. Bij een duplex-onderzoek gebruikt men geluidsgolven Duplex-onderzoek Bij een Duplex-onderzoek wordt, afhankelijk van uw klachten, uw hals, armen, buik of benen onderzocht. Via een echo kunnen we de kwaliteit van de wand van zowel de slagaders als aders bekijken. Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekskamer met gedimd licht. Hierdoor is het beeldscherm goed zichtbaar voor de laborant(e)

Duplexonderzoek van de bloedvaten in de buik Jeroen

Verder onderzoek bij de gynaecoloog. Heeft u deze uitslag gekregen, dan is het belangrijk u verder te laten onderzoeken bij de gynaecoloog [LINK]. De gynaecoloog kijkt hoe ernstig de afwijkingen zijn in de baarmoederhals. Zo kan hij of zij zien of en welke behandeling nodig is. Een enkele keer gaat het om baarmoederhalskanker Veneus Duplex-onderzoek Binnenkort komt u naar het vaatlaboratorium van het MCL Leeuwarden of MCL Harlingen voor een Veneus Duplex-onderzoek. Uw behandelend arts heeft u verteld of zal u vertellen waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek van de bloedvaten in de hals. Dit zijn de slagaders die de hersenen voorzien van bloed. Het werkingsprincipe van een duplex halsvaten is identiek aan een echocardiografie.Het werkt door middel van het uitzenden van (ultrasone) geluidsgolven die tegen de inwendige structuren van het lichaam botsten en worden teruggekaatst

Uitslag De verwerking van de meetresultaten duurt meestal enkele dagen. De specialist zal de uitslag met u bespreken. Heeft u nog geen controle-afspraak bij de specialist, maak deze dan zodra de datum van het onderzoek bekend is. Belangrijk In het belang van het onderzoek vragen wij u het volgende: Probeer op tijd te komen, dan wordt u ook op tij Duplex-onderzoek Radiodiagnostiek U heeft een afspraak voor een Duplex-onderzoek van de bloedvaten (halsvaten of beenslagaders): De uitslag Over de uitslag van het onderzoek doet de laborant geen mededelingen, deze hoort u later van uw behandelend arts. Belangrij Duplex-onderzoek (onderzoek van de bloedvaten) Deze folder geeft u informatie over het onderzoek aan uw bloedvaten. Neem deze informatie van tevoren goed door, zodat u weet wat u te wachten staat. Hebt u na het lezen ervan nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of de vaatlaborant Duplex onderzoek. Tijdens uw eerste bezoek stelt de behandeld arts u algemene vragen over uw achtergrond en worden uw benen grondig onderzocht. Vervolgens stellen wij met het doppler- en/of het duplexapparaat( echoapparaat) de juiste diagnose. Met dit apparaat wordt de bloedstroom in geluid en beeld (duplex)omgezet

Dat onderzoek gebeurt op vaste tijdstippen door een gespecialiseerde arts. Voorbeelden van andere duplexonderzoeken zijn: een duplex van de aorta, leverbloedvaten, bloedvaten van de nieren, bloedvaten van het kleine bekken, enzovoort. De voorbereiding. Voor een duplexonderzoek van de buik moet u minstens vier uur nuchter zijn Duplex onderzoek. Een duplex onderzoek is een combinatie van echo grafie en kleuren doppler. Bij een echografie worden met hoogfrequente geluidsgolven weefsels in het lichaam (zoals bloedvaten) in beeld gebracht. Kleuren doppler meet de stroomsnelheid van het bloed

Alles over vernauwing van de halsslagader Hartstichtin

 1. Duplex onderzoek (van de halsvaten of transcranieel) Inleiding Uw arts heeft voor u een Duplex onderzoek aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw arts. Voorbereidin
 2. Er wordt overleg gepleegd met de radioloog of het onderzoek volledig is afgerond. Nadat het onderzoek geheel is afgerond mag u weer eten en drinken. Wanneer en van wie krijg ik de uitslag? De radioloog bestudeert de gemaakte foto's. De uitslag is na 2 à 3 werkdagen bekend bij de behandelend arts. Van uw behandelend arts krijgt u de uitslag
 3. Duplex onderzoek wordt op de afdeling dermatologie gedaan door de dermatoloog of op de radiologie door een De dermatoloog legt de resultaten digitaal vast en informeert u over de uitslag. Controleafspraak / de uitslag De vaatlaborant die het onderzoek uitvoert, legt de resultaten digitaal vast in uw medisch dossier

Alles over echografie en Dopplertechniek Hartstichtin

Het doel van Duplex en TCD is het in kaart brengen van de bloedvoorziening van de hersenen met behulp van ultrageluidstrillingen. De toon van dit geluid is zo hoog dat u dit niet of nauwelijks kunt horen. Het duplex onderzoek van de halsvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de halsvaten en de meting van de bloedstroom hierin duplex onderzoek inhoudt en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Het doel van het onderzoek Duplex betekent tweevoudig. Bij een duplex onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee technieken, namelijk echografie en doppler. Beide werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn (ultrageluid) Veneus Duplex-onderzoek Binnenkort komt u naar het vaatlaboratorium van het MCL Leeuwarden of MCL Harlingen De specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd, krijgt de uitslag van het onderzoek binnen een week. Het kan ook zijn dat u aansluitend aan het vaatonderzoek een afspraak heeft bij uw specialist om de uitslag te bespreken

Duplex onderzoek bij arteriitis temporalis De uitslag De uitslag hoort u van de arts op de polikliniek. Als het goed is, heeft u hiervoor een afspraak gemaakt. Belangrijk Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op t De resultaten van het onderzoek worden aan uw (huis)arts verstuurd. Afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan dit drie tot tien werkdagen duren. Uw (huis)arts bespreekt met u de uitslag en de mogelijke vervolgstappen. Wat zijn de kosten? De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar

Erysipelas (wondroos, belroos) (patientenfolder)

duplex vaatonderzoek - Máxima M

Bevolkingsonderzoek borstkanker Beoordeling en uitslag

 1. Duplex-Doppler onderzoek - UMC
 2. Duplex vaatonderzoek van de aderen in de bene
 3. Erasmus MC - patiëntfolder: DUPLEX onderzoek
 4. Duplexonderzoek CWZ Nijmege

Vaatonderzoek (Doppler, Duplex, Looptest) (patientenfolder

 1. Duplex onderzoek - UMC
 2. Duplex aorta-iliacaal - Onderzoeken Gelre Ziekenhuizen
 3. Duplexonderzoek spataderen in de benen OLV
 4. Duplexonderzoek penis St
 5. Duplex-onderzoek - Elkerliek ziekenhui
 6. Ziekenhuis St Jansda

Vaatonderzoek - Onderzoek - Ziekenhuis

 • Mobiele flitspalen.
 • Halfpension Oostenrijk wintersport.
 • Dermarolling face.
 • Zzp opdrachten Financieel.
 • De Goedendag kerstmenu.
 • Sportbadpak dames grote maten.
 • Ikea Malm verven.
 • Traumahelikopter zuid holland.
 • Wiltz Luxemburg activiteiten.
 • Executieve functies definitie.
 • Fivoor.
 • Surinaamse branding.
 • Vacatures Nike hoofdkantoor.
 • Filippi skiff for sale.
 • IPhone 8 Bookcase Transparant.
 • Schema halve marathon 1 uur 30.
 • Omnisport Apeldoorn.
 • Ford Sierra Ghia.
 • Honda XL 600 specs.
 • RTL Live vandaag.
 • Een tool die of dat.
 • Smeltchocolade.
 • Hertshoorn Garderen Restaurant.
 • Jurassic World 3.
 • Kosten fundering op palen.
 • Digitaal fotolijst.
 • Nijlpaard spreekbeurt.
 • Thuin wandelen.
 • Vaude fietstas.
 • Hyaluronzuur ervaringen.
 • Goji Cream de Tuinen.
 • Piccolo blokfluit.
 • Watergate Berlin.
 • Uu solis id wachtwoord verlopen.
 • Kerkdienst gemist burgh haamstede.
 • Winterjas zwangerschap.
 • Arbor Longboard.
 • Posters Groningen.
 • Basketball nederland Zweden Uitslagen.
 • Limbo Hell.
 • Liedjes over opgroeien.