Home

Frontstrepen

Frontstreep - de betekenis volgens Katholieke Encyclopaedi

Krachtens de wetten van 25 Aug. 1919 en van 14 Mei 1929 verschaffen de f., behoudens enkele uitzonderingen, den oud-strijders een reeks geldelijke voordeelen, o.m. een lijfrente, waarvan het bedrag, dat berekend wordt naar het aantal frontstrepen, uitkeerbaar is, zoodra de belanghebbende 45 jaar heeft bereikt en kan overgedragen worden aan de weduwe of de kinderen Frontstrepen. volgens reglement 1928. volgens reglement 1935 / 1939. na-oorlogs. De uitvoering is in rode wol voor soldaten en korporaals, in zilverkleur voor onderofficieren en in goudkleur voor officieren. De eerstre streep staat voor een werkelijke aanwezigheid van 12 maanden in een eenheid van het veldleger

frontstrepen. Frontstrepen. Frontstrepen werden als volgt toegekend : de eerste streep na één jaar frontdienst, de volgende frontstreep voor elke volgende 6 maanden frontdienst. Een zilveren staafje stond voor één frontstreep en een verguld staafje werd gebruikt ter vervanging van vijf zilveren staafjes Terug naar artikeldetails Over vuurkruisen, frontstsrepen en andere eretekens. Downloaden Download PDF Download PD De toekenning van frontstrepen die gedragen worden als insigne op het uniform: De frontstrepen werden ingevoerd bij het KB. van 24/06/1916. Een eerste streep kreeg men na 18 maanden frontdienst en de volgende streep na een aanvullende periode van telkens 6 maanden. Bij het KB. van 20/01/1917 werd de eerste streep toegekend na 12 maanden frontdienst Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918 met 1 gouden streep en 3 zilveren . Één gouden streep is gelijk aan 5 zilveren, dus 8 frontrepen in totaal. Compleet met miniatuur medaille met dezelfde frontstrepen opmaak. Bijzondere. In artikel 6 van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-45 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen, gewijzigd bij de wetten van 29.

Frontstrepen - abbl194

 1. Het westfront in de Eerste Wereldoorlog was het 750 km lange front in Frankrijk en België tussen de legers van de geallieerden en het Duitse Keizerrijk.. In tegenstelling tot het beweeglijke oostfront veranderde het verloop van het westfront tussen 1914 en 1918 nauwelijks en bestond het front aan beide zijden voornamelijk uit loopgrave
 2. stens 5 frontstrepen (3 jaar frontdienst) voor goed Kroonorde, Ridder met gouden randstrepen Leopoldsorde, Ridder ten burgerlijke titel, met gouden randstrepen Militaire Decoratie, Artikel 4, 2de klasse met pal
 3. Rijmwoordenboek FRONTSTREPEN 209 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op FRONTSTREPEN. Wat rijmt er op FRONTSTREPEN
 4. der hoog aangeschreven dan een ridderorde. De naam komt van pas wanneer men om politieke of religieuze gronden geen kruis wil instellen

Frontstrepen Aan alle militairen die effectief vochten aan het front werden frontstrepen toegekend. Acht was het maximum aantal frontstrepen dat kon worden toe­ gekend. Maar wat zijn die frontstrepen19 nu precies? In totaal kon men, voor de ganse duur van de oorlog, zeven frontstrepen verwerven Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918 met 4 frontstrepen voor tweeëneenhalf jaar dienst. Compleet met losse draagbaton Daarnaast werd het ook verleend voor goed gedrag en drie jaar dienst aan het front (vijf frontstrepen), aan vrijwilligers ouder dan 40 jaar of jonger dan 16 jaar met minimaal 18 maanden dienst, aan ontsnapte krijgsgevangenen die zich binnen de drie maanden na hun ontsnapping opnieuw aanboden voor de dienst, en aan militairen die tengevolge van hun verwondingen de strijd niet konden hervatten Wij bieden doorlopend een interessant aanbod van antiek, kunst en verzamelobjecten en vragen dit ook te koop. Bekijk het aanbod op onze website

frontstrepen - pervijz

Geplaatst: 21 Feb 2009 17:56 Onderwerp: [gez] 2 frontstrepen: Hallo, Ik ben op zoek naar 2 frontstrepen voor op een kaki uniform. Het zouden er voor een officier moeten zijn Iemand die mij daarbij kan helpen Met dank kepi: Naar boven: Kleine Vuurkruiser Geregistreerd op: 3-12-200 Leo Vindevogel (Petegem-aan-de-Schelde, 14 december 1888 — Gent, 25 september 1945) was van 1941 tot 1944 burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Ronse.Na de oorlog werd hij beschuldigd van collaboratie en hierom ook terechtgesteld Circulaire faisant connaitre les nouvelles dispositions relatives aux Chevron de Front, Le Havre 20 janvier 1917 De frontstrepen werden ingevoerd bij het KB. van 24/06/1916. Ee Den Oorloge is des duvels, der kan der geen ene winne cfr mijn grootmoeders broer zaliger, Mil Van Den Wijngaert , 8 frontstrepen. Naar boven: Linkert Geregistreerd op: 16-10-2010 Berichten: 347 Woonplaats: Deurne-Diest: Geplaatst: 10 Okt 2019 7:56 Onderwerp

Achiel Jan Baptiste De Keyser (17 april 1889 - aldaar, 27 maart 1961) was een Belgisch militair en politicus.. Levensloop. Achiel De Keyser werd in 1909 uitgeloot voor zijn dienstplicht.Op twintigjarige leeftijd trok hij in het Belgisch leger voor een opleiding tot soldaat van vijftien maanden.. Bij de start van de België in de Eerste Wereldoorlog werd hij opgeroepen bij de algemene mobilisatie Phoenix Technology Gaming-Tower zwart RGB, gehard glas, compatibel met ATX, Mini-ATX en ITX, incl. RGB-ventilator, stoffilter en RGB-frontstrepen, synchroniseert met ventilator Blanco Y Gris: Amazon.n België, Oorlogsherinneringsmedaille 1914-1918, ingesteld op 21 juli 1919. Toegekend aan hen die bij de Belgische strijdkrachten dienden gedurende de Eerste Wereldoorlog en voldeden aan de criteria voor de Overwinningsmedaille. Voorzijde: Het gehelmd

Joseph De Nil is de meest gedecoreerde soldaat in ons land. Dat zegt Ernest De Nil (82), gepensioneerd verzekeringsmakelaar en zoon van de oorlogsheld

Frontstrepen werden als volgt toegekend : de eerste streep na één jaar frontdienst de volgende frontstreep voor elke volgende 6 maand frontdienst Marinepersoneel en vissers konden een anker op het lint aanbrengen indien ze ook de Maritieme Decoratie hadden ontvangen Een ereteken is een onderscheiding.In de faleristiek worden ridderorden, erekruisen, frontstrepen, kruisen van verdienste, sterren, gespen en medailles onderscheiden.Als onderscheiding staat een ereteken gewoonlijk minder hoog aangeschreven dan een ridderorde. De naam komt van pas wanneer men om politieke of religieuze gronden geen kruis wil instellen de frontstrepen en gevangenschapsrenten alsmede de renten verbonden aan een nationale orde op grond van een oorlogsfeit; de tegemoetkomingen uitbetaald in het kader van de wetten betreffende de gebrekkigen en verminkten, gecoördineerd bij. Deze bronzen, enigszins driehoekige medaille werd ingesteld op 21 juli 1919 en kon voorzien worden van een aantal emblemen : een kroon voor vrijwilligers, een zilveren staafje per frontstreep, een verguld staafje ter vervanging van 5 zilveren, een rood

Weergave van Over vuurkruisen, frontstsrepen en andere

Inzending van Andrea. In het Guldenboek der Vurenkaart (uitgave 1937), pagina 303 staat mijn grootvader August Proost, geb. 24-09-1896 te Beerse (Turnhout). Hij heeft als soldaat gediend in de 4 de divisie, 13 de linie. Hij had 6 frontstrepen. Na de oorlog was hij woonachtig te Merksem (Antwerpen) Deze frontstrepen bepaalden het bedrag van hun militair pensioen. Dit gold echter niet voor de Belgische geïnterneerde soldaten en onderofficieren. Na hun terugkeer kregen zij geen enkele eer of materieel voordeel, ook al is er nooit bewezen dat zij zouden geweigerd hebben om bevelen uit te voeren

De frontstrepen leverden (vanaf hun 45e jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald met een postassignatie, en het bedrag was uiteraard afhankelijk van het aantal strepen De vier bronzen medailles met hun originele lint zijn compleet en in goede staat ! De broche is compleet en in goede staat. Opsomming in volgorde zie foto's: 1) Oorlogskruis 1914-1918, met leeuw (voorzijde) en monogram Koning Albert 1 (keerzijde). 2) De oorlogsherinneringsmedaille met 4 zilveren frontstrepen Ten eerste waren er de verdiensten van de soldaten, die onder andere uitgedrukt werden in behaalde frontstrepen en medailles. Verder zorgde de N.S.B. voor vergoedingen voor bijvoorbeeld opgelopen invaliditeit of erger, het aanvragen van een pensioen voor een gesneuveld familielid Hij heeft 7 frontstrepen gekregen en 11 decoraties. De mannen met frontstrepen kregen altijd een zakgeldje voor. Hij gaf zijn wedde af aan de vrouw, maar het zakcentje van frontstrepen dronk en rookte hij op. Toen hij Wattman was, kreeg hij de bijnaam 'Jef Bel, omdat hij toeterde op elke hoek

Berekening frontstrepen WO 1 ? - Hét ABL-History Foru

Linieregiment om Frontstrepen toe te kennen aan de overleden Antoon Alfons Van Aken d.d. 27/11/1920 (dezelfde brieven werden ook geschreven op 07/11/1920 en 09/03/1921 (zie eerder en verder)) (bron: Archief Legermuseum Brussel Hij kreeg postuum 2 frontstrepen. Op zijn rouwprentje lezen we: Hij behoort tot het getal dier helden die hun bloed en hun leven offerden voor de Verlossing, de Vrijheid en de Eer van ons duurbaar België. Zijn naam wordt door het volk gezegend; zijne gedachtenis zal voortleven bij het dankbaar nageslacht

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde Leo Vindevogel zich als vrijwilliger in het Belgisch leger; hem werden acht frontstrepen en het oorlogskruis toegekend. In de loopgraven van de IJzer radicaliseerde zijn Vlaamsgezindheid, en was hij lange tijd ervan overtuigd dat de Duitsers de oorlog zouden winnen 230 woorden eindigen op REPEN. Welk woord eindigt op REPEN? Vind woorden in het Van Dale Rijmwoordenboek

Heeft acht frontstrepen bekomen door beslissing van de kommandant der 5e infanteriedivisie op datum van 29-12-1919. Théodule overlijdt in zijn geboortestad Ronse op 28 augustus 1953 in de leeftijd van 65 jaar, en dag op dag 39 jaar nadat hij ten strijde geroepen werd in 1914 - met HERINNERINGSMEDAILLE OORLOG 14-18 met 3 fontstrepen (had recht op 4 frontstrepen) - conditie : GEBRUIKT (kleine vochtschade bovenaan, stof achter het glas) - ophalen kan - verzenden op kosten én OP RISICO van de KOPER (binnen België met Bpost = € 6) **Bekijk ook even mijn andere zoekertjes* Eretekens 1914 - 1918 van Jozef Van De Woestijne Vuurkruiser . Mijn nonkel, Jozef Van De Woestijne, moedersbroer, maakte de oorlog 1914-1918 mee als soldaat bij het Tweede Regiment Gidsen.Was 5 jaar soldaat, te paard, waarvan een zestal maanden in Duitsland (Rheindahlen tot in 1919).Nam deel aan de Slag der Zilveren Helmen, geleverd op 12 augustus 1914 te Halen (Limburg).Er sneuvelden 160. Drie frontstrepen. Janssen François Personalia: °Kwaadmechelen 25 december 1891. Gehuwd met Louisa Matheuwsen. +Geel 24 december 1986. Militaire carrière: milicien in 1911 in 21ste en 11de Linie Belgie - Oorlogsherinneringsmedaille met 3 zilveren 1 gouden frontstrepen, 1914-1918. In winkelwagen. € 25,00. Italy - 2 piece ribbon WW1. In winkelwagen. € 10,00. Belgie - Medaille het Vuurkruis. In winkelwagen. € 10,00. Belgie - Medal salzinnes reconnaissant 1940-1945. In winkelwagen

Wijngoed Zilver Cruys - Historiek - Het monument te

Hij ontving acht frontstrepen en werd vereerd met het Oorlogskruis met Palm, het Vuurkruis, etc. VANDERLINDEN, Jean Baptist, werd geboren op 4 mei 1884 en overleed op 3 januari 1933 Hij was gehuwd met Delphina Van Nielandt. Hij was oorlogsinvalide en bij zijn overlijden gepensioneerd kantonnier Twee frontstrepen golden als één jaar anciënniteit. Hetzelfde gold voor een vermelding op de dagorde van het leger. Als titularis van acht frontstrepen kreeg Charles-Louis Callaert er op die manier in één keer - rechtmatig - vier dienstjaren bij FRONTSTREPEN GEWONDSTREPEN NESTEL FOTO; ADAM Jozef Soldaat 7de Linie 3 5 1 geen Nee; ALLEMAN Gaston Brigadier 1ste Jagers te Paard Nee; BAUDEN Georges Soldaat 14de Artillerie 3 2 1 geen Nee; BEHAEGEL Romain Soldaat 21ste Linie 2 2 geen geen Nee; BERTEN Henri Soldaat 12de Linie 3 1 geen geen Nee; BONDUE OMER Soldaat 16de Artillerie 3 2 geen geen. Constant Meskens kreeg 6 frontstrepen. Een frontstreep staat voor 6 maanden actieve dienst aan het front. Tijdens en na de oorlog kreeg hij in totaal 7 medailles. Het 2de Jagers te Voet Bij de oorlogsverklaring, in 1914, was het leger in volle reorganisatie. De oproeping onder de wapens van een zoon per familie had de oud Deprez behaalde acht frontstrepen en bekwam het Oorlogskruis 1914-1918 met 2 Palmen, de IJzer Medaille, het Vuurkruis, de Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, de Overwinningsmedaille, het Militair Kruis 1ste Klasse, het Franse Oorlogskruis 1914-1918 en de Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest

Pachter te Bree Eik - Oudstrijder 1914-1918 (acht frontstrepen) (Ouders : Maximilianus Petrus Augustinus CLAES 1859-1939 & Clemencia LANGHENDRIES 1866-1961) en hun kinderen. Antoinette (Julienne) CLAES Gehuwd metLéon LIMBOURG en hun kinderen 5 frontstrepen. Op 19 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan. Voor de 39 maanden aan het front en de 6 maanden in opleiding heeft hij recht op 3.225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 2.925 frank De eerste frontstrepen wet dateert van 24 juni 1916 met terugwerkende kracht. Achille krijgt zo op 1 augustus van dat jaar twee frontstrepen. Het jaartal bij 25 augustus wordt verkeerd vermeld als 1920. De wet dateerde van 25 augustus 1919. Hieronder: Foto van Achille Olieu voor 1921. Op de rechtermouw zien we 7 frontstrepen ACKERMAN (PYLYSER) Leonie. Eretekens: Zege- en Herinneringsmedaille 1914-1918 (dd. 19123/04/15), 6 frontstrepen (Bron [4]) Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: ††† Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon ††

Verstraeten Gustaaf

Aantal frontstrepen: Jozef Moers heeft 8 frontstrepen. Aanvraag van vergoeding van het strijdersfonds: De vader van Jozef Moers is gestorven op 11 januari 1903. De moeder van Moers heeft dus de vergoeding van het strijdersfonds aangevraagd. Deze vergoeding heeft ze aangevraagd op 4 februari1920 H Hoeveel frontstrepen behaalde de hovenier uit de Kuiperstraat? I Welk is het grafnummer van Daems August? (Letter en nummer) J Op welke feestdag werd het 19de Linieregiment gevormd? K Waar liggen de broers herbegraven? L Waar ligt het DC, een hersteloord voor gewonde militairen, waarnaartoe de soldaat van het 9de Linie werd overgebracht LEMERCIER, Louis, C.-J. Geboren te Ecaussines-Lalaing op 23 augustus 1875. Overleden te Brussel op 3 maart 1954. Generaal-Majoor der Artillerie Leon Lentacker aanvraag frontstrepen 3: Leon Lentacker aanvraag frontstrepen 4: Leon Lentacker aanvraag frontstrepen 5 Indexpagina; Alle documenten ivm zijn overlijden en het verkrijgen van frontstrepen (bron Legermuseum).

Her.med. aan de oorlog , 8 frontstrepen + miniatuu

PANHUYS, Ernest-A. Geboren te Brussel op 22 februari 1869 en overleden te Etterbeek op 20 oktober 1953. Luitenant-generaal der infanterie. Commandant van de Provincie Brabant, 1927-1929 :rvolg van vorige week fltr'^van de raad over ^et De Voorpost - 16-1-76 - 5 i p.i<i ^UIjl tie inning van belastin- lolgens verschillende wet- oorgeschreven proce- J Zl(|s een zwaar en moeizaam Tpo.ni.: kohieren opmaken v1rbaar laten verklaren door ,1ce'kiendige deputatie waar- je ontvanger een wettelijke n .ferwerft tegenover de be- n bsplichtigen. per belasting ïm,lche aanleggen met de.

De Frontstrepen leverden (vanaf hun 45ste jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald en het bedrag was uiteraard afhankelijk van het aantal strepen. De frontstreep was een smalle, ongeveer 6 cm lange galon, meestal aangebracht op de linker uniformmouw als onderscheidingsteken voor frontdienst Acht frontstrepen. Oorlogskruis met palm voor getoonde moed en dapperheid tijdens zijn aanwezigheid aan het front. Overwinningsmedaille, IJzerkruis, Herinneringsmedaille. Militaire Decoratie 2de klasse. Onbepaald verlof vanaf 30 september 1919 (veertig dagen verlof vanaf 21 augustus)

Frontstrepen - Nederlands - Frans Vertaling en Voorbeelde

In 1919 ontving hij een decoratie 'Croix de Guerre' voor moed en zelfopoffering aan het front, een medaille van de overwinning (1919) en een herdenkingsmedaille van WO I (1919). 8 frontstrepen behaalde hij tijdens zijn dienst in Wereldoorlog I, die hem in 1920 in Antwerpen officieel werden opgespeld

drager van : 8 frontstrepen, oorlogskruis met palm, Ijzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille : De Houst Henri R E M (Spa) Kapitein Commandant 4 Esk--Later Colonel Hon. drager van : 8 frontstrepen, Leopoldsorde met palmen, Ridder in de Kroonorde met palmen, oorlogskruis met palm, Ijzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaill Samengevat : Hij ontving 8 frontstrepen (1915 - 1919) 4 Mei 1920, Huwelijk met Alaers Anne, afkomstig van Hoboken. 28 Maart 1921, geboorte van zijn zoon Felix. 26 Maart 1923, mutatie 13A, Krefelt, bezet Duitsland. 26 Juni 1930, mutatie naar 2A te Lier; 26 December 1930, bevorderd tot Majoor. 26 December 1938, bevorderd tot Luitenant-Kolonel in aanmerking : bv. militairen met minstens 5 frontstrepen (3 jaar frontdienst) voor goed Kroonorde, Ridder met gouden randstrepen Leopoldsorde, Ridder ten burgerlijke titel, met gouden randstrepen Militaire Decoratie, gedrag, vrijwilligers ouder dan 40 of jonger da Bij het overlijden van een houder van frontstrepen kan zijn weduwe of bij ontstentenis van deze kunnen zijn kinderen van minder dan 18 jaar een rente genieten. De renten toegekend aan de weduwe van wie de echtgenoot vóór 1 februari 1920 overleden is, wordt met 100% verhoogd voor zover zij ee frontstrepen zoals beschreven in het reglement van 20 januari 1917 en twee kwetsuurstrepen (reglement van 21 april 1918). De vareuse heeft geen bies rond de kraag, wat al snel de norm zal worden om de vervaardiging en uitreiking vlotter te laten verlopen

Westfront (Eerste Wereldoorlog) - Wikipedi

ACKERMAN (PYLYSER) Leonie. Eretekens: Zege- en Herinneringsmedaille 1914-1918 (dd. 19123/04/15), 6 frontstrepen (Bron [4]) Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: ††† Rendre hommage à cette personne - Een hulde brengen aan deze persoon †† Ook de onterechte toekenning van frontstrepen aan tienduizenden oud-strijders die er geen recht op zouden hebben, wordt aangeklaagd. Anderzijds zouden 10.000 oorlogsinvaliden geen frontstrepen gekregen hebben en ook geen vergoeding Gebruikt: Te koop (Politie en Brandweer) - Te koop in Steken Hij was houder van de vuurkaart, had 8 frontstrepen en 1 kwetsuurstreep. Vervolgens hield Félix er een zeer hoge invaliditeitsgraad op na. Félix, die ook een vermelding op de dagorder van het leger had, was houder van volgende medailles: Militaire medaille 2e klasse Vuurkruis Oorlogskruis met palm IJzerkrui Verder had hij nog andere medailles en 7 frontstrepen. Er zijn in Nieuwpoort verschillende herinneringen aan Geeraert. Er is de straatnaam Geeraertplein, het hoofd van de sluiswachter boven café de sluiswachter en een gedenkplaat in de De Swartelaan en een gedenkzuil op de stedelijke begraafplaats

Bemerk de drie frontstrepen op de linker bovenarm. Onderaan de mouw, dichter bij de pols,draagt hij de horizontale kentekens van korporaal. Hij werd geboren in 1895 en stierf in 1983 CWGC-Begraafplaats, UK, Durham Te Birtley-Elizabethville (GB) aangekomen op 01-09-1916. Onderscheidingen: 5 Frontstrepen, Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met Palm & Oorlogskruis. Brigadier: BRUNET: Raoul Antoin Nestor: 3é Lansiers: 1/12/1891: Laken: 27/12/1917: Birtley Elizabethville R.R.C. (GB) CWGC-Begraafplaats, UK, Durham: Soldaa 27 Krijgsgasthuizen(Antwerpen,Brussel,Brugge,Beverloo,Luik,Namen). b)Voorwaarden: Dedienstplichtige,dietoteenderhoogervermeldeinrichtingenistoegelaten,ma

Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen,) de plaatselijke afdeling verwittigen. Renten (ouderdomsrechten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Nationaal Werk voor Oorlogsslachtoffers, arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden): zelf te verwittigen. 2. Andere dienste - Twee frontstrepen GESNEUVELDEN WO I Denderhoutem •8 Jubileumuitgave André Corteman Soldaat ruiter 2 de klas 4 de Regiment Lanciers Charleroi14augustus1892 Brussel14augustus1914 André Corteman werd geboren te Charleroi op 14 augustus 1892 en was de zoon van Felicien en Pelagie Raes Frontstrepen 3 Frontstrepen voor 2 jaar,3 maanden en 28 dagen Frontdienst werden toegekend op 01/04/1921 Hij verbleef 3 maanden achter de frontlinies voor zijn militaire opleiding. Overlijdensakte: Nog niet teruggevonden Overige info: Tijdens de bezetting van de IJzer bezet de 2e linie de sectors te Steenstraat, Diksmuide, Pervijze en Merkem

Na de oorlog bedacht het Ministerie van Landsverdediging hem met de Zege- en Herinneringsmedaille, het Oorlogskruis, de Medaille van Oorlogsvrijwilliger Tweede Klasse en 4 frontstrepen. [ terug naar vorige pagina De frontstrepen leverden (vanaf hun 45e jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald met een postassignatie, en het bedrag was uiteraard afhankelijk van het aantal strepen. met. Good Belgische eretekens van oudstrijder 1914-1918.Allen van dezelfde soldaat. Ridder kroonorde met zwaarden -Ridder orde Leopold II met zwaarden. Medaille moed en zelfopoffering met palm -Oorlogskruis met palm. Medaille vuurkruis -Overwinningsmedaille.-Medaille van de arbeid 1 e klas. Herinneringsmedaille met 2 frontstrepen en 4 gewonde kruisjes. Met bijhorende baret met de 8 miniatuurtjes. Van 1.

Piper Aaricia (14) speelt op wapenstilstand om 6 uur 's ochtends 'Amazing Grace' op dorpsplein. Exact 100 jaar na de wapenstilstand aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zullen zondag om. Zijn twee jaar jongere broer Theophiel had meer geluk. Die maakte de oorlog mee als soldaat bij het 2de Regiment Artillerie, keerde terug en ontving na de oorlog omwille van zijn militaire verdiensten drie frontstrepen, de zegemedaille en de herinneringsmedaille 1914-1918

Zege en herinneringsmedaille veldtocht 1914-1918, verscheidene frontstrepen. Ook weer vele mooie herinneringen, want de tijd die ik daar als snotaap gesleten heb is niet te schatten, ik weet nog dat mijn ouders me dikwijls moesten verplichtten om terug naar huis te komen Van 1febr1915 tot 29okt1917 16e cie de travailleurs CTAG (nr1544) en 54 cie te Steenkerke, Adinkerke, Fortem, Veurne, Loo en Moëres (nr 3298). Van 30okt1917 tot 7okt1918 CTAG 43e cie te Elinghen. Van 8okt1918 tot 31jan1919 CTAG 54e cie te Koksijde. Hij had dan al 7 kinderen en mocht dan iets vroeger naar huis. Hij heeft 6 frontstrepen gekregen

Vuurkaart Algoet, Julesindex Page 20Hamse Oud-Strijders WO I alfabetisch T-Z by cultuurdienstBETRANDDEFFONTAINENoel De Mey: Honderdjarige oud-strijder W

Na de oorlog bedacht het Ministerie van Landsverdediging hem met de Zege- en Herinneringsmedaille, het Oorlogskruis met Palm, de Militaire Medaille 1914-1918, de IJzermedaille, het IJzerkruis en kreeg hij 8 frontstrepen op zijn naam D136 van de derde compagnie uit het 17 e linieregiment en drager van eretekens en frontstrepen 28. Vader vertelt weinig over die tijd, maar Adiel merkt op dat hij nieuwe moed vindt wanneer hij bij zijn strijdmakkers is. Ze lijken elkaar te begrijpen, ze maakten hetzelfde mee Henri Couillard was ere-generaal-majoor intendant.Hij was Intendant van de administratieve eenheden van het leger van 1915 tot 1923, intendant van het 2de Legerkorps en de 2de Militaire Omschrijving van 1923 tot 1928 Uniformjas Luitenant-Generaal, voorzien van schouderstukken, acht frontstrepen, binnenzak voorzien van naamlabel 'Dubois'. Kraagspiegels ontbreken, jas voorzien van naoorlogse knopen, voorzien van diverse lussen om onderscheidingen op te hangen, zeer interessant uniform dat restauratie verdien

 • Fiat 500 autoscout.
 • Parttime vacatures Limburg.
 • Zonnezeil waterdicht.
 • Union sint gillis spelers.
 • Slava class.
 • Pure laser clinic review.
 • Acteur spiderman 2.
 • Hart en vaatziekten prevalentie.
 • Raspberry Pi 3 vs 4.
 • Democratie is de beste staatsvorm.
 • Fullmetal Alchemist: Brotherhood.
 • Kosten kinderworkshop.
 • Welke taal spreken ze in Vlaanderen.
 • Easy anti cheat download mac.
 • Scientology Amsterdam.
 • Barbie: Life in the Dreamhouse cast.
 • Leiden univ nl.
 • Kattenschilderijen.
 • Kleine kiwi plant.
 • Hilarische quotes.
 • Minitank rijden.
 • Tuinmaximaal nl aanbieding.
 • Kleur puzzel.
 • Monet bloemen.
 • Peak brain training Pro free.
 • Overlijdensberichten Zoetermeer.
 • Teak meubelen Marktplaats.
 • Namaak parfum herkennen.
 • Varkensbedrijf te koop Drenthe.
 • Technisch proces filmpje.
 • Vaderdag cadeau opa.
 • Bergparkiet pastel.
 • Piano Sonata 14 Beethoven Sheet Music.
 • Designmortel Karwei.
 • GroenLinks Kamerleden.
 • Corona Lijn UZ Gent.
 • Wateropname plant.
 • Kaptafel kind speelgoed.
 • Populaire muziek bands.
 • Edwin Evers Band Caprera.
 • Verschil Europa en Europese Unie.