Home

Aantal honden in Nederland CBS

Hoeveel honden zijn er in Nederland? - Puppyplaat

De hond is samen met de kat, één van de meest populaire huisdieren. In Nederland worden er op dit moment ongeveer 2,2 miljoen honden en 3,7 miljoen katten gehouden. Met een bevolking van ongeveer 16,7 miljoen mensen, houdt dat in dat ongeveer één op de zeven Nederlanders zijn huis met een hond deelt, en zelfs één op de vijf met een kat Honden. In Nederland werden in 2014 ongeveer 1,5 miljoen honden gehouden door 18% van de huishoudens. Dat is iets minder dan de 19% in 2011. Het totaal aantal honden is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Van de honden is 41% ouder dan acht jaar. De meeste honden worden gehouden in gezinnen met kinderen Het aantal gezelschapsdieren in Nederland wordt geschat op ongeveer 35 miljoen. Het aantal honden en katten (1,5 en 2,6 miljoen) is al jaren stabiel. Een op de vijf huishoudens heeft een hond en een kwart huishoudens bezit een of meer katten Het aantal honden in Nederland. In Nederland wonen nu ongeveer 1,5 miljoen honden. Er zijn meer katten dan honden, maar dat komt, omdat katten bijvoorbeeld niet uitgelaten hoeven te worden. Bijna een op de vijf gezinnen heeft een hond in huis. Er zijn bepaalde perioden dat mensen graag een speciale hond willen hebben

Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015 - Stichting

Onderliggende teller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners. Meer cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland vindt u in StatLine In Nederlandse huishoudens is het aantal honden en katten (respectievelijk 1,5 en 2,6 miljoen) al jaren stabiel. Een op de vijf huishoudens heeft een hond en bij een kwart verrijken katten het huis. Van de hondeneigenaren heeft ruim 80% één dier terwijl bij 40% van de katteneigenaren meerdere dieren rondlopen StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving Bovendien is het aantal honden dat van elk ras of type in Nederland voorkomt, verschillend. De kans dat een hond van een zeer populair ras bij een bijtincident betrokken is, is daardoor groter, waardoor ten onrechte de indruk kan ontstaan dat zo'n ras agressiever is dan andere rassen

Het aantal opgevangen dieren door de ca. 200 centra in Nederland bedraagt jaarlijks vele tienduizenden honden en katten en ca. 20.000 bijzondere gezelschapsdieren. De laatste vier jaar is wel een afname van 20% te zien voor het aantal opgevangen honden als katten Het aantal opgevangen dieren door de ca. 200 centra in Nederland bedraagt jaarlijks vele tienduizenden honden en katten en ca. 20.000 bijzondere gezelschapsdieren. De laatste vier jaar is wel een afname van 20% te zien voor het aantal opge Naar aanleiding van het artikel op deze site van 18 april jl. (Feiten & fabels: in Nederland zitten de asiels niet vol, er is een tekort aan leuke gezelschapshonden)- volgen hierbij de cijfers over het aantal nieuw aangeschafte honden in Nederland in 2015. De gepresenteerde cijfers (Animal Medical Care Foundation & Stray Animal Foundation Platform)

In totaal heeft 53% van alle huishoudens één of meerdere huisdieren. Van de huishoudens met een hond heeft 80% één hond en 20% twee of meer honden. Bij de katten is het percentage huishoudens dat twee of meer katten heeft maar liefst 43% In Nederland zwemmen er namelijk 18 miljoen aquarium- en vijvervissen rond als huisdier. 5 miljoen postduiven staan op de tweede plaats en zang- en siervogels op de derde plaats met een aantal van 3,9 miljoen. Honden en katten. Het aantal katten is sinds 2010 met ongeveer 10 procent gedaald. Momenteel worden 2,6 miljoen katten als huisdier. Aantal gezinnen in Nederland In 2019 zijn er ruim 2,6 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen, waaronder bijna 1,9 miljoen met een jongste kind onder de 18 jaar. Het aantal gehuwde paren met thuiswonende kinderen bedraagt ruim 1,5 miljoen en is daarmee in de meerderheid Slechts 17 miljoen inwoners telt Nederland. Dat is namelijk de vergelijking die je zou kunnen treffen met het aantal boerderijdieren die er in Nederland zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat soort informatie beschikbaar. Bij elkaar zijn er ongeveer 18,2 miljoen grotere veedieren (varkens, koeien, schapen en geiten en paarden)

Met iets meer pups dan het jaar ervoor, het vierde jaar met stijging op een rij. Ook de nummer 2, de Golden Retriever, behoudt zijn plek, met ook een stijgend aantal pups. En de vrije val van de Duitse herder na 2007, is sinds 2012 redelijk gestopt, er is zelfs weer wat groei. Ook de Berner sennenhond groeit, de Rhodesian Ridgeback handhaaft zijn plek maar zie het aantal pups wel met 15% dalen Procentueel aantal honden en. 1.2. De hond en zijn eigenaar. huishoudens in Nederland per regio36. Aantal honden In Nederland werden in 2010 ongeveer 1,5 miljoen honden gehouden door 21% van de. In Nederland werden in 2010 ongeveer 1,5 miljoen honden gehouden door 21% van de huishoudens. Uit onderzoek kwam naar voren dat de gemiddelde hondeneigenaar in het buitengebied woont en kinderen vanaf veertien jaar heeft. Daarnaast is het houden van een hond afhankelijk van opleidingsniveau en niet van inkomen Trends binnen honden- en kattenpopulatie in Nederland Op dit moment wonen er in Nederland 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten. Al deze honden en katten leven in 36 procent van de Nederlandse huishoudens. Bijna een op de vijf huishoudens heeft een hond in huis en in bijna een kwart van de huishoudens leeft één of meerdere katten

De WHO gaat bij de berekening van het sterfterisico uit van het totale aantal doden gedeeld door het aantal geregistreerde besmettingen. Maar het werkelijke aantal besmette personen ligt veel hoger, waardoor het sterfterisico omlaaggaat. In dit artikel geef ik aan hoe je tot een betere schatting kunt komen, opgesplitst per leeftijdsgroep en geslacht Per 1 januari 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners (CBS, 2020a). De 'groene druk, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 37,3 procent in 2019 Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen. Het nam vergeleken met een jaar eerder met 4,5 procent toe naar 614 duizend dieren. Het aantal varkens (12,1 miljoen) en runderen (3,8 miljoen) is juist iets gedaald. Dit meldt het CBS bij de publicatie van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling Het gemiddeld aantal huisdieren per huishouden is gedaald. Het aantal honden met stamboom bedraagt 37% van de totale populatie. Voor katten bedraagt dit aandeel 3% van het totaal aantal katten. Ze worden gefokt door zo'n 8.000 honden- en 5.100 kattenfokkers. In Nederland zijn vijftien grotere dierenbeschermingsorganisaties actief

Dierenartsen, cijfers en trends - Raboban

 1. Helaas, 7Days houdt op te bestaan. Dit is uiteraard erg vervelend nieuws, juist ook voor jou als geïnteresseerde of abonnee. Hieronder kun je antwoorden op de meestgestelde vragen vinden
 2. derjarigen (0 tot 18 jaar) en 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar bedroeg 1,5 miljoen
 3. Het aantal honden dat naar Nederland komt via de zwerfdierstichtingen verschilt enorm. Het gros van de adopterende zwerfdierstichtingen (80 zwerfdierstichtingen, 75,5%) haalt jaarlijks 1-99 honden naar Nederland. Een 13,2% (14 zwerfdierstichtingen) haalt jaarlijks tussen de 100-199 honden, 4 zwerfdierstichtinge
 4. Cijfers van het CBS over de landbouw zoals het aantal varkens, runderen en melkgeiten, opbrengst per hectare in de akkerbouw, de omvang van de biologische veestapel, aangevoerde vis, suikerbieten, perenoogst, bloembollenteelt, verbouw van mais en glasgroenteteelt
 5. Dat aantal stijgt via 1 125 in 2016 en 2 070 in 2017 naar 2 470 in 2018 (33 procent van het totaal aantal onderwijsvolgende statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning asiel ontvingen. Met betrekking tot het niveau van de mbo-opleiding volgt men in de eerste jaren met name niveau 1 (ca. 55% van alle statushouders die mbo volgen in 2016), maar dat verandert geleidelijk naar niveau 2
 6. Vind honden nederland
 7. g hanteert inmiddels nog veel lagere getallen (ca. 5000). De asiels in Nederland zijn alles behalve vol en er is zelfs sprake van een hondentekort. De daling in het aantal zwerfhonden in Nederland heeft ertoe geleid dat die honden nu worden geïmporteerd

Per 1 januari 2018 telde Nederland 17,2 miljoen inwoners (CBS, 2018a; voorlopig cijfer). De 'groene druk, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 37,8 procent in 2017 Wat er in 2020 is gebeurd, dat konden de rekenaars bij CBS vooraf natuurlijk onmogelijk weten, en dat is ook de essentie van over- of ondersterfte. Door gebeurtenissen zullen er afwijkingen komen, die zichtbaar worden. Het CBS heeft voor 2020 een voorspelling gemaakt over het te verwachte aantal overlijdens. Het CBS komt na 52 weken uit op 153.401 Het is wel mogelijk dat hierover iets vermeld staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Informatie hierover is opvraagbaar bij uw gemeente of de plaatselijke politie. Ook een woningbouwvereniging of verhuurder van een pand kan grenzen stellen aan het maximale aantal toegestane huisdieren, bijvoorbeeld in het huurcontract

Hoeveel honden zijn er in Nederland, Europa en Wereldwijd

 1. Aantal: 2906334: 557426: 2193954: 2021244: Bron: CBS Statline. In 2018 gemiddelde huishoudensgrootte 2,1 personen. Op 1 januari 2018 telde Nederland 7,9 miljoen huishoudens. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,1 personen. Het gaat hier om zogenoemde particuliere huishoudens. (CBS StatLine)..
 2. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018
 3. Het totale aantal van deze zorgprofessionals is in de periode 2000-2016 met bijna 60% toegenomen, van 4.225 tot 6.745 . Meer dan de helft van deze groep zorgverleners is fysiotherapeut. Het aantal verloskundigen en tandartsen is in deze periode meer dan verdrievoudigd. Hiermee zijn dit relatief gezien de grote stijgers in de ziekenhuiszorg

Sjging aantal dakloze jongeren Het CBS constateert dat het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) in 2018 (12.600) ruim drie keer zo-veel is als in 2009 (4.000). Het aandeel jongeren is bijna een derde van het totale aantal daklozen (39.300) in 2018 in Nederland. In 2015 was het aandeel jongeren 27% van alle daklozen. Deze sDjgin Aantal gezelschapsdieren in Nederland. Hoeveel huishoudens in Nederland hebben eigenlijk een hond? Of een konijn? In Nederland heeft ruim 4 miljoen huishoudens ongeveer 35 miljoen gezelschapsdieren. Hieronder een overzicht per gezelschapsdier. Huisdieren in Nederland. In Nederland waren er in 2007 nog zo'n 5000 webshops in Nederland. In 2020 zijn dat er alweer bijna 10x zoveel. En dat in maar 13 jaar, op dit gebied zal ons nog een hoop groei te wachten staan. Zie al onze statistieken in de tabellen. De data uit de tabellen is gebaseerd op statistieken van het CBS. Aantal Webshops in Nederland per jaa Per 1 januari 2019 telde Nederland 17,3 miljoen inwoners (CBS, 2019a). De 'groene druk, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 37,6 procent in 2018 Nederland telde begin 2020 ruim 17 miljoen bewoners van een huis, woonachtig in bijna 7,9 miljoen woningen. Het rijtjeshuis is daarbij verreweg het meest populair. Opvallend is dat veel huizen bewoond worden door eenpersoonshuishoudens, dit aantal huishoudens zal in elk geval tot 2050 verder toenemen, zo luidt de verwachting

Nederland op de vierde plek voor sporten. Uit de Eurobarometer blijkt dat in Nederland in vergelijking met andere Europese landen relatief veel wordt gesport. Wanneer er gekeken wordt naar het percentage inwoners dat één keer per week of vaker sport, staat Nederland met 57% op de vierde plek aantal vaartuigen opgehoogd op basis van nationale groeicijfers, gewenste groeicijfers, beperkte steekproeven en/of extrapolatie. Op basis van voorliggend onderzoek kan het aantal recreatievaartuigen in Nederland in het water worden geschat op circa 200.000 en het aantal kleine recreatievaartuigen op de wal op circa 210.000

Bevolkingsteller - CBS

Gemiddeld aantal zonuren in Nederland (gemiddeld) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Aantal zonuren gemiddeld per dag 1.4 2.6 3.4 5.4 6.8 6.8 6.5 6.2 4.5 3.3 1.8 1.2 Totaal aantal zonuren gemiddeld per jaar in Nederland 1 Het aantal personenauto's neemt nog steeds toe. Begin 2017 telde Nederland 8,2 miljoen personenauto's, een miljoen meer dan tien jaar geleden. Ook het aantal motor- en bromfietsen blijft stijgen. De afgelopen tien jaar steeg het aantal motor- en bromfietsen met bijna 500 duizend tot 1,8 miljoen in 2017

Aantal huisdieren in Nederland Nieuws Marktdat

In Nederland vinden jaarlijks zo'n 150.000 bijtincidenten bij mensen plaats. Als een kind door een hond gebeten wordt, TNS NIPO heeft eind 2007 een onderzoek gehouden naar het aantal hondenbeten in Nederland en welke rassen daarbij betrokken waren Onze schatting was dat het aandeel overlijdensgevallen door/met Covid-19 in mei op 0,51% lag. Op basis van de cijfers van het CBS en RIVM schatten we het cijfer voor het najaar nu op 0,28%. Het totaal aantal Nederlanders dat inmiddels besmet is geraakt wordt geschat op 16% Per 1 januari 2015 bedraagt het aantal inwoners in Nederland 17,1 miljoen inwoners (CBS, 2017a; voorlopig cijfer). De 'groene druk, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1% tot 37,9% aantal honden van het Pitbull Terriërtype en de incidenten die zij veroorzaken zo goed Om een beeld te krijgen van het aantal mensen dat in Nederland door een hond wordt gebeten dodelijke slachtoffers zijn ontleend aan de doodsoorzakenstatistiek van het CBS

CBS Statlin

 1. In dit rapport wordt ingegaan op het aantal bijincidenten in Nederland. Om een beeld te krijgen van het aantal mensen dat in Nederland door een hond wordt gebeten en de ernst van de verwondingen die zij hierbij oplopen heeft de commissie de ASG verzocht gegevens te verzamelen over de aantallen dodelijke slachtoffers, ziekenhuisopnames en behandelingen bij huisartsen of afdelingen voor.
 2. Aantal ICT-bedrijven neemt verder toe. In het vierde kwartaal van 2018 bestond de Nederlandse ICT-sector uit ruim 77 duizend bedrijven (figuur 2.1.2). Dat is bijna 57 procent meer dan in 2008. Ook het totale aantal bedrijven in Nederland nam in deze periode toe: met 53 procent
 3. welzijn van honden in Nederland. Afbakening Hondenfokkers en -handelaren in Nederland kunnen in drie groepen worden inge-deeld: bedrijfsmatig, hobbymatig en particulier. .3 Er circuleren veel cijfers over de aantallen pups, omvang van de (illegale) import, online aankopen,.

Nederland is maar een speldenprik op de wereldkaart, maar heeft oneindig veel moois te bieden. Van de bossen in Drenthe tot de heuvels van Limburg en van de Noordzeestranden tot de groene Veluwe. Eeuwenoude steden, pittoreske dorpjes en weidse uitzichten Hieronder vindt u een lijst met alle asiels in nederland.U kunt op de naam van het asiel klikken voor de contactgegevens. Via de icoontjes kunt u meteen alle honden, katten of overige dieren uit het asiel bekijken

Mocht u toch een hond een tweede kans willen geven en daarbij een hond uit het buitenland verkiezen boven een hond uit een Nederlands asiel, zorg er dan voor dat u weet wat u doet. Ga alleen in zee met een betrouwbare organisatie, die alleen die honden voor adoptie aanbiedt waarvan men weet dat ze gezond zijn en ook qua gedrag geschikt zijn om in Nederland te leven Het onderzoek naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland wordt al sinds 2002 uitgevoerd (met uitzondering van 2013). Elk jaar worden door MarketResponse 7.500 huishoudens gevraagd naar het honden- en/of kattenbezit en de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar Het aantal gevallen van moord en doodslag is vorig jaar flink gedaald. Er kwamen 119 mensen door geweld om het leven, 39 minder dan in 2017. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal. Lijst van wijken en buurten in Nederland. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Voor de Nederlandse gemeenten hanteert het CBS een statistische wijk- en buurtindeling. De volgende artikelen beschrijven deze wijken en buurten per gemeente: Wijken en buurten in Aa en Hunze; Wijken en buurten in Aalburg. Aantallen en aanwas van honden in Nederland Diverse rapportages komen met verschillende cijfers wat betreft het geschatte aantal honden in Nederland - variërend van 1,6 miljoen (Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG), 'Feiten en Cijfers Gezelschapsdieren') tot 2,2 miljoen (Dibevo). In dit artikel gaan wij uit van een.

In 2020 zijn in Nederland 169.000 mensen overleden, dat zijn er ongeveer 15.000 meer dan vooraf werd verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte was volgens het. Volgens het CBS stijgt het percentage moslims in Nederland licht. Ongeveer 5 procent van alle volwassenen in Nederland noemt zich moslim, blijk uit een jaarlijkse enquête onder ongeveer 100.000. Er vinden in Nederland steeds meer dierproeven plaats. In 2017 werden er in totaal 530.487 dierproeven voor Europese registratie geregistreerd; een stijging van 17,9 procent ten opzichte van 2016. Van dit aantal zijn muizen, ratten, kippen en zebravissen de grootste doelgroep. Opvallend is dat ook het aantal medische experimenten met honden en.

CBS

 1. CBS: Armoede in Nederland neemt toe, met name onder vluchtelingen Vrijwilligers bij de Voedselbank, die mensen helpt die onder de armoedegrens leven
 2. Warmond, 31 oktober 2017 - De afgelopen tien jaar heeft het aantal fitnesscentra in Nederland zich gestaag ontwikkeld. In 2017 telde Nederland bijna 1.700 fitnesscentra terwijl dit aantal in 2008 nog circa 1.450 bedroeg, een stijging van 16%. De groei zat voornamelijk in de periode 2008 - 2011, toen er bijna 200 nieuwe locaties bijkwamen
 3. der sterfgevallen is de bevolking van Nederland toegenomen. In de eerste helft van 2019 kwamen er bijna 46.000 mensen bij, blijkt uit cijfers van het CBS
 4. Recente cijfers van het CBS geven een enorme groei van het toerisme aan. In 2017 is het aantal gasten in Nederlandse accommodaties gestegen naar 42 miljoen. Recent B&B-marktonderzoek laat zien dat er ook een Groei van het Aantal Gasten op de Nederlandse B&B-markt is. Hoe profiteert jouw B&B van deze groei
 5. isterie en van het CBS Aantal woonwagenstandplaatsen in Nederland. Gepubliceerd op 7 november 2018 door Het Wiel. Nederland telt medio 2018

minderhondenbeten.nl - Feiten en cijfer

Ongeneeslijke ziekte gevonden bij aantal honden van Nederlandse fokker 09 mei 2019 11:01 09-05-19 11:01 Laatste update: 09 mei 2019 12:27 Update: 09-05-19 12:27 182 NUjij-reacties reactie Het aantal moorden in Nederland blijft dalen. Tegelijkertijd nam het aantal afrekeningen in het criminele circuit de afgelopen jaren juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS

Adoptie in Nederland als wettelijke vorm van gezinsvorming door het opnemen van een kind in het gezin bestaat in Nederland sinds 1956.Voor die tijd kregen adoptiekinderen niet dezelfde juridische status als biologisch eigen kinderen. Tot de jaren 70 kwamen geadopteerden vrijwel uitsluitend uit Nederland; sindsdien komt het overgrote deel uit ontwikkelingslanden Nederland en rundvlees een vijfde. Er is in Nederland in 2017 gemiddeld per hoofd 1 kg kalfsvlees gegeten en ruim 1 kg schapen- en geitenvlees. Paardenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten. Bij deze cijfers gaat het om het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been, vet en zwoerd

Derde uitgave Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector

 1. We beantwoorden de vraag in dit artikel over de hoeveelheid singles die er in Nederland te vinden zijn. Steeds meer singles, maar keiharde cijfers zijn er niet Wie op zoek gaat naar keiharde cijfers over het aantal vrijgezellen in Nederland komt al snel bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit
 2. De politie in Nederland (Nationale Politie) is een politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.. De organisatie is geherstructureerd en ingericht conform de laatst aangenomen Politiewet 2012. Henk van Essen is sinds 29 april 2020 korpschef in de.
 3. In Nederland rijden sinds januari 2020 107.000 volledig elektrische auto's rond. Dat is een stijging van 62.000 ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee is ruim 1,2 procent van alle in Nederland.
 4. In 2019 steeg het aantal rechtszaken licht ten opzichte van 2018. Er kwamen 1,54 miljoen zaken binnen bij de Rechtspraak, 20 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna driekwart van de zaken die vorig jaar bij de Rechtspraak zijn aangebracht, waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken.
 5. Het aantal inwoners van Nederland zal tot 2030 toenemen, blijkt uit nieuwe prognoses van het CBS. Bijna een kwart van de bevolking is dan 65-plus. In 202
 6. Het percentage personen dat op enig moment in Nederland besmet is geweest wordt dus door ons eind oktober 2020 op 16% geschat). 2.Verdeling naar leeftijd . Het CBS publiceert iedere week cijfers over de sterfte per leeftijd. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt in de categorieën 0-65 jaar, 65-80 jaar en 80 jaar en ouder
 7. aantal hondenbezitters. Meer dan de helft van de huishoudens heeft een huisdier. In bijna 40% van alle huishoudens is een kat of hond aanwezig. In Nederland worden meer dan 5 miljoen honden en katten gehouden. Van alle katten in Nederland is 40% acht jaar of ouder. 35,5% van de honden bereikt diezelfde leeftijdcategorie

Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland Aantal registraties per 10.000 inwoners De kaart toont het jaarlijks gestandaardiseerd aantal registraties per 10.000 inwoners, gemiddeld over de periode 2012-2015. Zowel onder als boven het Nederlands gemiddelde gebruiken we een indeling in twee gelijke klassen. Berekening van significantie van de afwijking van het Nederlands gemiddeld Het aantal taxibedrijven in Nederland is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld naar een totaal van 8.945, meldt het CBS. Met name in de afgelopen twee jaar ging het erg hard, vooral in Amsterdam. Volgens brancheorganisatie KNV komt een flink deel van de groei in de laatste jaren echter voor rekening van ondernemers die vóór [ Over de afgelopen twee jaar is daarmee het aantal dierenspeciaalzaken in Nederland met 15,1 procent afgenomen. Het aantal hoofdvestigingen nam in dezelfde periode met 14,6 procent af. De afname van het aantal economisch actieve dierenspeciaalzaken heeft zich daarmee de afgelopen jaren verder doorgezet

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 2019, CBS-bewerking Brontabel als csv (165 bytes) Cliënten die naar aanleiding van geweldsmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2019 absolute aantallen (voorlopige cijfers Hoogopgeleiden hebben minder vaak obesitas. De grafiek presenteert zelfgerapporteerde cijfers over 2018 naar opleiding, de verschillen zijn statistisch getoetst. Resultaten van deze toetsing zijn: Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker obesitas (ernstig overgewicht) dan hoogopgeleiden. Zo hebben laagopgeleide vrouwen van 65 jaar en ouder drie keer vaker obesitas (23.

Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 201

Dacht het CBS in 2004 nog dat er 944.000 moslims in Nederland woonden, in 2007 schatte het CBS het totaal aantal Nederlandse moslims lager: op 825.000 moslims, zo'n 5% van de bevolking. In 2015 maakte het CBS een nieuwe schatting , deze keer op grond van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waaraan in de periode 2010-2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) hadden meegewerkt Sinds 27 februari 2020 is het Coronavirus ook in Nederland gearriveerd. Wij raden iedereen vanzelfsprekend aan om uw kennis & informatie voornamelijk via de officiële instanties te verkrijgen. Wel kunt u via het bovenstaande verwijzingen de coronavirus (COVID-19) gevallen in de gaten houden Aantal positieve testen op 31 januari. Het aantal nieuwe coronagevallen blijft afnemen. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3714 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in tijden. Amsterdam telde de meeste positieve tests van het afgelopen etmaal Honden doden jaarlijks vier- tot dertienduizend schapen in Nederland - klopt dit wel? Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: Honden doden jaarlijks vier- tot dertienduizend schapen in Nederland. Tomas van Dijk 24 augustus 2018, 14:2 Ik wil uitrekenen hoeveel zorg geld er binnenkomt bij de verzekeringen. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

De cijfers over de aanschaf van honden in Nederland PAWS

Dibevo - Dibev

Nederland telt 33,4 miljoen huisdiere

Sterke daling lesvluchten - Vliegen in NederlandForse verhoging hondenbelasting in Voorschoten

Groei aantal 60-plussers: +378% Het aantal 60-plussers in Nederland steeg in een tijdspanne van 68 jaar met ruim 354%: van 1.144.118 60-plussers in 1950 naar 4.319.579 in 2018 (CBS) Nederland telt zo'n 17,4 miljoen inwoners. Het CBS keek ook naar het aantal kinderen dat vorig jaar in armoede leefde. In 2019 maakten 251.000 minderjarigen (7,8 procent). worden alle CBS-dataverzamelingen in diverse grafische vormen getoond. De corporate nieuwsapp geeft de relaties van CBS een kijkje in de keuken. Net als alle andere publicaties van CBS is Trends in Nederland 2015 als PDF te downloaden op www.cbs.nl. De grafieken, tabellen, kaarten en teksten in dit boek vormen slechts de etalage CBS: aantal coronadoden tot twee keer groter dan RIVM-telling Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus ligt vijftig tot honderd procent groter dan de. In 2019 registreerde de politie 18 duizend minderjarige verdachten, duizend meer dan in 2018. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd. 2019 is het eerste jaar waarin het aantal weer toenam. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS

 • Onvolledige verbranding pentaan.
 • Extreem moe zwanger derde trimester.
 • Sint Eustatius inwoners.
 • Teak meubelen Marktplaats.
 • Harlingen feest.
 • Restaurant Antwerpen corona.
 • Koelvloeistof wordt niet warm.
 • Dilip Kumar overleden.
 • Treinennet Duitsland.
 • Beenham roken.
 • Petrarca sonnet.
 • Nieuwe BMW 5 Serie Touring 2020.
 • CatharinaWeb ja/nee.
 • Leibomen Boskoop.
 • Satanisme rituelen.
 • How do you dress a baby boy?.
 • Kind droomt over wolf.
 • Flutter betekenis.
 • Louis ck series netflix.
 • Pakwerker vrouw.
 • Animatiefilms Videoland.
 • Tropisch klimaat dieren.
 • Nikon z50 software.
 • Droog veevoer.
 • Dierenkliniek Merelbeke Facebook.
 • Lumière Cinema Restaurant Café.
 • String hoge voorkant.
 • Demo Alinea.
 • Papaver Afghanistan.
 • Bijenkorf kinderjassen.
 • Woning 6 meter breed.
 • Winterpeen zwarte vlekken eten.
 • Museum Flevoland.
 • Jimmy Kimmel wiki.
 • Draaischijfkussen.
 • 2018 primetime emmy awards.
 • Perzisch restaurant Den Haag.
 • Hond breekt uit bench.
 • Waarde servies bepalen.
 • Decaan Inholland Den Haag.
 • Flip case iPhone SE.