Home

Leerpan vvkso

Leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen komen tot stand door overleg in leerplancommissies. Deze leerplancommissies bestaan uit pedagogisch begeleiders en leraren, eventueel aangevuld met externe deskundigen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. EN; FR; Mijn vergaderingen; Mijn instellingsgegevens; Bestellen; Over ons; Basis; Secundair; Buitengewoon; Dko; Postinitiee LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2013/7841/061 Vervangt D/2012/7841/018 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Zin in leven! het enige leerplan voor katholieke basisscholen. De afgelopen jaren hebben alle katholieke basisscholen zich op eigen tempo hierop voorbereid. Heel wat scholen werken al een tijd met dit leerplan! Met de Vlaamse onderwijsinspectie is een ruime verkennings- en implementatieperiode afgesproken van 2017 tot 1 september 2020 Welkom op onze webpagina Secundair onderwijs.Je vindt hier alle informatie die nuttig kan zijn bij het uitbouwen van een eigentijds schoolbeleid, zowel op het vlak van personeel als op administratief-juridisch en op pedagogisch-didactisch vlak Tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Vlaamse Onderwijsinspectie is een overgangsperiode afgesproken om het leerplan gefaseerd in te voeren in alle klcholen, lagere scholen en basisscholen die tot de netwerkorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren. 1 september 2020 is het laatste moment waarop een school officieel kan overstappen op het leerplan Zin in leren Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma. Inhoud van de website. Leerplaninbeeld.slo.nl is een handige website met informatie over: Leerlijnen Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo/vwo en vmbo, voor alle vakken en leergebieden LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO-BRUSSEL D/2010/7841/017 September 2010. 1ste graad - A-stroom 3 Techniek D/2010/7841/017 Inhoud Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Techniek A-stroom.....5 Plaats van dit leerplan in de lessentabel.

Het gemeenschappelijk funderend leerplan voor de eerste graad beschrijft vorming vanuit tien krachtlijnen Leerplan VVKSO: Gezondheids- en Welzijnswetenschappen derde graad: Psychologie en Pedagogiek De centrale focus in het leerplan ligt op de communicatieve vaardigheden. Om op een goede manier deze vaardigheden in te kunnen oefenen en aan te leren is het echter essentieel dat er eerst voldoende kennis aanwezig is bij de leerlingen Llinki

Deze week werd het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs aan het brede publiek voorgesteld tijdens de Didachè-studiedag aan de KU Leuven. Het kreeg brede aandacht in alle media. Na lezingen van dr. Jürgen Mettepenningen, ere-inspecteur-begeleider Ronald Sledsens en prof. dr. Rik Torfs drukte mgr. Johan Bonny op de startknop.Daarme In een leerplan: Moeten de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid vastlegt, op herkenbare wijze worden opgenomen Kan het schoolbestuur doelen die het uitdrukkelijk voor zijn leerlingen formuleert, toevoegen

leerplan Nederlands eerste graad - VVKSO - ICT-coördinatore Het leerplan geschiedenis. Beste collega's Het coronavirus stelt ook de geschiedenisleraren voor grote uitdagingen. Als begeleiders proberen we jullie te ondersteunen door materiaal en suggesties aan te bieden om leerlingen ook in deze weken voor het vak geschiedenis aan de slag te gaan, vanop afstand leerplan B - VVKSO - ICT-coördinatore FRANS TWEEDE GRAAD TSO HANDEL EN HANDEL-TALEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2002/0279/038 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraa NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2010/7841/021 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat . Nadere informatie . verwijderen P 31 32 kleurenblindheid 3.6 Optische toestellen:.

VVKSO Leerplan 3 e graad secundair onderwijs TSO TV Biotechnische Wetenschappen LICAP Brussel- Nadere informatie . 1. Elementaire chemie en chemisch rekenen. In onderstaande zelftest zijn de vragen gebundeld die als voorbeeldvragen zijn opgenomen in het bijhorend overzicht van de verwachte voorkennis chemie. 1 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 Een leerplan is een overzicht van de leerstof die in een klas moet worden behandeld. Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voorwaarde voor goedkeurin Het leerplan voor de studierichting Verzorging 3e graad BSO is opgebouwd rond competenties die beschreven worden in het Beroepsprofiel 'Verzorgende' door de Sociaal- Economische Raad voor Vlaanderen (maart 2003)

MUZIKALE OPVOEDING COMPLEMENTAIR IN 2 DE GRAAD ASO, TSO EN KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/010. MUZIKALE OPVOEDING COMPLEMENTAIR IN 2 DE GRAAD ASO, TSO EN KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2000/0279/003 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs . Nadere informati Dit leerplan is bestemd voor KSO en voor TSO-richtingen met 2, 3 of 4 uren Frans. De leer-planmakers hebben ervoor gekozen om een gemeenschappelijk leerplan met verdieping voor het specifiek gedeelte te ontwikkelen, omdat dit de gebruiksvriendelijkheid en de sa-menhang ten goede komt. Leraren die les geven in verschillende KSO/TSO-richtingen kun dit geïntegreerd leerplan wordt dan ook ongeveer 1/3 van de tijd voorzien voor theoretische ondersteuning. bij het praktisch handelen. Dit betekent dat het leerplan één geheel vormt voor één leraar, met. integratie van theorie in de praktijk. Er is geen splitsing voorzien van TV- uren naast PV-uren. 1 BEGINSITUATI Nieuw leerplan Boekhouden-informatica. Hieronder vind je alle producten uit Nieuw leerplan Boekhouden-informatica. Ze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Door op een categorie te klikken, zie je alle producten in die categorie. Alle (13) Leerplan Boekhouden-Informatica (13 Nieuw leerplan Boekhouden-informatica; Aanmelden. gebruikersnaam wachtwoord. Handel. Hieronder vind je alle producten uit Handel. Ze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Door op een categorie te klikken, zie je alle producten in die categorie. Alle (118

leerplannen-lessentabellen - vvkso-ict

 1. Nieuw leerplan Boekhouden-informatica; Aanmelden. gebruikersnaam wachtwoord. woensdag 3 juni 2020 Nieuwe leerboeken online. Je kan de nieuwe leerboeken bestellen en downloaden. Voor meer informatie contacteer: marina.begyn@katholiekonderwijs.vlaandere
 2. Nieuw leerplan Informaticabeheer Terug naar overzicht Zoeken: Informaticabeheer. Code titel Voor Datum Prijs per stuk Bestel; HA-2015-01: Data-ontwerp Boekhouden informatica - Informaticabeheer LL: 16 mei 2013: Digitaal: € 2,10 Papier: € 4,75 Present-Digitaal: € 0,00.
 3. vrachtwagenchauffeur leerplan derde graad bso: vvkso: amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven
 4. fysica - 1uur leerplan derde graad aso: vvkso: amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2011/7841/001 September 2011 (vervangt leerplan D/1999/0279/025 met ingang van 1 september 2011) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel. 1ste graad Klassieke Studiën x Latijn x Grieks VVKSO (2012). 'Leerplan secundair onderwijs, Nederlands, tweede graad aso - kso - tso (D/2012/7841/001)'. Brussel: VVKSO. Ronde 3 Annelies Bautier VVKSO Contact: Annelies.Bautier@vsko.be Taal beschouwen met leerlingen van de derde graad aso 1. Inleiding en situering Dit schooljaar zijn leraren Nederlands van start gegaan met een nieuw. Het leerplan, het jaarplan en de schoolagenda Dit deel is vooral gericht tot de beginnende leraren. Het is echter voor iedereen een geheugensteun. Waar vooral beginnende leraren het meeste baat bij zullen vinden zijn de documenten bij de lesvoorbereiding. Hierin wordt verwezen naar het leerplan (als wettelijk verplich

Leerplannen en lessentabellen so Katholiek Onderwijs

Dit Wikibook wil een portaal zijn naar deelonderwerpen op het gebied van 'computersytemen', waarbij vooral het leerplan VVKSO-leerplan D/2015/7841/003 als leidraad dient. De primaire doelgroep is 15-16 jaar Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde -. sessie 4 opbouw van de meetkunde. werken in de eerste graad : visietekst van het vvkso m-vvkso-2005-158 . leren leren.. Boilerplate application for NW.js. Contribute to szwacz/nw-boilerplate development by creating an account on GitHu lichamelijke opvoeding leerplan derde graad aso-kso-tso: vvkso: amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven No category Kader leerplan Kinderzorg - vvkso

Actualisering leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs Visietekst en leerplannen. De leerplannen rooms-katholieke godsdienst steunen op een visietekst die de Vlaamse bisschoppen hebben goedgekeurd op 1 september 1996 Leerplan VVKSO Maatschappelijke vorming Eerste graad B-stroom. 30: De leerlingen kunnen enkele voorbeelden geven van functies van een stad. 31: De leerlingen kunnen enkele voor- en nadelen van het stadsleven verwoorden. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen

No category PDF-Formaat - vvkso Leerplan vvkso 2010/102 - derde graad 'Hotel tso' TV Hotel-, keuken- en restauranttechnologie LEERPLANDOELSTELLINGEN B/U LEERINHOUDEN Handboeken MJ VBTL (VanBasisTotLimiet) is een totaalmethode voor wiskunde in het secundair onderwijs in Vlaanderen. De reeks werd aangepast aan de nieuwe leerplannen ASO v..

Eenmaal Smartschool het leerplan heeft goedgekeurd, kan het gebruikt worden in de jaarplanmodule. Ondertussen zijn er reeds meer dan 20 goedgekeurde leerplannen die door alle leerkrachten in hun jaarplannen gebruikt kunnen worden. Gepubliceerd op 15 juni 2010. Doelgroep. Basisonderwijs. Secundair onderwijs vvkso vvkso Leerplan. Informatie voor de leerkracht: leerplan. Hieronder vindt u de situering van de webquest binnen het leerplan. SITUERING LEERPLAN De webquest is gebaseerd op het leerplan van VVKSO met leerplancode D/2012/7841/026. Leerplandoelen die geoefend worden Leerplan vvkso 2012/032 - derde graad 'Restaurant en keuken bso' Basiscompetentie Klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team. Klantvriendelijkheid De leerling leert: • communicatief vlot en behulpzaam zijn naar klanten

lessentabellen - ond

 1. g met drie componenten: • Een brede algemene vor
 2. Het leerplan heeft oog voor wat leerlingen verbindt. Inhoudelijk betekent dit dat elk leerplan leerlingen vormt vanuit een stevige basis, een grote gemeenschappelijkheid. Door dezelfde dingen te leren worden leerlingen met elkaar verbonden. Ze leren samen en het leerplan is baken van verbondenheid. Uniciteit benadrukt dat in een groep, ee
 3. Leerplan van de 1e graad ASO voor het vak wiskunde van het VVKSO. G15 Delers en veelvouden van een natuurlijk getal bepalen. V15 Natuurlijke getallen ontbinden in priemfactoren met beperking tot de factoren 2, 3, 5, 7 en 11. Pedagogische didactische wenke

Leerplannen nog geldig tot 30 juni 2020 Katholiek

 1. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO-BRUSSEL D/2010/7841/020 September 2010. 1ste leerjaar B 3 Techniek D/2010/7841/020 Inhoud Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Techniek 1ste leerjaar B..... 5 Plaats van dit leerplan in de.
 2. Leerplandoelen geschiedenis 2de graad (VVKSO) Leerplandoelen ASO 8 De leerlingen verdiepen, verfijnen en verruimen de vaardigheden van de eerste graad die verband houden met het formuleren en toepassen van elementaire aspecten van de historische methode (heuristiek, kritiek en synthese) en met het ordenen van informatie in tijd, ruimte en maatschappelijk kader
 3. Dit leerplan is bestemd voor ASO-richtingen met 3 uren Frans. Dit leerplan is een graadleerplan. Dit impliceert dat de leraar1 zelf kan beslissen wat in het eerste of in het tweede leerjaar van de tweede graad behandeld wordt. Het is aan de leraar om dit te concretiseren aan de hand van een evenwichtig jaarplan. De coördinatie va
 4. Leerplan : VVKSO Leerplan secundair onderwijs Verpleegkunde vierde graad BSO D/2004/0279/050 Leerplandoelstellingen : 1. De student kan met eigen woorden uitleggen wat diabetes is. 2. De student kan verwoorden wat glycemie betekend. 3. De student kan diabetes type 1 verklaren. 4. De student kan diabetes type2 verklaren. 5
 5. Het leerplan Bedrijfseconomie is een geïntegreerd leerplan waarin bedrijfseconomische aspecten, boekhoudkundige aspecten, juridische aspecten, zakelijk-communicatieve aspecte en informatica-aspecten (ICT) VVKSO Other titles: Huisstijlsjablonen VVKSO.
 6. MODERNE WETENSCHAPPEN LEERPLAN EERSTE GRAAD TWEEDE LEERJAAR BASISOPTI Licap-leerplannen VVKSO Licap Mens en Maatschappij. Dit boek kopen? Zoek een boekhandel in je buurt. Toevoegen aan iWish Auteur. VVKSO. reacties Eigenschappen. Taal: Nederlands. ISBN: 9789068586121. Productvorm: Andere boekformaten. Pagina's: 27. Publicatiedatum: 22/06/2006.

Basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaandere

Secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaandere

Het leerplan Toegepaste informatica is een leerplan waarin informatica-aspecten (programmeren) aan bod komen in de context van het automatiseren van bedrijfsadministratieve toepassingen enerzijds en de ontwikkeling van datastructuren en een gebruiksvriendelijke (web)toepassing anderzijds. Het leerplan is opgebouwd uit raamdoelstellingen TSO/KSO - Leerplan D. We ontwikkelden twee leerwerkboeken op maat van de leerlingen die leerplan D volgen. Waar nodig wordt gezorgd voor een zinvolle herhaling met mogelijkheid om te differentiëren op tempo en leerstofbeheersing. VBTL 4 - leerwerkboek functies en statistiek Informatieverwerving en - verwerking 1. Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren uit: gesproken teksten; geschreven teksten;.. Internetbronnen: VVKSO. (2009). Leerplan wiskunde: Eerste graad Eerste leerjaar A, Tweede leerjaar.Geraadpleegd 8 november 2011 , http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen. Figuur 1B: leerplan Go! - leerplandoelstellingen dans secundair onderwijs 2e graad ASO-TSO-KSO Bron: https://pro.g-o.be 1.1.2.3 Leerplan GO! 2e graad BSO Figuur 1C: leerplan Go! - leerplandoelstellingen dans secundair onderwijs BSO Bron: https://pro.g-o.be 1.1.2.4 Leerplan VVKSO - 1e graad A-stroom - L

Leerplansite ZIL

In het leerplan VVKSO gaat een deel specifiek over 'moderne vreemde talen'. Op dit deel zal ik niet verder ingaan. Het verschil in omvang valt meteen op: bij het GO telt het leerplan 69 pg. terwijl dit bij het VVKSO 100 pg. in beslag neemt. Onderstaande tabel geeft de inhoud van beide leerplannen weer VBTL (VanBasisTotLimiet) is een totaalmethode voor wiskunde in het secundair onderwijs in Vlaanderen. De reeks werd aangepast aan de nieuwe leerplannen TSO v.. 1 situering van het leerplan - vvkso - ict... de (globale) context of uit gelijkenis met gekende woorden (eventueel in een andere.. of een tekening; de leerlingen kunnen elkaar helpen en corrigeren.BOULARES, M., Grammaire vivante du français - Exercices d'apprentissage 1,. Domein leerplan VVKSO pijpfitten-lassen-monteren Leerplan doelstelling 37 het praktisch gebruik van verschillende lasfittingen onderdelen toelichten

Home - Leerplan in Beel

Gemeenschappelijk funderend leerpla

3. Leerplan VVKSO 2006/0279/039 p. 28 1.1. doelstelling 5 4. Werkwijze Voorbereiding: De koffiefilters worden in 4 gelijke repen geknipt Ongeveer 1 cm van de onderkant wordt met de stift een bol getekend Het waterbad wordt gevuld tot het waterniveau 0,5 cm van de bodem staat Uitvoering Het leerplan van het VVKSO wijst erop dat men taalbeschouwing niet mag opvatten als losse kennisoverdracht, maar als reflectie die talig handelen begeleidt. Taalbeschouwing moet met andere woorden ten dienste staan van taalvaardigheid. [4] De VON is dezelfde mening toegedaan LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/002 (vervangt leerplan D/2010/7841/071 vanaf 1 september 2012) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel. 2 2de graad aso D/2012/7841/002 Aardrijkskunde Inhou

In het vvkso en het ovsg worden beide vakken in 1 leerplan samen gezet. In het ovsg leerplan staan de doelstellingen voor cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen onder elkaar volgens thema. Ten tweede worden in het leerplan van het gemeenschapsonderwijs de eindtermen bij elke leerplandoelstelling vermeld Ontleen Van basis tot limiet 3. VVKSO. Leerplan D. Leerwerkboek Getallen - (BOGAERT Philip (aut., e.a.)) via Obe LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS . Vak AV Economie 2018/1568/3// Studierichting Economie . Onderwijsvorm Algemeen secundair onderwijs. Graad Tweede graad. Leerjaar Eerste leerjaar . Tweede leerjaar. Leerplannummer O/2/2018/113 Vervangt leerplan O/2/200 6/11 Voorstelling leerplan Toegepaste Informatica : Agenda. Profiel studierichting presentatie bekijken; presentatie downloaden Visie; Voorstelling leerplan. raamdoelstellingen; pijlers van het leerplan; voorbeelden van integratie: voorbeeld 1, voorbeeld 2; evaluatie; Nascholing; Minimale materiële vereiste Nieuw leerplan informatica voor 2de graad aso, tso en bso vanaf 1 september 2011: Hoofdtekst: Verloopt op: Bijlagen: Gemaakt op 17-3-2011 17:39 door Katrien Van Daele: Laatst gewijzigd op 17-3-2011 17:39 door Katrien Van Daele.

Tweede graad ASO-KSO-TSO. In de inleiding van het leerplan voor de tweede graad ASO-KSO-TSO (VVKSO) lezen we dat het geen zin heeft om de leerlingen vaardigheden aan te bieden die sterk tijdsgebonden zijn, omdat ze op de arbeidsmarkt geconfronteerd zullen worden met totaal nieuwe situaties. Het is volgens dit leerplan wel belangrijk om kennis, vaardigheden en attitudes aan te leren die. Algemene informatie: Doelgroep: Leerlingen uit de 3de graad BSO Onderwijsnet: Vrij Katholiek onderwijs Leerplan: D/2012/7841/026 (leerplan 3de graad PAV) Leerplandoelstellingen: Informatieverwerving..

Leerplannen communicati

Leerplan TSO, integrale opdracht STW. Issuu company logo Dossiers voor de klaspraktijk, VVKSO, Brussel, 1997. 2de graad tso Sociale en technische wetenschappen. 79 D/2011/7841/041 leerplan op basis van het 'Besluit van de Vlaamse Regering in verband met leerplannen (10/11/2006)' en op basis van omzendbrief SO 64. Zij adviseert vervolgens de minister van onderwijs over de goedkeuring. Na de goedkeuring verwerft een leerplan een officieel statuut

Llinki

LAND- EN TUINBOUW LEERPLAN BEROEPENVELD Door VVKSO. Nog geen waardering Wees de eerste! Jouw waardering Succesvol toegevoegd. Verwijder uit boekenkast Voeg toe aan je boekenkast Dit boek wil ik nog lezen. Koop Topos 3 leerwerkboek vvkso (leerplan 2016) (9789048624805) je van Verbouw, K

Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst so

Voor het basisonderwijs ontwikkelde de pedagogische begeleiding van OSVG leerplannen voor alle leergebieden. In de Verzamelmap zijn alle leerplannen samengebracht: de leerplannen vanaf 1998 die nog van kracht zijn (op cd-rom) en de recentere vanaf 2010 in een gedrukte versie. Bij de leerplannen horen ook didactische suggesties die tips geven om aan de slag te gaan in de klas Leerplan Overzicht van leerstof die in de klas moet worden behandeld. Alle Vlaamse scholen zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de ontwikkelingsdoelen of eindtermen die de overheid voor het lager en secundair onderwijs heeft laten opstellen, e Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om een betere gebruikerservaring te bieden en we raden u aan om het gebruik ervan te accepteren om uw navigatie ten volle te genieten Indien je een vraag wil stellen, kan je hieronder je mailadres en je bericht achterlaten. Enim quis fugiat consequat elit minim nisi eu occaecat occaecat deserunt aliquip nisi ex deserunt

Leerplannen - voor onderwijspersoneel - Vlaams Ministerie

5u./week wiskunde Eerste graad A-stroom Leerplan secundair onderwijs September 2009 VVKSO - Brussel D/2009/7841/003. 16 Jaarplan 1 1 Leerplan Het jaarplan is opgesteld volgens het leerplan VVKSO - BRUSSEL D/2009/7841/003. De nummers van de doelstellingen in het jaarplan verwijzen naar dit leerplan.. 1 Waarom een nieuw leerplan wiskunde1 in de eerste graad A ? Twee factoren hebben bijgedragen tot het ontstaan van het nieuwe leerplan wiskunde: enerzijds een actualisering van het vorige leerplan (2005‐2007) en anderzijds de visietekst van het VVKSO op de eerste graad

VBTL. 3 : leerwerkboek getallen leerplan D 3 VVKSO Type: boek Titel: VBTL. 3 : leerwerkboek getallen leerplan D 3 VVKSO Auteur: Bogaert, Philip; Geeurickx, Filip. Nieuw leerplan 3de graad Secretariaat-Talen sinds 1 september 2010: Hoofdtekst: Verloopt op: Bijlagen: Gemaakt op 10-9-2010 11:53 door Katrien Van Daele: Laatst gewijzigd op 10-9-2010 14:03 door Katrien Van Daele. LASSEN-CONSTRUCTIE LEERPLAN DERDE GRAAD BSO Licap-leerplannen VVKSO Licap Mens en Maatschappij. Dit boek kopen? Zoek een boekhandel in je buurt. Toevoegen aan iWish Auteur. VVKSO. reacties Eigenschappen. Taal: Nederlands. ISBN: 9789068587081. Productvorm: Andere boekformaten. Pagina's: 58. Publicatiedatum: 22/06/2006.

 • Medela zakjes hergebruiken.
 • Aankondigen betekenis.
 • Dribbel hond.
 • Niek Nieuwenhuijsen.
 • Kauw film.
 • Grootste gemene deler van 12 en 30.
 • TinQ Nijmegen.
 • F 16 block 70.
 • Oorzaak witte stofletsels hersenen.
 • Air density at altitude calculator.
 • Delain album 2019.
 • Betadine houdbaarheid.
 • Kanoen Maarssen.
 • Patent zoeken.
 • Serveerschaal Xenos.
 • Oranje Nassauschool Den Haag.
 • Droge mond oorzaken.
 • Poster A1 formaat PowerPoint.
 • NHG otitis externa.
 • De Cuylhoeve Geel openingstijden.
 • Vogue Italia April 2020 kopen.
 • Troubadour eetkamerstoelen.
 • Antonella roccuzzo carla roccuzzo.
 • Camping Valldaro fietsverhuur.
 • F 16 block 70.
 • Peuter ballet.
 • Neven en nichtendag spellen.
 • Animatie Bloemen bewegend.
 • Satanisme rituelen.
 • Snelle aubergine gerechten.
 • Dinnershow Rotterdam.
 • Foie gras uitspraak.
 • Atlantis, Challenger, Discovery.
 • Vrijmetselarij vrouwen Antwerpen.
 • Chanel Parfum heren Antaeus.
 • New York voor gevorderden.
 • Drake en Josh Nickelodeon.
 • Debarge Rhythm of the Night wiki.
 • Tekeningen kopen.
 • Haiti tsunami.
 • Poliep dunne darm.