Home

FOD Economie geneesmiddelen

Om de status van geneesmiddel te hebben, moet het product zo geregistreerd zijn door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Er bestaan: Geneesmiddelen voor menselijk gebruik | FOD Economie de geneesmiddelen die zijn geregistreerd op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur overeenkomstig artikel 6bis, §2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen , ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De FOD Economie is de officiële bron van de prijzen van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen die in België op de markt worden gebracht. Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht (Koninklijk besluit van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten - BS van 27/05/2019)

Prijsaanvragen en prijsverhogingsaanvragen moeten worden ingediend bij de FOD Economie als het gaat over: vernieuwende geneesmiddelen, nieuwe verpakkingen van geneesmiddelen, nieuwe doseringen, een nieuwe galenische vorm, gelijkaardige biologische geneesmiddelen, een nieuwe therapie, een nieuw actief bestanddeel De FOD Economie dankt u voor uw begrip en medewerking. Naast het algemene concurrentieprincipe blijft prijzencontrole bestaan. De minister van Economie heeft het wettelijk recht om tussen te komen in de vaststelling van de prijs van geneesmiddelen en gelijkgestelden, zoal Bepaalde vergoedbare geneesmiddelen worden ondergebracht in het zogenaamde hoofdstuk II van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Dat wil zeggen dat ze vergoedbaar zijn zonder voorafgaandelijke machtiging van de adviserend arts maar dat er wel een controle achteraf, de zogenaamde a posteriori controle, mogelijk is Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - FAGG Eurostation II Victor Hortaplein 40/40 1060 BRUSSEL +32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 17.00 uur op werkdagen) +32 2 528 40 01 welcome@fagg.be. EORI-nummer BE0884579424. Situatieplan - Google Maps

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik FOD Economie

voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, voorschriftvrije behandelingen of geneesmiddelen waarvan minstens één vorm aan een doktersvoorschrift onderworpen is, moeten aanvragen tot prijsverhoging of -bepaling (kennisgeving voor de geneesmiddelen met een nieuw actief principe en een nieuwe therapeutische indicatie) eveneens ingediend worden bij FOD Economie Voor geneesmiddelen van 'hoofdstuk IV' en 'hoofdstuk VIII' kan een machtiging tot vergoeding door de verplichte ziekteverzekering pas afgeleverd worden na aanvraag via een reglementair formulier. Via deze webtoepassing kunt u die formulieren downloaden. Open de webtoepassing

De inflatie daalt en bedraagt 0,26% 28 januari 2021. Consumptieprijsindex van januari 2021. De inflatie daalt van 0,41% naar 0,26% in januari. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,48 punt of 0,44%. De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,64% naar 0,57%. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 107,86 punten. In januari werden de belangrijkste prijsstijgingen. De bevoegdheid voor het prijzenbeleid omtrent geneesmiddelen bleef evenwel ressorteren onder de FOD Economie en de minister van Economie, en de bevoegdheid voor de terugbetaling van geneesmiddelen door de ziekteverzekering onder het RIZIV en de minister van Sociale Zaken. Piet Vanthemsche werd aangesteld als eerste administrateur-generaal ad.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is opgericht bij de wet van 20 juli 2006. Het FAGG is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid, ingedeeld in categorie A, in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut Economie. In 2019 is de groei van de gemiddelde dagproductie in de voedingsmiddelenindustrie minimaal (bron CBS). Wel zien we een stijging in de omzetten, voornamelijk door het toerekenen van hogere prijzen aan stijgende grondstofprijzen en de BTW-verhoging

Op 1 maart daalt de prijs van ruim 1.300 geneesmiddelen : de patiënt bespaart 11 miljoen euro. Goed nieuws voor de patiënt : vanaf 1 maart 2016 worden ruim 1.300 geneesmiddelen opmerkelijk goedkoper, dankzij het Toekomstpact dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block in de zomer van 2015 met de farmaceutische industrie heeft afgesloten Prijsaanvraag en vraag voor prijsbevestiging bij FOD Economie; Aanvragen van wijziging van de vergoedingsmodaliteiten. Richtlijnen betreffende de formulering en de motivering van voorstellen door de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (cfr. art. 59 van het K.B. van 01.02.2018) Externe expert die klinische ervaring heeft met de betrokken. Het kabinet gaat het vergoedingssysteem voor geneesmiddelen aanpassen omdat het oude systeem gedateerd is. Zes miljoen mensen gaan mogelijk meer bijbetalen voor hun medicijnen, omdat in veel. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is een Belgische federale overheidsdienst die als opdracht heeft de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.De hoofdzetels van de FOD Economie zijn in Brussel gevestigd in North Gate en in het City Atrium de FOD economie (prijzen) en APB (grondstoffen, formules voor magistrale bereidingen, andere producten/niet geneesmiddelen). Meer info. Deze databank wordt zeer regelmatig, tot dagelijks automatisch bijgewerkt. De versie en datum van de laatste update verschijnen bij het aanwijzen van Sam v2 Een goede algemene inleidingsvideo in het FR

Terugbetaling van medicatie. De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Een geneesmiddel is vergoedbaar als: de apotheker een voorschrift opgesteld door een huisarts, een specialist, een tandarts of een vroedvrouw krijg De prijsdaling voor de oude geneesmiddelen Wanneer een werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) sinds 12 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid, passen we de prijsdalingsdalingsmaatregelen voor de oude geneesmiddelen toe

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ziet er op aangeven van de FOD Economie of het Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten op toe dat geen niet-conforme mondmaskers toegelaten worden. Gezien de grote hoeveelheid mondmaskers die binnenkomen zonder de juiste certificaten is een verstrengde controle mogelijk Onthaal Thema's Verzorging : Kosten en terugbetaling Wat het ziekenfonds terugbetaalt Geneesmiddelen Geneesmiddel terugbetalen Terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorge De ziekteverzekering betaalt sommige farmaceutische specialiteiten volledig of gedeeltelijk terug. Hier vindt u de procedure om een farmaceutische specialiteit in te schrijven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en om in een latere fase de vergoedingsvoorwaarden te wijzigen

Generieke geneesmiddelen FOD Economie

Dat alles gebeurt met toestemming van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de FOD Economie en het ­Riziv, want de praktijk is conform de Europese ­regels Expert prijzendienst geneesmiddelen. De prijzendienst is verantwoordelijk voor de behandeling van prijsaanvragen en prijsverhogingsaanvragen in sectoren waar de prijzen gereguleerd zijn op federaal niveau (geneesmiddelen, implantaten, hoorapparaten, boeken enz.) Het FAGG verfijnde de maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden Het exportverbod wordt daarom vervangen door een notificatieplicht aan het FAGG. In het belang van de Belgische patiënten kan het FAGG nog steeds de export verbieden FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Sint-Joost-ten-Node. 11.789 vind-ik-leuks · 355 personen praten hierover · 351 waren hier. De Federale..

Melding van werkelijk toegepaste prijzen voor - Economie

Fabrikanten geneesmiddelen publiceren eindelijk gedragscode. Van onze redacteur 24 jan '20. Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail. Bewaar artikel in Mijn Nieuws. Download als PDF Krant weergave. Registreer nu en lees Kom dan langs voor een Ford Economy Welcome Check. Tijdens de Ford Economy Welcome Check controleren wij jouw auto op maar liefst 18 punten (o.a. motor, verlichting, remmen, onderstel, ruitenwissers, banden, interieur, elektrische installatie, infotainment, carrosserie. Geneesmiddelen vergelijk en bestel je eenvoudig op beslist.nl. Altijd de goedkoopste. Vergelijk jouw Geneesmiddelen eenvoudig tussen alle topwinkels, op beslist.nl Wat is een geneesmiddel ? De wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen definieert een geneesmiddel als « elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens, of elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij. Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) - in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stellen we u gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System)

Originele niet-terugbetaalbare geneesmiddelen - Economie

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is opgericht bij de wet van 20 juli 2006. Het FAGG is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid, ingedeeld in categorie A, in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Missi De Geneesmiddelenwet verbiedt het maken van reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verkregen. Grensvlak medische claims en gezondheidsclaims Het verschil tussen een medische claim en een gezondheidsclaim kan subtiel zijn

Nieuw veelbelovend geneesmiddel kan Galapagos miljarden opleveren. Het nieuwe antireuma- en Crohn-medicijn van het Belgisch-Nederlandse Galapagos lijkt nog veelbelovender dan gedacht Rol van het FAGG en lijst met tijdelijk onbeschikbare geneesmiddelen Oorzaken van onbeschikbaarheid van geneesmiddelen Aantal onbeschikbaarheden Oplossingen en acties Contact Voor vragen over de onbeschikbaarheid van een geneesmiddel kunt u contact opnemen met de afdeling Goed Gebruik via info.medicines@fagg.be De FOD Volksgezondheid ontving in New York de prijs van « de Task Force van de Verenigde Naties over de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten » Gezondheid 29/01/202 FOD Economie, AD Statistiek en Economische informatie Uw gemeente in cijfers: Dilsen-Stokkem Bron : Berekeningen van de ADSEI (FOD Economie) op basis van gegevens van het Kadaster (FOD Financi en). Opmerking : Deze statistiek is gebaseerd op de verkopen van vastgoed van 2011 waarop registratierechten moeten worden betaald Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40 1060 BRUSSEL www.fagg.be FOD economie. bv. FAGG 2 | 6 Voorwaarden waaraan de levering van chirurgische maskers moet voldoen om te kunnen worden vrijgegeven

Gereguleerde prijzen FOD Economie

Het kabinet gaat het vergoedingssysteem voor geneesmiddelen aanpassen omdat het oude systeem gedateerd is. Zes miljoen mensen gaan mogelijk meer bijbetalen voor hun medicijnen, omdat in veel. En vaak bevatten spamberichten illegale inhoud, zoals verboden reclame voor geneesmiddelen of namaak. Op anderhalf jaar tijd ontving de FOD Economie meer dan 500 meldingen over ongewenste reclame per e-mail Health, Food chain safety and Environment Official web site - Welcome; Federale Overheidsdienst. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Officiële website - Welkom; Service public fédéral. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Site.

Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten uit

Om geneesmiddelen te mogen voorschrijven, moet u een specifieke erkenningsaanvraag indienen bij de FOD volksgezondheid aan de hand van dit formulier. U kunt dit formulier met de nodige documenten opsturen via visa@gezondheid.belgie.be Bedrijfsinformatie en knowhow worden op dezelfde manier beschermd als louter ideeën, d.w.z. door geheimhouding of specifieke contracten. In het specifieke geval van geneesmiddelen is vertrouwelijkheid vereist van de autoriteiten die de vrijgave ervan toestaan Espacenet: vrije toegang tot de databank van meer dan 90 miljoen octrooie geneesmiddelen zonder vergunning, en werkzame stoffen voor het maken van geneesmiddelen zonder registratie Farmatec kan namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergunningen verlenen en bedrijven registreren voor het binnenbrengen van geneesmiddelen en werkzame stoffen op het grondgebied van Nederland Novel foods zijn nieuwe voedingsmiddelen en ingrediënten die niet eerder binnen de Europese Unie (EU) als voedingsmiddel werden verkocht. Voorbeelden van novel foods zijn genetisch gemodificeerde maïs en soja, die zijn veranderd voor een verbeterde teelt

Contact FAG

15/06/2020 Re-open EU: nieuw platform voor de hervatting van het vrije verkeer en het toerisme in de E [1 De houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de houder van een vergunning voor parallelinvoer sturen jaarlijks vóór 31 maart per post of op elektronische wijze via een platform dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie aan de Prijzendienst, een verklaring, die voor elk geneesmiddel de gedurende het voorbije jaar.

pharma.be - Prijsbepaling van een geneesmidde

Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021. 16-12-2020 14:1 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) FOD Economie, KMO, Middenstand en Energi Veiligheid van geneesmiddelen. Juridisch kader voor het gebruik van geneesmiddelen in de EU, verordeningen over geneesmiddelen en medische praktijken, EU-deskundigengroepen, het Europees Geneesmiddelenbureau, patiëntvoorlichting via de EU-gezondheidsportal. Geneesmiddelen voor menselijk gebrui Doordat België voor bepaalde geneesmiddelen als logistieke draaischijf fungeert, zou het exportverbod buiten de EER (Europese Economische Ruimte) er toe kunnen leiden dat andere landen, onnodig geen toegang hebben tot geneesmiddelen

Video: Webtoepassingen - RIZI

Economie Vervoer(middel) Kartelvorming Concurrentie Verzekeringen Fraude Beleggen Beter werken Kwartaalcijfers Huisvesting Internationale. Biotechnoloog Steven Erpelinck ziet een grote toekomst voor het 3D-printen van medicijnen. 'We zijn bezig met een prototype van een 3D-medicijnprintmachine

Statbel, het Belgische statistiekbureau Statbe

 1. De FOD Economie maakte van de bestrijding van deze frauduleuze reclameronselaars de voorbije jaren een prioriteit. En dat loont. Het aantal meldingen daalt voor het vierde jaar op rij en we ontvangen nog amper meldingen over Belgische reclameronselaars
 2. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Saint-Josse-ten-Noode. 11K likes. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie houdt je op de hoogte over zijn persberichten,..
 3. (De activiteiten van de POD Consumentenzaken zijn overgenomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Vooruitgangsstraat 50 te 1210 Brussel) POD Duurzame Ontwikkeling De activiteiten van de POD Duurzame Ontwikkeling zijn overgenomen door het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Wetstraat 16 te 1000 Brussel (Koninklijk besluit van 21 februari 2014, Belgisch Staatsblad van.
 4. isterie' bijna volledig tot het verleden. Als gevolg van de laatste grote hervor

Voor sommige producten is het niet altijd duidelijk tot welk statuut ze behoren. Zij bevinden zich in de grijze zone tussen geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica, biociden, voedingswaren of gewone gebruiksproducten. De Gemengde Commissie, opgericht bij het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2008, maakt het mogelijk om duidelijkheid te verkrijgen over het statuut van producten De FOD Economie lanceert de Digital Reaction Plan campagne. Die moet bedrijven bij een incident of ramp helpen om de continuïteit van hun activiteiten te garanderen. Lees bericht. Gepubliceerd 18 december, 2020 Kaap van een miljoen kmo's in België gerond

Starten met een onderneming | Onderneem in KortrijkGoederen aankopen - Veelgestelde vragen over de brexit

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en

FOD Economie beschouwt Deliveroo-koerier alsDe officiële mazoutprijs - tarief en officiële koersMetrologie In België | FOD EconomieOndernemingen | FOD Economie

Preferentiebeleid betekent letterlijk voorkeursbeleid. Bij gebruik van geneesmiddelen wil het zeggen dat er bij de zorgverzekeraar een voorkeur is voor geneesmiddelen met een gunstiger prijs (voor de zorgverzekeraar), wanneer er door octrooi verloop meerdere aanbieders komen van een identiek geneesmiddel, de zogenaamde generieke geneesmiddelen, die vaak lager geprijsd zijn dan het origineel In de periode 2005-2013 is het aantal persverkooppunten gedaald van 6.006 naar 5.716. Dat zijn 290 kleinhandelszaken (of 5 procent) minder, blijkt uit gegevens van persdistributeur AMP. Een verontrustende tendens vindt de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie De Amerikaanse autofabrikant Ford moet drie miljoen auto's terugroepen vanwege problemen met de airbags. Transportwaakhond NHTSA verwierp dinsdag (lokale tijd) een verzoek om die terugroeping te. De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Belgische aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen of Verzameling der uitvindingsoctrooien kan gratis geraadpleegd worden op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie. De 15 rubrieken van de Verzameling van. Met een economische evaluatie (voorheen ook bekend als farmaco-economische analyse) kan een registratiehouder de kosteneffectiviteit van een (nieuw) geneesmiddel aantonen. De uitkomsten van een farmaco-economische evaluatie moeten inzicht geven in de verhouding tussen extra kosten en effecten van behandeling met een nieuw geneesmiddel, ten opzichte van de kosten en effecten van de huidige.

Let dus goed op of uw geneesmiddel op deze lijst staat en of u dat van de voorkeursleverancier krijgt afgeleverd. Bij niet- gecontracteerde apotheken moet u alle geneesmiddelen eerst zelf voorschieten. Uitzondering bij medische noodzaak. Het kan zijn dat u liever een geneesmiddel van een andere fabrikant gebruikt dan u van de apotheek krijgt The Food Economy Group (FEG) is on the leading edge of livelihoods-based food security and policy analysis, and complex process facilitation. For over twenty years our work throughout Africa, Asia and Latin America has focused on linking decision makers to the realities faced by poor people, across rural and urban communities, in pastoral and. Consumptieprijsindex van januari 2021. De inflatie daalt van 0,41% naar 0,26% in januari.; De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,48 punt of 0,44%.; De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,64% naar 0,57%.; De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 107,86 punten.; In januari werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor alcoholvrije dranken, aardgas, brood en. Biobased economy (BO-21) Wageningen University & Research heeft de visie, samen met de Agri&Food- en tuinbouwsector, dat de transitie naar een Biobased en Circulaire Economie kansen biedt voor een zorgvuldig gebruik en betere benutting van natuurlijke (groene) grondstoffen (inclusief zijstromen), het ontsluiten van nieuwe afzetmarkten en creëren van mogelijkheden om de concurrentiekracht van. Onderzoeksinstituut. Wageningen Economic Research. Sociaal, economisch, toonaangevend en onafhankelijk, toegepast onderzoek. Onze unieke data, modellen en kennis bieden u inzichten en integrale adviezen bij beleid en besluitvorming Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland.

 • Feyenoord Wallpaper iPhone.
 • Best Stephen King movies.
 • Kroeshaar verven met Henna.
 • Dekkingskaart Vodafone.
 • Brocante Brugge.
 • Gratis bouvier pups.
 • Jim Crow.
 • Definitie illusie.
 • Triple A status countries.
 • Nieuwe BMW 5 Serie Touring 2020.
 • Vader van Tommy Wieringa.
 • Cupcake topping Kookmutsjes.
 • Ketnet Junior app offline.
 • Geronimo Stilton boek.
 • Verkorte spieren oorzaak.
 • X2O Eindhoven openingstijden.
 • Temperatuur Middellandse Zee.
 • De beproevingen van Apollo 1.
 • Papierversnipperaar bedrijf.
 • Milieuvervuiling werkstuk.
 • Patent zoeken.
 • Ikari scrub.
 • Walvistour IJsland Reykjavik.
 • La Francilienne PDF.
 • Mudi poo pup.
 • Foie gras uitspraak.
 • Wespennest verwijderen kosten Limburg.
 • Lonely Planet nederlandstalig.
 • Opdracht voorwerp meenemen.
 • Portugees leren app.
 • Kleurplaat Masker superheld.
 • Bevruchting planten Schooltv.
 • Periorbitaal oedeem.
 • Date outfit zomer.
 • Fysic F20 handleiding.
 • Copycats Quotes.
 • Hocus Pocus Music.
 • Belgische Vliegvissers.
 • E.t. 2.
 • Elin Nordegren Arthur Nordegren Cameron.
 • Defqon pictures.