Home

Niet medicamenteuze behandeling epilepsie

In sommige gevallen is het mogelijk de epilepsie operatief te behandelen. Het gaat dan meestal om mensen, die niet of onvoldoende reageren op behandeling met medicijnen of onaanvaardbare bijwerkingen krijgen. Als anti-epileptica en operatie geen opties zijn, wordt soms uitgeweken naar het ketogeen dieet of Nervus Vagus Stimulatie (NVS) Niet-medicamenteuze behandeling 26 6.1 Epilepsiechirurgie 26 6.1.1 Indicatie 26 6.1.2 Contra-indicaties, voorwaarden 26 6.1.3 Aanmelding 26 6.2 Het ketogene dieet 27 Epilepsie is één van de meest frequent voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Bij een epilep Epilepsie is de meestvoorkomende serieuze aandoening van de hersenen. We spreken van epilepsie als er één of meer niet-geprovoceerde epileptische aanvallen hebben plaatsgevonden en de kans aanzienlijk is dat de komende jaren nieuwe aanvallen zullen optreden (bijvoorbeeld bij een afwijkend eeg), of als er sprake is van een epilepsiesyndroom, zoals we bij kinderen en adolescenten zien Epilepsie is meestal goed te behandelen en wordt niet altijd chronisch. Ongeveer 60-70% van de patiënten wordt aanvalsvrij met medicamenteuze therapie. 4,5 Het epilepsiesyndroom, het wel of niet aanwezig zijn van een onderliggende, structurele oorzaak en de initiële reactie op medicatie zijn belangrijke prognostische factoren

NIET-MEDICAMENTEUZE BEHANDELINGSMETHODEN VOOR MEDICIJNRESISTENTE IDIOPATHISCHE EPILEPSIE BIJ DE Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening bij de hond, betekent in de meeste gevallen een levenslange behandeling met anti-epileptische medicijnen (AED's) (Gesell et al., 2015) Welke plaats heeft de niet-medicamenteuze behandeling van epilepsie bij het Dravetsyndroom? Welke medicamenten zijn effectief in de behandeling van een convulsieve status epilepticus bij kinderen en volwassenen met het Dravetsyndroom? Autorisatiedatum en geldigheid. Laatst beoordeeld: 22-08-2019 Epilepsie symptomen en behandeling. Epileptische aanval tijdens de slaap, wat te doen, symptomen en behandeling. Epilepsie symptomen baby, kind, peuter Bij een ingewikkelde vorm van epilepsie is vaak de kennis van meerdere deskundigen nodig om het precieze probleem, de oorzaak en de behandeling vast te stellen. Het Academisch Centrum voor Epileptologie heeft alle specialisten hiervoor 'in huis'. U kunt bij ons terecht na een verwijzing van een medisch specialist. Soms kan uw huisarts u.

Ongeveer 25% van de mensen die een epilepsiecentrum bezoekt, heeft PNEA, al dan niet in combinatie met epilepsie. Hoe worden PNEA behandeld? Het is heel belangrijk dat PNEA worden onderkend. De behandeling is namelijk anders. Epileptische aanvallen worden meestal behandeld met medicatie, maar dit heeft bij PNEA geen zin Medicijnen bij epilepsie: Bij epilepsie proberen we de aanvallen te voorkomen door de hersencellen minder gevoelig te maken voor prikkels. Dit kan met medicijnen, de zogenaamde anti-epileptica. De keuze voor een bepaald anti-epilepticum hangt af van het type aanvallen, het soort epilepsie en de onderliggende oorzaak Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand gehouden. Uiterlijk in 2022 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn Ziektemodulerende behandeling MS volwassenen ja NVN 2012 2020 Myotone Dystrofie type 1 (DM1) ja, brochure VKGN 2013. Neurogene blaas nee NVU 2012. Neuropsychiatrische gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen ja VRA 2017 Niet-acute cerebellaire ataxie nee NVN / VKGN 201

Behandeling - Over epilepsie - Epilepsiefond

Neurostimulatie behoort tot het arsenaal van niet-medicamenteuze behandelingen tegen epilepsie. Momenteel bestaan er twee vormen van neurostimulatie te weten nervus vagus stimulatie en diepe hersen stimulatie. De uitgangsvragen die in deze module worden beantwoord zijn Gelukkig werken epileptica, medicijnen die de aanvallen onderdrukken, bij een groot deel van de patiënten: zo'n zeventig procent. Voor de overige dertig procent overweegt de neuroloog niet-medicamenteuze behandelingen, zoals een hersenoperatie òf het ketogeen dieet Indien 2 of 3 anti-epileptica in goede dosis geprobeerd zijn zonder bereiken van aanvalsvrijheid, spreken we van moeilijk behandelbare of refractaire epilepsie. Verwijzing naar een gespecialiseerd centrum is aan te bevelen. Mogelijk komt het kind in aanmerking voor niet-medicamenteuze behandeling. Dit zijn: epilepsiechirurgie; ketogeen diee

Bij niet-medicamenteuze, invasieve behandelingen, of behandelingen die veel inzet van de patiënt vragen (o.a. epilepsiechirurgie, neurostimulatie en ketogeen dieet). tijdens of kort na aanvallen; binnen 6-9 maanden na eerder neuropsychologisch onderzoek Is niet-medicamenteuze behandeling nog zinvol, gerechtvaardigd, enz. bij deze oudere persoon met epilepsie; Welke vorm van niet-medicamenteuze behandeling is het meest geschikt; SLAAP; diagnostiek. Workshopleiders: Renilde van den Bossche/Willy Arends, laboranten Slaapcentrum Zwolle; Ina Warnaar/Mireille Burchartz, laboranten Slaapcentrum Zwoll

Diagnostiek en behandeling van epilepsie Huisarts

Leven met epilepsie: diverse aspecten rond het leven met de aanvallen (D); Niet medicamenteuze behandeling: informatie over epilepsiechirurgie, nervus vagus stimulatie en ketogeen dieet (G en J) ; Medicatie en therapietrouw: werking en bijwerking van diverse anti-epileptica en informatie over therapietrouw (H en L) De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland (S epi ON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie.. Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door S epi ON de cursus 'Epilepsie en verstandelijke beperking' ontwikkeld Niet-medicamenteuze behandeling: Chirurgie, Neuromodulatie, ketogeen dieet Sudep / autoimmuun aandoeningen AED bij refractaire epilepsie: nieuwe anti-epileptica, interacties Vrouw en epilepsie: anticonceptie, Zwangerschap, borstvoeding) Kind met epilepsie: syndromen, genetica, metaboo 3.5 Niet-medicamenteuze behandeling 3.5.1.2.7 Chirurgische behandeling van caniene epilepsie en ook de niet-medicamenteuze behandelingsopties voor humane epilepsie niet of enkel in beperkte mate onderzocht werden bij de hond (Monteiro et al.,. De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland (S epi ON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie. Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten , AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door S epi ON de cursus 'Epilepsie en verstandelijke beperking' ontwikkeld

Epilepsie van aanval tot zorg Nederlands Tijdschrift

College behandeling van epilepsie. Inleiding. Epileptische aanval = een verhoogde elektrische activiteit in een bepaald hersengebied waarmee er klinische symptomen kunnen zijn. Epilepsie = een chronische hersenziekte. Behandeling nodig Bij epilepsie proberen we aanvallen te voorkomen door de hersencellen minder gevoelig te maken voor prikkels. Dit kan met medicijnen, de zogenaamde anti-epileptica

Behandeling van epilepsie bij Dravetsyndroom - Richtlijn

Molenaar RPG, Ponten SC. Diagnostiek en behandeling van epilepsie. Huisarts Wet 2015;58(12):646-50. Epilepsie is de meestvoorkomende serieuze aandoening van de hersenen. De diagnose epilepsie is te stellen op basis va Refractaire epilepsie: als medicatie niet werkt. Epilepsie wordt behandeld met anti-epileptische medicatie. Ongeveer 30% van de mensen met epilepsie wordt niet aanvalsvrij, ondanks inname van anti-epileptica. We spreken dan van refractaire epilepsie. Behandeling. U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening NIET MEDICAMENTEUZE BEHANDELING: Beperking van zout, vochtinname en alcohol. Bij overgewicht dieetmaatregelen gericht op gewichtsvermindering Lichaamsbeweging aangepast aan de individuele patiënt Dagelijks wegen en actie ondernemen bij snelle gewichtstoename (>2 kg in 3 dagen) Controle Na, K, creatinine. MEDICAMENTEUZE THERAPIE Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van symptomen Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken en/of paragrafen. Om de inhoud te kunnen bekijken klikt u in de linkerkolom op de subhoofdstuk/ en-of paragraaftitel De arbeidsmogelijkheden van een patiënt met epilepsie zijn in grote mate afhankelijk van de aard van de aanvallen en het resultaat van de behandeling en de instelling op medicijnen. 70% is met medicatie aanvalsvrij, behoudens speciale beroepen gelden hier geen duidelijk omschreven beperkingen (zie par. 2.2)

Epilepsie: symptomen en behandeling epileptische aanval

 1. Niet-medicamenteuze maatregelen ter preventie of behandeling van reisziekte In een literatuuronderzoek werden de effecten van niet-medicamenteuze adviezen bij reisziekte nagegaan. Er werden geen systematische literatuuronderzoeken of meta-analyses gevonden; wel is er een overzichtsartikel
 2. Behandeling epilepsie. Medicamenteuze behandeling en niet medicamenteuze behandeling 5 juni 2015 Annette Hospes Marion van Ool Verpleegkundig specialisten Behandeling epilepsie Medicatie (anti-epileptica = AED) Epilepsie chirurgie . Nadere informati
 3. Behandeling en begeleiding. Volwassenen & adolescenten. Veel mensen met autisme kampen met serieuze bijkomende problemen waarvoor zij behandeling nodig kunnen hebben, zoals angst, depressie, ADHD, stress, slapeloosheid, eetstoornissen en epilepsie
 4. » Niet medicamenteuze behandeling. Laatst geupdate op 31 juli, 2019. Niet medicamenteuze behandeling. Uiteraard bestaan er naast medicatie ook nog andere behandelmogelijkheden. Zo kunnen ook fysiotherapie of oefentherapie bijdragen aan het behoud of de verbetering van de algehele conditie
 5. Symptomatische niet-medicamenteuze behandeling Uitgangsvraag Bij patiënten met dyspneu in de palliatieve fase: is er een effect van niet-medicamenteuze therapie op dyspneu, kwaliteit van leven, fysiek functioneren en/of inspanningstolerantie ten opzichte van geen behandeling of andere niet-medicamenteuze behandeling

Praktische informatie over het Academisch Centrum voor

Niet-medicamenteuze behandeling. Een geheugenkliniek biedt diagnostiek, behandeling en advisering aan volwassenen met cognitieve stoornissen, gaande van lichte problemen (geheugen, taal, aandacht, gedrag en persoonlijkheid) tot gevorderde dementiesyndromen.. De geheugenproblematiek is complex. Daarom is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Dit wil zeggen dat je terecht komt bij een team. Niet-medicamenteuze adviezen kunnen gecombineerd worden met medicamenteuze behandeling (zie stap 2). Bij neuropathische pijn is het effect van de medicamenteuze behandeling soms pas na enige weken merkbaar. Start tricyclisch antidepressivum. amitriptyline of; nortriptyline (offlabel) bij ouderen; Het effect begint meestal na 1 week merkbaar te. - Epilepsie dieagnostiek en behandeling, therapie-resistente epilepsie en comorbiditeit - EEG bij kinderepilepsie - Niet-medicamenteuze behandeling van epilepsie: ketogeen dieet - Psychogene niet-epileptische aanvallen en SOLK - Ontwikkelingsstoornisse Een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. De aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen

Niet-medicamenteuze behandeling van parkinson: PARAMEDICI . Behalve medicamenteuze behandeling zijn er ook mogelijkheden voor begeleiding van paramedici zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Door het land zijn er gespecialiseerde paramedici. Zij zijn aangesloten bij een netwerk Parkinsonnet

Niet-epileptische aanvallen - Over epilepsie - Epilepsiefond

 1. Niet-medicamenteuze behandeling - start een medicamenteuze behandeling van een delier alleen indien niet-medicamenteuze behandelingen van delier niet werkzaam zijn en/of in geval van ernstige symptomen, zoals agitatie en psychotische verschijnselen en uitsluitend na diagnostiek en behandeling van d
 2. De laatste tien jaar zijn er drie nieuwe medicijngroepen op de markt gekomen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2013 hadden deze middelen geen plaats in het stappenplan. De plaatsbepaling van deze medicijnen is opnieuw beoordeeld en het medicamenteuze stappenplan geactualiseerd
 3. der pijn te laten ervaren, wanneer de patiënt dit wenst
 4. Molenaar RPG, Ponten SC. Diagnostiek en behandeling van epilepsie. Huisarts Wet 2015;58(12):646-50. Epilepsie is de meestvoorkomende serieuze aandoening van de hersenen. De diagnose epilepsie is te stellen op basis van een nauwkeurige aanvalsbeschrijving en daarom is de heteroanamnese van een ooggetuige zeer belangrijk
 5. Behandeling. Voordat je start met een psychologische behandeling van deze klachten is het belangrijk dat een neuroloog (arts voor zenuwziekten) een lichamelijke oorzaak voor jouw klacht heeft uitgesloten. PsyQ behandelt conversiestoornissen/PNES bij onze vestigingen in Amsterdam en Zwolle
 6. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies bij patiënten met de ziekte van Alzheimer of dementie in het algemeen. In diverse onderzoeken zijn grote groepen mensen onderworpen aan eenzelfde interventie zonder dat er rekening mee werd gehouden of de interventie van onderzoek voldoende aansloot bij de persoonlijke voorkeuren en context van de.

Epilepsie - UMC Utrech

 1. Niet-medicamenteuze behandelingen van psoriatische artritis omvatten kinesitherapie en chirurgie. Opvolging De verzorging van psoriatische artritis combineert verschillende actoren: behandelende arts, reumatoloog, (
 2. Niet-medicamenteuze behandeling wordt met name toegepast bij kortdurende hik. Er zijn vele methoden die worden toegepast: ademhalingmanoeuvres: adem inhouden met extensie van de ne
 3. der gevoelig te maken voor prikkels
 4. Daarnaast speelt niet-medicamenteuze therapie, zoals compressietherapie (elastische kousen) en soms catheterinterventies en chirurgie een rol. Voor patiënten met veneuze trombose en longembolie geldt dat zij naar kunnen mogen mobiliseren. Bedrust is niet nodig. Initiële medicamenteuze behandeling VT
 5. Niet-medicamenteuze behandeling Imagery rehearsal treatment (IRT) is een cognitief gedragstherapeutische behandeling waarvan het effect is aangetoond bij nachtmerries bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) Het principe van IRT is het veranderen van het script van de terugkerende nachtmerrie en het nieuwe script oefenen door het dagelijks een paar keer in te beelden
 6. Behandeling. Dementie is (nog) niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Dit kan soms met medicatie. Daarnaast is er nog veel dat gedaan kan worden om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. Ook is het van belang te lezen over dementie en het omgaan met iemand met dementie

Niet-medicamenteuze behandeling - Richtlijn

Data voor nieuwe cursus wordt nog aangekondigd Heeft u interesse? Vul dan uw gegevens in via deze link.Dan ontvangt u een mail zodra de inschrijvingen open zijn. Doelstellin 05 — Niet-medicamenteuze behandeling tegen overprikkeling bij autisme; 06 — Conclusie; 07 — Reacties (0) Samenvatting. Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarvoor geen geneesmiddel bestaat waarmee het symptomencomplex van autisme in zijn geheel kan worden behandeld De behandeling van idiopathische epilepsie is in principe levenslang. Indien de hond minstens 1 jaar aanvalsvrij is, kan men overwegen de behandeling af te bouwen. Details over de verschillende diergeneesmiddelen die voor de behandeling van epilepsie in België beschikbaar zijn, zijn terug te vinden in de SPK's en de EPAR's van de respectievelijke geneesmiddelen (zie referenties)

Als een depressie hersteld is tijdens behandeling met een antidepressivum, vermindert voortzetten van de behandeling met hetzelfde antidepressivum de kans op een terugval en recidief met zo'n 50%. Bij volwassen patiënten die 2 of meer episoden hebben gehad is de kans op recidivering groter en is daarom de duur van de onderhoudsbehandeling ook langer De behandeling is bij voorkeur multidisciplinair omdat mensen met (gevorderde) MS vaak meerdere verschillende klachten hebben die elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. Hier vindt u een overzicht van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen voor verschillende symptomen van MS De niet-medicamenteuze behandeling zoals een orthese, revalidatieprogramma, valpreventie programma, calcium en vitamine D inname, leveren een significante bijdrage aan de gangbare behandeling van osteoporose en kunnen het risico op botbreuken verkleinen. Zo is bekend dat het volgen van een revalidatieprogramma de botdichtheid zal vergroten Niet-medicamenteuze behandelingen. Bij de behandeling van een aandoening gaat het vaak over geneesmiddelen en dat terwijl niet-medicamenteuze behandelingen veel mensen ook aanspreken. Heel terecht. Als arts heb ik er zelf ook wel moeite mee om anti-osteoporosemedicijnen voor te schrijven als iemand een pakje sigaretten per dag rookt Hulp bij ADD door middel van neurofeedback therapie. Train je hersenen om klachten te verminderen

Richtlijnen - NVN - Nederlandse Vereniging voor Neurologi

Neurostimulatie - Epilepsie

Twee patiënten die lijden aan epilepsie, hebben in het Medisch Spectrum Twente een klein implantaat gekregen dat volcontinu hersensignalen kan meten. Analyse van deze signalen, met artificial intelligence ontwikkeld aan de Universiteit Twente, helpt vervolgens bij de behandeling De behandeling van epilepsie kan met heel wat uitdagingen gepaard gaan, wijzelf kunnen u hierin bijstaan. Wanneer wordt best gestart met lange termijn medicatie bij honden met (een vermoeden van) idiopathische epilepsie? 1/ Status epilepticus (aanval die langer duurt dan 5 minuten

Het bewijs dat natuurlijke behandelingen voor epilepsie ondersteunen, is voor het grootste deel anekdotisch. Er is geen onderzoek om veilig gebruik te ondersteunen. Er is ook geen enkele behandeling of alternatieve remedie die voor iedereen werkt. Uw neuroloog is uw beste bron van informatie en zorg over epilepsie. Je brein is een complex netwerk De (onderhouds)behandeling van epilepsie gebeurt door de neuroloog. Focale (voorheen partiële) aanvallen: Bij focale (voorheen partiële) aanvallen zijn lamotrigine, levetiracetam, en verder carbamazepine, lacosamide, oxcarbazepine, en valproïnezuur middelen van eerste keus; alleen valproïnezuur niet bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd Er is sprake van epilepsie als één of meer ongeprovoceerde epileptische aanvallen in een jaar optreden met een hoge kans op herhaling. Diverse vormen van epilepsie. De aandoening epilepsie komt in verschillende vormen of syndromen voor. De prognose en de behandeling van epilepsie zijn afhankelijk van de vorm Hoe wordt epilepsie vastgesteld? Vooral bij de allerkleinsten is een vroege diagnose belangrijk. Een vroegtijdige en correcte behandeling kan een groot verschil maken voor de toekomst. Onderzoeken bij epilepsie. klinische observatie en/of video-observatie (thuis en in het ziekenhuis) hersenfilmpje of EEG-scan (soms kort, soms 24 uur) MRI-scan.

Epilepsie is een signaal dat er iets verstoord is in de werking van de hersenen. Soms wordt de epilepsie veroorzaakt door een aandoening waarvoor een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is (denk aan een tumor). Ook voor de behandeling van de aanvallen zelf is het belangrijk te weten wat de oorzaak is van de aanvallen Na behandeling had 15% van de patiënten helemaal geen aanvallen meer. In totaal waren er 27 volwassenen onderzocht en 9 daarvan leden aan een speciale vorm van epilepsie: Dravet Syndroom. Van deze 9 mensen hadden er 3 uiteindelijk helemaal geen aanvallen meer 1) Iedere medische behandeling anders dan met medicijnen. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities De aandoening epilepsie staat bekend om de hevige aanvallen die een patiënt kan ervaren door een tijdelijke korsluiting in delen van de hersenen. Een veel voorkomende behandeling is met medicijnen, maar niet voor iedere patiënt is dit effectief

Behandeling. Als het (na onderzoek) zeker is dat u epilepsie heeft, krijgt u meestal medicijnen voorgeschreven, de zogenaamde anti-epileptica. Deze medicijnen moet u iedere dag innemen. Ze kunnen de epilepsie niet genezen, maar er wel voor zorgen dat er veel minder of helemaal geen aanvallen meer optreden. Medicijnen worden meestal als pillen. Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling De patiënt met reactieve angst heeft veelal ondersteuning nodig. Luisteren en her- en erkenning van de angst kan voor de patiënt voldoende zijn om zijn angsten het hoofd te bieden Niet-medicamenteuze behandeling van astma Het bewijs voor het effect van niet-medicamenteuze beïnvloeding van astma is beperkt en studies op dit gebied zijn lastig uit te voeren. Interventie Conclusies Aanbeveling Visolie en vetzuren Onderzoeksresultaten zijn inconsistent en verder onderzoek is nodig Onvoldoende bewijs voor een aanbevelin author = Marian Majoie and {Wammes-van der Heijden}, Emmeke and {van Donselaar}, {C. A.} siezorg voor alle mensen met epilepsie in Nederland. Deze zorg wordt aangeboden door zorgprofessionals en gefinancierd door de verzekeraars. Tevens leggen we hiermee een brug tussen deze kwaliteitscriteria vanuit patiëntenper-spectief en de medische richtlijnen 'diagnose en behandeling van epilepsie', die in 2012 modulair worden herzien

http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/21/epilepsie.html In deze animatie wordt uitgelegd wat er precies aan de hand is als iemand epilepsie heeft. Wat. Niet-medicamenteuze interventies nemen een centrale plaats in bij de behandeling van COPD in de eerste lijn. Naast stoppen met roken is het verbeteren van het inspanningsvermogen (voorlichting. Niet-medicamenteuze behandeling. Iedere medische behandeling anders dan met medicijnen. Terug naar therapie. Zoek. Medische Encyclopedie. Medicijnen A-Z; Ziektebeelden en termen A-Z; Top Dossiers. Koortslip; Ooglaseren; Afvallen; Verkoudheid en griep; Zorgverzekeringen vergelijken Niet-medicamenteuze behandeling Rol van de voeding. Niet-medicamenteuze behandeling. Date Published 31/12/1990. Identifiers Accession Number 1990473. Overig Open Access Nee. Authors D Kromhout. Publicatie Reeks Hart Bulletin 1990; 21:176-8 Year of Publication 1990. Deel deze pagina. Facebook; Twitter; LinkedIn; WhatsApp; E-mail

Achtergrond. Chronische diffuse pijn is een belangrijk element van fibromyalgie en leidt tot aanzienlijke morbiditeit. Men neemt aan dat cognitieve gedragstherapie en oefeningen in eerstelijnscentra effectief zijn voor patiënten met chronische diffuse pijn, maar de resultaten van systematische reviews en meta-analyses zijn soms tegenstrijdig ().Het aanbod van cognitieve gedragstherapie is. Medicamenteuze behandeling. Een behandeling met medicatie is niet bij elk kind of elke jongere met een diagnose ADHD aangewezen. 1. Bij kinderen onder zes jaar is gebruik van medicatie niet aangewezen.De behandeling bestaat uit psychosociale en opvoedingsinterventies thuis en op school Behandeling. Deze paragraaf is gebaseerd op: C. Trenkwalder et al. (2001) en P. Satija et al. (2008). Een secundaire oorzaak van het rustelozebenensyndroom zal uitgesloten moeten worden, bijvoorbeeld een tekort aan ijzer, anemie of een uremie. Niet-medicamenteuze behandeling Behandeling met medicijnen. U kunt medicijnen krijgen die de klachten verlichten. Omdat de verschijnselen veroorzaakt worden door een tekort aan dopamine, zijn veel medicijnen gericht op aanvullen van dit tekort. U kunt anti-parkinsonmedicijnen krijgen in de vorm van tabletten en capsules of apomorfine toegediend krijgen via een apomorfine-pen.

Niet-medicamenteuze behandeling • Als er sprake blijkt te zijn van uitlokkende factoren (zoals in sommige gevallen stress, slaapgebrek), dan is het raadzaam om hier aandacht aan te besteden. Bij vermoeden dat bepaalde voedingsmiddelen de migraine uitlokken, is het raadzaam om deze voedingsmiddelen te vermijden Epilepsie 'echte epilepsie' en van 'valse' of 'niet-echte epi-lepsie'. 'Echte epilepsie' bestaat uit de volgende hoofdgroepen: 1 Idiopathische epilepsie 1a Idiopathische epilepsie met een erfelijke of genetische grondslag. Bij deze vorm wordt de erfelijkheid vermoed op basis een hoge preva-lentie binnen een ras, familieonderzoek o Niet medicamenteuze behandeling Informatie, voorlichting en educatie Huisarts informeert over de aard van de aandoening: uitgelokt door allergische en of niet allergische prikkels Huisarts/POH geeft voorlichting over de ziekte, de gevolgen (in het dagelijks leven) en het omgaan met de gevolgen van de ziekte Huisarts/POH geeft voorlichting over het doel en werking van de medicatie [ Behandeling van epilepsie. Om de diagnose te stellen maakt de arts in het ziekenhuis een hersenfilmpje (EEG), een CT-scan of een MRI-scan van de hersenen. Als je kind epilepsie heeft, schrijft hij een behandeling met anti-epileptica voor. Er zijn verschillende soorten medicijnen en verschillende combinaties mogelijk Behandeling migraine: professionele niet-medicamenteuze behandeling? Zoals eerder vermeld, bestaan er verschillende manieren om migraine aan te pakken zonder medicatie. Of deze behandelingen aanslagen, hangt natuurlijk deels af van wat de oorzaken van jouw migraine zijn. In veel gevallen is bijvoorbeeld stress een belangrijke factor

 • Nikon D850 noise problem.
 • Instagram logo kopieren.
 • Mug op kamer vinden.
 • Audi pimpen.
 • Kans ongeluk auto vliegtuig.
 • BD Boxtel.
 • Behang slaapkamer rustig.
 • Ketterkoning betekenis.
 • Blue dragonhide armour.
 • Zijlmans bootverhuur Drimmelen.
 • Volvo f16 for sale.
 • Brand waddinxveen meteorenweg.
 • Centerparcs Prénatal.
 • Sandisk micro SD 512GB.
 • Mahjong Shanghai Dynasty full screen.
 • Epilepsie spasmen.
 • Herpa 1:87.
 • Onze teckels.
 • Hoeveel vers vlees hond Lotgering.
 • Handgesponnen wol.
 • Geld terug Coca Cola.
 • Magneetbord design.
 • Systematische review.
 • Dennis Verbaas familie.
 • Eetbaar koekjesdeeg kopen.
 • KLM 747 Shanghai.
 • Camping Belgische kust.
 • Lola's place den haag.
 • Forel papillot BBQ.
 • Natuurrampen Egypte.
 • Dinosaur (2000) full movie.
 • Energiedrank leeftijd Jumbo.
 • Hoe laat begint een bruiloft.
 • Zonnepanelen plat dak ballast.
 • Sporttas outlet.
 • Freiburg Zwitserland.
 • Goedkoopste beugel volwassenen.
 • Autostoel verhogen.
 • Wallpaper iPhone.
 • Typisch Nederlandse activiteiten.
 • Toms Creek corona.